חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (130)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' יעקב מצר לשכת הנשיא לשכת הנשיא סגל אקדמי בכיר נשיא 09-7782200
פרופ' שרה גורי רוזנבליט לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים סגל אקדמי בכיר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7782208
פרופ' חיים סעדון דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל אקדמי בכיר דיקן הלימודים האקדמיים 09-7781164    
פרופ' אורן סופר דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה סגל אקדמי בכיר דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה 09-7781044
פרופ' יצחק וייס דיקנט המחקר דיקנט המחקר סגל אקדמי בכיר דיקן המחקר 09-7781807
ד"ר דפנה הירש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781107
ד"ר ורדה וסרמן המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 02-6773312
פרופ' ערן חיות המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781470
ד"ר ענבל טובי-ערד המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 09-7781773
פרופ' גיא מירון המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, ראש התכנית לתואר שני 09-7781361