תוצאות חיפוש (900)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
עמית שטרייט לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל סגל מנהלי מנכ"ל 09-7782247    
ד"ר ליאור כהן היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל מנהלי ראש היחידה לאנגלית 09-7781143    
עו"ד סלי בסון לשכה משפטית לשכה משפטית סגל מנהלי יועצת משפטית 09-7781119    
לי גדז' דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל מנהלי אחראית פניות סטודנטים 09-7781165    
נינט