ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה מטפלת בתלונות נגד סטודנטים בהתאם לתקנון ועדת המשמעת.

 

פסקי דין

סוג העבירה 2014 2015 2016 2017 2018
בחינה - אחזקת חומר עזר אסור
בחינה - אחזקת נייד
בחינה - התחזות
בחינות - אחר
עבירות בממ"ן
עבירות בעבודות סמניריוניות
אחר

תקנון המשמעת לסטודנטים

טופסי הגשת תלונה לועדת משמעת

טופס להגשת ערעור