חיפוש סגל אקדמי ומינהלי

תוצאות חיפוש (51)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
ריקי אביבי מינהל תכנון וכלכלה מחלקת רכש סגל מנהלי 09-7781051    
דולית אהרוני מינהל תכנון וכלכלה מחלקת חשבות סגל מנהלי    
אבישי אוחיון מינהל תכנון וכלכלה מחלקת חשבות סגל מנהלי 09-7781051    
רו"ח אלון אלימלך מינהל תכנון וכלכלה מחלקת חשבות סגל מנהלי 09-7781051    
גלית אלרום רוסמן מינהל תכנון וכלכלה מחלקת רכש סגל מנהלי 09-7781051    
אפרת אלרן מינהל תכנון וכלכלה מינהל התכנון והכלכלה סגל מנהלי 09-7781051    
לינור בולטיאנסקי מינהל תכנון וכלכלה מחלקת חשבות סגל מנהלי 09-7781051    
רו"ח ארנו ביטון מינהל תכנון וכלכלה מחלקת חשבות סגל מנהלי 09-7781051    
קארן בכור מינהל תכנון וכלכלה מחלקת רכש סגל מנהלי 09-7781051    
כפיר בן זקן מינהל תכנון וכלכלה המחלקה לתכנון ותקציבים סגל מנהלי 09-7781051