האו"פ פותחת שעריה ללא תנאי קבלה פורמליים ומאפשרת לכל אדם להירשם ללימודים אקדמיים. יחד עם זאת יש הקפדה על רמה אקדמית גבוהה .

שיפור התמדת הסטודנטים בלימודיהם הוא יעד אסטרטגי כלל מערכתי ומניעת נשירה היא אתגר המלווה את האו"פ מאז הקמתה מטרת היחידה לניהול ההתמדה היא להעלות את שיעור הסטודנטים המתמידים באו"פ ולצמצם את הנשירה.