אודות האוניברסיטה הפתוחה

גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה ומוקפדת עם חתירה למצוינות מדעית ומחקרית, כל זאת תוך מתן אפשרות לכל המבקשים ללמוד בה ללא תנאי קבלה כל שהם.
בידולה של האוניברסיטה הפתוחה הוא במגוון שיטות למידה: בהנחיה פנים אל פנים בקבוצות קטנות ב-60 מרכזי לימוד ברחבי הארץ, לימוד באמצעים אינטראקטיביים מקוונים ולימוד עצמי, המאפשרים לסטודנטים גמישות מירבית בבניית תוכנית הלימודים.
 
האוניברסיטה הפתוחה, כשאר האוניברסיטאות בישראל, מושתתת על שני אדנים: הקניית השכלה אוניברסיטאית מוקפדת ללומדים בה וקידום המצוינות המחקרית של חברי וחברות הסגל האקדמי שלה. גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, ופתיחוּת מְרַבּית כלפי כל המבקשים ללמוד במסגרתה.
 
האוניברסיטה הפתוחה בישראל נוסדה בשנת 1974 והלימודים החלו בה בסתיו 1976 ייעודה המרכזי של האוניברסיטה שנקבע עם הקמתה היה ונותר הנגשת לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר, במרכז ובפריפריה, זאת באמצעות קבלה פתוחה וגמישות מרבית של תכנון וארגון הלימודים תוך שמירה על רמתם הגבוהה.
 
  • כיום לומדים באוניברסיטה הפתוחה למעלה מ-46,000 סטודנטים במגוון תכניות לתואר בוגר ומוסמך במדעי הרוח והחברה, במדעי הטבע והחיים ובמדעים מדויקים ולימודי תעודה.
  • תנאֵי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם. לימודי האוניברסיטה הפתוחה מתאימים גם לסטודנטים החיים בחו"ל ורוצים לרכוש השכלה גבוהה, הבחינות נערכות בדרך-כלל בנציגויות הישראליות בחו"ל.
  • האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים ללימודי התואר הראשון. לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת הוכחה מקדימה של יכולות והישגים. אפשר ללמוד קורס אחד כדי להתנסות בלימודים, ואפשר ללמוד מסלול מלא לקראת תואר ראשון. בלימודי התואר השני דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות.
  • לצד מפגשי הנחיה פנים אל פנים פיתחה האוניברסיטה הפתוחה שיטות הוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרות לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית של מקום הלימודים, מועדיהם וקצבם, ללא תלות בהרצאות פרונטליות ובכיתות לימוד.
  • מטרתה של האוניברסיטה הפתוחה להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לציבור רחב ככל האפשר ולכן היא מציעה אפיקי מעבר לאוניברסיטאות אחרות. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ולהמשיכם באוניברסיטה הפתוחה עצמה או באוניברסיטאות אחרות, על סמך הסכמים המאפשרים את המעבר להמשך לימודים בהן אך ורק על בסיס ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה.
  • לאורך כל תקופת הלימודים עומדים לרשות הסטודנטים מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה או עם צרכים מיוחדים, סדנאות והדרכות אישיות לשיפור כישורי הלמידה ומערך סיוע כלכלי באמצעות מלגות.
  • האוניברסיטה הפתוחה מקדמת את הפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי ומטפחת אותה, בין השאר, באמצעות שלושת מכוני המחקר: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המכון לניתוחי מדיניות והמכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים.
אוניברסיטה הפתוחה, כשמה כן היא. היא פותחת את שעריה, ללא תנאים מוקדמים ובלי דרישות קדם, הן בפני מי שמבקשים ללמוד קורסים בודדים, הן בפני מי שמעוניינים ללמוד תכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A., B.Sc.). ההרשמה פתוחה לכול פונה ואין היא מותנית בתעודת בגרות או בתעודת סיום אחרת של מוסד לימודים כלשהו.
הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים ללימוד עצמי ולתרגול שקדני בבית ולעמידה בלוחות הזמנים ובדרישות הקורסים. שיטת הלמידה העצמית תובעת ריכוז, התמדה, משמעת עצמית ואהבת ידע. הם יכולים להיעזר גם בפעילות לימודית קבוצתית במסגרת מפגשי ההנחיה ובאתרי הקורסים. האוניברסיטה הפתוחה מציעה גם לימודים לתואר שני (M.A., M.Sc., MBA). הקבלה ללימודי תואר שני. מותנית בעמידה בתנאים המפורטים בתקנון הלימודים לתואר שני.
