פורום ראשי מחלקות

יו"ר של הפורום:המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ודיקן הלימודים האקדמיים.
חברי הפורום הם ראשי המחלקות האקדמיות.
הפורום מתכנס פעם בחודש.
הפורום דן בנושאים הקשורים בפעילות המחלקות מן הפן האקדמי והפן הניהולי.

פורום ראשי תכניות לתואר שני

בפורום ראשי תכניות לתואר שני משתתפים ראשי התכניות לתואר שני, במינוי נשיא.
פורום ראשי תכניות לתואר שני עוסק באופן ייחודי בנושאים של התואר השני. הפורום דן ומחליט בנושאים המשותפים ומתאימים לכל התכניות לתואר שני. בנושאים מסוימים, שבהם לא ניתן להגיע לידי אחידות, נקבעת מסגרת כוללת עם דרגות חופש לתכניות השונות לתואר השני.

ועדת ההוראה

הרכב הוועדה: דיקן הלימודים האקדמיים; 3 ראשי מחלקות (רוח/חברה/מדעים); סגן דיקן הלימודים האקדמיים לעניינים אדמיניסטרטיביים; 3 מרכזי הוראה; ראש תכנית מ.א.; ראשי הוועדות לאישור תכניות לימודים ולהכרה בלימודים קודמים; מנהלת מערך הייעוץ; מנהלת המחלקה להערכה.
הוועדה דנה בנושאים אקדמיים הקשורים ללימודים באוניברסיטה (חומרי לימוד, מועדי בחינות, עבודות סמינריוניות, מטלות, אוכלוסיות חריגות, וכו').
הוועדה מתכנסת 4-6 פעמים בשנה.
הוועדה היא גוף מייעץ והמלצותיה מועברות לביצוע, או לחילופין, לאישור הגופים המחליטים באוניברסיטה.

פורום מוסדות

דיקן הלימודים האקדמיים – יו"ר הפורום
תפקיד הפורום לבחון את פניותיהם של גורמי חוץ המעוניינים להתקשר עם האו"פ. הוועדה בודקת את נתוני המוסד המבקש הן מבחינה אקדמית והן מבחינת טיב האכסניה, והתאמתם לדרישות האו"פ .
הוועדה מתכנסת ביוזמת דיקן הלימודים האקדמיים בהתאם לפניותיהם של מוסדות חיצוניים.

ועדת מסכים

דיקן הלימודים האקדמיים – יו"ר הוועדה
הוועדה דנה בעקרונות לגבי הגישה למידע ונתונים של כל מגזר תוך התחייבות לשמירה סודיות המידע שנחשף.
תפקיד ועדה זו לקבוע הרשאות בתחום הגישה לנתונים הקשורים בלימודי הסטודנטים באוניברסיטה. הרשאות אלו ניתנות למגזרים השונים באו"פ בהתאם לצרכים בזמן נתון ומשתנות בהתאם לאילוצים חדשים, כמו צירופם של מנהלי מוסדות ומרכזי לימוד להרשאות הקיימות, או הנגשת יועצים למסכים קיימים.
הוועדה מתכנסת לפי הצורך.

פורום רכזים טכנולוגיים

הפורום מתכנס כארבע פעמים בשנה. המשתתפים בו הם הרכזים הטכנולוגיים המחלקתיים וחברי יחידת המחשב ושה"ם. מטרת הפגישות ליידע את החברים על עדכונים ושינויים טכנולוגיים שחלו לאחרונה. הרכזים אמורים ליידע את המחלקות שלהם ולעזור בהטמעה של תהליכים חדשים.

פורום מכללות

פורום מכללות מורחב – משתתפים כל מנהלי המכללות, הקמפוסים והמוסדות שבהם מתקיימים לימודים של האוניברסיטה. דיקנט הלימודים האקדמיים מכנס פורום זה פעם-פעמיים בשנה.
פורום מכללות מצומצם – מורכב מנציגות של הקמפוסים והמכללות (מכללות פרטיות, עירוניות וכו'). דיקנט הלימודים מכנס את הפורום אחת לחודשיים.
פתח הכל