דיקנט הלימודים האקדמיים
בניין הכיכר, קומה 3, חדר 372
פניות בנושא טיפול בסטודנטים
בכל נושא אחר
סמדר גבריאל 
 09-7781165
דוא"ל:   smadarg@openu.ac.il
אור דמרי
09-7781167
דוא"ל:  ordem@openu.ac.il