פתיחותה של האוניברסיטה מתבטאת גם בגמישותה המבנית והארגונית. הסטודנטים אינם נרשמים לפקולטה או לחוג לימודים, אלא לקורסים. מי שנרשם לקורס, הוא סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה.
גם מבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה שונה מן המקובל באוניברסיטאות אחרות, שכן אין הוא מוגדר במונחים של שנות לימוד. כל סטודנט זכאי לקבוע בעצמו את קצב התקדמותו בלימודיו, ומידת התקדמותו נמדדת בהיקף הקורסים הנצברים לזכותו. קצב ההתקדמות האישי נקבע, אפוא, בידי הסטודנטים עצמם. יש מי שלומדים בקצב מתון, ויש מי שלומדים בו-זמנית שניים-שלושה קורסים ואף יותר. הקצב הזה אף יכול להשתנות במהלך הלימודים – שנה אחת נינוחה, והשנה שלאחריה עמוסה. מסגרת הזמן היחידה הנכפית על הסטודנטים היא הסמסטר, שכן הסטודנטים נדרשים לעמוד בכל דרישות הקורס במהלך הסמסטר שלמדו בו.
מתוקף השקפת העולם האקדמית שלה, האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון לעצב בעצמם, על פי הכללים המפורטים בידיעון זה, תכנית לימודים אישית. במקביל, לרשות כל סטודנט עומד מבחר גדול של תכניות מובנות יותר. יש תכניות החובקות מכלול רבגוני של דיסציפלינות, ויש תכניות ממוקדות, הבנויות על פי מתכונת דיסציפלינרית חד-חוגית או דו-חוגית, בהן חופש הבחירה קטן יותר. סטודנטים הלומדים כדי להוסיף דעת ושלא על מנת לקבל תואר, רשאים להירשם לקורסים מכל הדיסציפלינות ללא הגבלה (ובתנאי שהם עומדים בתנאי הקבלה לקורסים אלה).
שיטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית שפותחה במיוחד באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת לכל סטודנט ללמוד על פי תנאיו האישיים. זו שיטת לימוד שאינה תלויה במגבלות של מקום ואינה מותנית בשעות לימוד קשיחות, שכן אין היא מבוססת על קמפוס מרכזי ולא על מערכת שעות קבועה ואחידה.
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שונים שוני מהותי מקורסים באוניברסיטאות אחרות. קורס באוניברסיטה הפתוחה הוא, בראש ובראשונה, יצירה אקדמית בדפוס: כרך או כמה כרכים שחוברו והופקו במיוחד בשביל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
הקורסים מותאמים ללמידה עצמית: הם מחולקים בדרך כלל ליחידות לימוד שכל אחת מהן עוסקת בנושא מוגדר ומתוכננת ללמידה בזמן קצוב, חומר הלימוד מוסבר בבהירות מרבית, ומשולבים בו "כלי למידה עצמית" כמו שאלות  מנחות, שאלות או תרגילים פתורים, ולעתים אף שאלות להערכה עצמית.
חלק מן הקורסים מבוססים על ספרי לימוד קיימים או מקראות (לעתים באנגלית), ומלוּוים במדריך למידה מפורט. מדריך הלמידה מדריך את הסטודנט אילו חלקים עליו לקרוא, מרחיב, מסביר ומבהיר קטעים או נושאים בספר הלימוד הדורשים זאת, ומכיל שאלות מנחות.
לכל קורס יש רכיבים של הנחיה קבוצתית בכיתות לימוד, שאינם חובה. מפגשי הנחיה נערכים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ. חלק ממרכזי הלימוד גם מספקים לסטודנטים שירותי ספרייה וציוד עזר, ומשמשים מקום מפגש לסטודנטים (עם המנחה או בלעדיו).
סטודנטים יכולים לבחור במפגשי הנחיה פנים-אל-פנים, במפגשי הנחיה מקוונים (באמצעות טכנולוגיות מתקדמות) ואף בלימודים ללא מפגשי הנחיה. 
