תרשים המבנה האירגוני

המחלקות של האוניברסיטה הפתוחה

נשיא האוניברסיטה הפתוחה

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

המנהל הכללי

דיקנט המחקר

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

דיקנט הלימודים האקדמיים

המחלקות האקדמיות

דיקנט הסטודנטים

הספרייה

היחידה לקידום עובדי הוראה

מינהל משאבי אנוש

מינהל התכנון והכלכלה

מינהל המחשוב

מינהל שירותי הוראה

מינהל הלוגיסטיקה

בית ההוצאה לאור

מערך לימודי החוץ של האו"פ (‏מעל"ה‎)‏

בית דניאל

המחלקה לדוברות וליחסי ציבור

המחלקה לשיווק ולפרסום

לשכת הנשיא

נשיא: פרופ' יעקב (קובי) מצר

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים: פרופ' אביעד חפץ

מנהל כללי: עמית שטרייט

מנהלת לשכת הנשיא: מלי גרניט

מזכירת משנה לנשיא: מישל מייזל

עוזרת אדמיניסטרטיבית למנכ"ל: מיכל עברי

מזכירוּת אקדמית

המזכירה האקדמית: נאוה סגל-ליכטנשטיין

ראש תחום סגל בכיר: עדי ברמן-שובל

ראש תחום סנאט ותכניות לימודים: עינת הכהן

לשכה משפטית

היועצת המשפטית: עו"ד סלי בסון

לשכה המשפטית: עו"ד שרי שי

מנהלת הלשכה המשפטית: רנית דותן

יוזמות בין-לאומיות:

מנהלת יוזמות אקדמיות בין-לאומיות: פרופ' תמר הרמן

רכזת גלובליזציה: טליה בר-טל

יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי:

פרופ' יהודית גל-עזר


המחלקה להערכה

המחלקה ממונה על פיתוח והפעלה של מערכת הערכה באוניברסיטה הפתוחה: ביצוע מחקרים וסקרים ומתן משוב ומידע המהווים בסיס לקבלת החלטות בכל רמות הארגון.

ראש המחלקה: ד"ר אבישי אנטונובסקי

הערכה, מחקרים וסקרים: חנה בהק, אתי גודר

ד"ר אווה גוטרמן, טלי סבירסקי, מיכל צוקר, עדי קליפר, רונית שגיא

עוזרות מחקר: אנה פיסוצקי

רכזת אדמיניסטרטיבית: לי גדז'

היחידה למשאבים

היחידה אחראית על גיוס המשאבים לאוניברסיטה הפתוחה מתרומות בארץ ובעולם. במסגרת פעולותיה היא אחראית על הקשר עם אגודות הידידים בארץ ובעולם, על אירוח תורמים ועל ופיתוח קשרים עם ארגונים יהודים בחו״ל.

ראש היחידה למשאבים וקשרי חוץ: בועז נול

מנהלת גיוס משאבים בישראל: נעמי גורדון-חן

מנהלת קשרי קרנות: הריאט גימפל

מרכזת אדמיניסטרטיבית: יוליה קרניס

המבקר הפנימי

המבקר הפנימי מונה על-ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה ופועל בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, לפי המלצת ועדת הביקורת בהתייעצות עם נשיא האוניברסיטה.

מבקר האוניברסיטה: רו"ח עופר אלקלעי

דיקנט המחקר

דיקנט המחקר אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה.

דיקן המחקר: פרופ' מנור מנדל

דיקן המחקר אחראי על ארבעה תחומים עיקריים:

רשות המחקר

רשות המחקר פועלת לעידוד המחקר של כל חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה, על-ידי סיוע באיתור מקורות חיצוניים למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. הרשות אחראית למעקב הכספי והמינהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו דרכה וזכו למימון. כמו כן, מקדמת הרשות מחקרים על-ידי תמיכה ישירה באמצעות מענקים, מלגות ומענקי השתלמויות לצורכי מחקר מקרן פנימית של האוניברסיטה הפתוחה.

ליד הרשות פועלת ועדת היגוי המורכבת מארבעה חברי סגל בכירים הממונים על-ידי הנשיא, ובראשה עומדת דיקן המחקר. ועדת ההיגוי מופקדת על הפעילות האקדמית של הרשות, על חלוקת המשאבים ועל הליכי ההערכה של הבקשות המופנות למימון מהקרן הפנימית. האחריות לפעילות המנהלית של הרשות נתונה בידי מנהלת הרשות.

מנהלת הרשות: ד"ר דפנה אידלסון

יו"ר ועדת ההיגוי: פרופ' מנור מנדל

חברי ועדת ההיגוי: ד"ר נורית גרונאו, ד"ר גלית בנזימן, ד"ר רונית וייסמן

מתאמת מענקי מחקר פנימיים ואחראית למידע: אוה פרימן

תקציבאית: גלית שולמן

מתאמת מחקר תכניות האיחוד האירופי: מיקה מור

עוזרת אדמיניסטרטיבית : לירון בן-לולו

מכוני מחקר

מכון מחקר הוא מסגרת המשמשת קורת גג מדעית, מוסדית ומעשית למחקר בסוגיות ובנושאים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים בתחומי דעת שונים, חוצי מחלקות וקשרי, גומלין ביניהם. המכונים מאפשרים הפריה הדדית ושיתוף פעולה, לימוד משותף של סוגיות שונות וכן קיום פעילויות עם חוקרים ועם מומחים מהארץ ומחו"ל.

