קול קורא להגשת מאמרים

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ומזמין הגשת הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס השישה-עשר, שיתקיים ב-16 בפברואר 2021. חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך וחוקרים של תהליכי למידה. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה. הכנס משמש זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.
 
 

** אם עדיין יהיו הגבלות על התכנסות, הכנס ייערך בצורה מקוונת או היברידית.

 
מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, הוראה והדרכה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תאורטיים.
 
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 22 באוקטובר, 2020. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.
 
נושאי הכנס:
 
 •          בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה ולמידה
 •          חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 •          חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 •          טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 •          טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 •          משאבי למידה פתוחים (MOOCs ,(Open educational resources
 •          חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 •          משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
 •          קוד, רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 •          אנליטיקות למידה (Learning analytics)
 •          חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 •          היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל
 •          הוראה ומינהל     
 •          חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 •          מיקור המונים (crowdsourcing)
 •          אינטראקציה ברשתות חברתיות
 •          היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 •          אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 •          מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 •          ניהול חדשנות
 •          התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

הנחיות להגשת הצעות
כנס צ'ייס 2021 מזמין הגשות משלושה סוגים: מאמר מלא, מאמר קצר, פוסטר, ו פאנל ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
 
להלן פירוט הנחיות ההגשה
 
 
הצעה למאמר מלא
מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל 
היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל איורים, טבלות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים 
 
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 20 דקות (15 דקות הצגה + 5 דקות לשאלות)
 
מבנה ההצעה:
 
 •     כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 •      תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
 •        אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
 •      גוף ההצעה: עד 2500 מילים.
 •      גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן .
 •     בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 •     סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 •     להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית 
 •     במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה .
 •     יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ, או לפי התבנית המצורפת. מומלץ, לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד") .
 
שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו למגישים.

מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת. המאמר המצטיין/ת ייבחר מתוך המאמרים המלאים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים/יות והסטודנט/ית יופיע ככותב/ת ראשון/ה בהצעה.
 
השנה יוענק פרס בשווי של 1,500 ₪ לסטודנט/ית הזוכה.
 
שימו לב! אי אפשר להגיש מאמר קצר או פוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת.
 
הצעה למאמר קצר
מאמר קצר (
Brief Paper