חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
ד"ר יעל סלע טייכלר המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר 09-7783362
ד"ר נפתלי שם-טוב המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר 09-7781968
ד"ר אריה נחמיאס המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני 09-7781876
פרופ' עמרם אשל המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר 09-7781768    
פרופ' יצחק מזרחי המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר    
פרופ' יעקב מצר לשכת הנשיא לשכת הנשיא סגל אקדמי בכיר נשיא 09-7782200
פרופ' אביעד חפץ לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים סגל אקדמי בכיר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 09-7782208
פרופ' חיים סעדון דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל אקדמי בכיר דיקן הלימודים האקדמיים 09-7781164    
פרופ' שרה גורי רוזנבליט דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה סגל אקדמי בכיר דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781044
פרופ' יצחק וייס דיקנט המחקר דיקנט המחקר סגל אקדמי בכיר דיקן המחקר 09-7781807