ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה מטפלת בתלונות נגד סטודנטים בהתאם לתקנון ועדת המשמעת.

 

פסקי דין

סוג העבירה 2018 2019 2020 2023
בחינה - אחזקת חומר עזר אסור
בחינה - אחזקת נייד
בחינה - התחזות
בחינות - אחר
עבירות בממ"ן
עבירות בעבודות סמניריוניות
אחר
עבירות בבחינת בית

תקנון המשמעת לסטודנטים

טופסי הגשת תלונה לועדת משמעת

טופס להגשת ערעור