הקורסים מלווים באתרי אינטרנט המכילים חומרי לימוד ופעילויות מסוגים שונים: הרצאות וידאו, מפגשי הנחיה מקוונים והקלטות שלהם, ספרים דיגיטליים, ספרים קוליים, תרגילים ובחנים להערכה עצמית, קבוצות דיון (פורומים), פתרונות למטלות, הכְוונה לנושאים אקטואליים ועוד.
היצע החומרים משתנה מאתר לאתר בהתאם לצורכי הקורס ולפי שיקול דעתו של מרכֵּז ההוראה של הקורס.
סטודנט שנרשם והתקבל לקורס של האוניברסיטה הפתוחה מקבל לביתו את חומרי הלימוד הכתובים של הקורס, ואת אלה מלווה חוברת הקורס המתארת בפירוט את מתכונת הקורס ואת מהלך הלימוד בו. החוברת, המוצגת גם באתר הקורס, מכילה פירוט של נושאי הלימוד בקורס, את לוח הזמנים והפעילויות שלו וכן את מועדי הגשת המטלות. כמו כן, מכילה החוברת את מטלות הקורס וכן בחינות גמר לדוגמה, המייצגות שאלוני בחינה שניתנו בקורס בסמסטרים קודמים, ויכולות לשמש כלי עזר נוסף בלימוד הקורס ולסייע בהכנה למבחן. מרכיב נוסף של הלימודים בקורס הן המטלות. סטודנט בקורס חייב להגיש במהלך הסמסטר כמה מטלות, שהן תרגילים או עבודות מסוגים שונים. הגשת המטלות מתבצעת באמצעות מערכת המטלות המקוונת או באמצעות הדואר. כן חייב הסטודנט לעמוד בבחינת הגמר של הקורס.
לכל קורס יש צוות הוראה המטפל בקשר עם הסטודנטים, בהנחיה של מפגשי לימוד, בבדיקת מטלות ובהדרכת עבודות.
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל הדיסציפלינות, מדורגים על פי רמות: רמת פתיחה, רמה רגילה, רמה מתקדמת. סטודנטים הלומדים לתואר חייבים לצבור לפחות 24 נקודות זכות (נ"ז) בקורסים מתקדמים, ולא יותר מ-36 נ"ז בקורסים ברמת פתיחה. קורסים ברמת פתיחה בדרך כלל פתוחים להרשמה ללא מגבלות. לעומתם, קורסים מתקדמים ומקצת מהקורסים הרגילים מתנים את הכניסה אליהם בלימוד קודם של קורסים אחרים. ההתניה הזו מכתיבה את סדר לימוד הקורסים ומבטיחה  את שימורו של ההיגיון האקדמי. עיון בידיעון ובקטלוג הקורסים בשלב מוקדם של הלימודים יסייע לתכנן את סדר לימוד הקורסים הרצוי כדי לעמוד בדרישות הקבלה לקורסים השונים.
הסבר על דרישות הלימודים לתואר נמצא בפרק דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון, ופירוט של דרישות הלימודים בתארים השונים נמצא באתר האו"פ.
סטודנטים שהשלימו את כל לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לתואר, יקבלו מסמך המעיד על כך מן הוועדה לאישור תכניות לימודים  עוד לפני שתוענק להם תעודת הגמר בטקס חלוקת התארים.
בפרק הרשמה מובאים מועדי ההרשמה של שלושת הסמסטרים באותה שנה. קורסים רבים מוצעים ללמידה רק לסירוגין. מידע על היצע הקורסים לכל סמסטר תמצאו בטבלת הקורסים השנתית באתר האו"פ.
מומלץ מאוד לפנות לייעוץ טרם ההרשמה (ראו אתר ייעוץ והדרכה ללימודים אקדמיים, שם גם נמצאת רשימה של יועצים ללימודים אקדמיים והמלצות לבחירת קורס ראשון ללימודים).
סטודנטים המעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, לאחר שלמדו לימודים על-תיכוניים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, רשאים לפנות לוועדה להכרה בלימודים קודמים בבקשה  לקבל הכרה בגין לימודיהם הקודמים. על סטודנטים צעירים מאוד (מתחת לגיל 18) ועל סטודנטים הלומדים בחו"ל חלים כמה כללים מיוחדים, המפורטים בפרק הרשמה ובפרק אוכלוסיות מיוחדות.