חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (131)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' מימי איזנשטדט לשכת הנשיא לשכת הנשיא סגל אקדמי בכיר נשיאת האו"פ 09-7782200
פרופ' שרה גורי רוזנבליט לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים סגל אקדמי בכיר משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7782208
פרופ' חיים סעדון דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל אקדמי בכיר דיקן הלימודים האקדמיים 09-7781164    
פרופ' אורן סופר דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה סגל אקדמי בכיר דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה 09-7781044
פרופ' צחי וייס דיקנט המחקר דיקנט המחקר סגל אקדמי בכיר דיקן המחקר 09-7781807
ד"ר גיל אלון המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום 09-7780776
פרופ' נורית גרונאו-ביתן המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 09-7781468
ד"ר דפנה הירש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781107
ד"ר ענבל טובי-ערד המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 09-7781773
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781105