מזכירות אקדמית

המזכירות האקדמית היא הגוף המופקד על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. המזכירות האקדמית עוסקת במגוון רחב של נושאים בתחום המנהלי-אקדמי.

מזכירות אקדמית מינויים והעלאות בדרגה טיפול בנושאי שבתון וחל"ת טיפול בנושא הפרישה לגימלאות