ועדת מכוני מחקר שמורכבת מארבעה חברי סגל בכירים מגבשת את המסגרת הכללית של התנהלות מכוני המחקר, בוחנת הצעות להקמת מכוני מחקר חדשים באוניברסיטה הפתוחה, מעריכה את הפעילות של המכונים הקיימים ומעבירה המלצותיה להנהלה.

יו"ר ועדת מכוני המחקר: פרופ' מנור מנדל

חברי ועדת מכוני המחקר: פרופ' אורה לימור, פרופ' יצחק דותן, פרופ' תמר הרמן

באוניברסיטה הפתוחה פועלים כיום שלושה מכוני מחקר:

 • המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה בראשות פרופ' ניצה גרי
 • המכון לניתוחי מדיניות בראשות ד"ר ורדה וסרמן
 • המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בראשות פרופ' בת–ציון עראקי קלורמן

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה הוא גוף מחקר של האוניברסיטה,  המתמקד בבחינת  טכנולוגיות חדשניות ושילובן בתהליכי הוראה ולמידה באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט. המרכז הנו קונסורציום של מרצים מהמחלקות השונות באוניברסיטה הפתוחה והוא פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה ושל תלמידיהם שעניינם בחדשנות טכנולוגית. מרכז המחקר מקיים פעילות אקדמית שוטפת במסגרת ימי עיון, כנסים וסמינרים, ומקיים קשרים עם מרכזי מחקר דומים בעולם.

ראש המרכז: פרופ' ניצה גרי 

עמיתת מחקר: ד"ר ורד זילבר-ורוד

חברי ההנהלה: פרופ' ניצה גרי (‏יו"ר‎)‏, פרופ' יורם עשת (‏מייסד וראש המרכז הקודם‎)‏, ד"ר אינה בלאו, ד"ר ורד זילבר-ורוד, ד"ר אבנר כספי, ד"ר יורם קלמן, עדנה טל-אלחסיד

חברי ועדת המחקרים: פרופ' רונית בוגלר (‏יו"ר‎)‏, ד"ר גל בן יהודה, ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי, ד"ר רלי בריקנר, ד"ר טל הסנר

מזכירת המרכז: הילה אלפסי

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים מתמקד בחקר השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו. פעילויות המכון ומחקרי חבריו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה מאידך. במסגרת פעילויותיו, המכון נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון וכנסים בין-לאומיים ומעניק מענקי מחקר לחוקרים ולסטודנטים מצטיינים.

ראש המכון: פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן

חברי ההנהלה: פרופ' מוסטפא כבהא (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר ישי לנדא (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' שרה סטרומזה (האוניברסיטה העברית), פרופ' מנחם פיש (אוניברסיטת תל-אביב)

מנהל הפעולות האקדמיות: אורי קלט

חברי המכון: ד"ר יובל אילון, פרופ' דפנה אפרת, ד"ר טלי ארטמן-פרטוק פרופ' סלביה ביז'אוי, ד"ר אבישי בן-דרור, ד"ר אירית בק, פרופ' אבריאל בר-לבב, ד"ר זהר הדרומי-אלוש, ד"ר דפנה הירש, ד"ר מאשה הלוי, פרופ' מוטי זלקין, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חנה טרגן, פרופ' אורה לימור, ד"ר ישי לנדא, ד"ר מתי מאיר, ד"ר סנדרה מאירי, ד"ר יעל מונק, ד"ר אופיר מינץ-מנור, פרופ' בני נויברגר, ד"ר רבקה ניר, ד"ר לוי ספקטר, ד"ר אילנה קופמן, פרופ' מוטי רגב, פרופ' סוניה רוקס, ד"ר אורית רמון, ד"ר טל שובל, פרופ' גלילי שחר

המכון לניתוחי מדיניות

המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבין-לאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה. המכון מארגן סמינרים וכנסים בין-לאומיים ומקומיים, מפרסם סדרת ניירות עבודה, ומספק סיוע מחקרי לחבריו.

ראש המכון: ד"ר ורדה וסרמן

חברי ההנהלה: ד"ר ניסים כהן, פרופ' יגיל לוי, ד"ר יעל מונק, ד"ר יורם קלמן

חברי המכון: ד"ר אמית אביגור-אשל, ד"ר יובל ארבל, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' רונית בוגלר, ד"ר רונן בר-אל, יצחק ברקוביץ', ד"ר אינס גבל, פרופ' אביבה גבע, ד"ר ריקה גונן, ד"ר אריה גרוניק, ד"ר תמי הופמן, ד"ר ענת הרבסט, פרופ' תמר הרמן, ד"ר ורדה וסרמן, ד"ר יוסי טובול, ד"ר ניסים כהן, ד"ר גל לוי, פרופ' יגיל לוי, ד"ר ישי מעוז, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר נתנאל פישר, פרופ' חיים פאלק, ד"ר דנה גרוסוירט קחטן, ד"ר יורם קלמן, פרופ' יורם קירש, ד"ר אור קרסין, פרופ' זאב רוזנהק, ד"ר מרדכי שורץ

קוד אתי במחקר

המחקר באוניברסיטה הפתוחה מתנהל על פי כללי האתיקה הנהוגים באוניברסיטאות בארץ ובעולם. ועדת האתיקה המוסדית עוסקת במגוון נושאים וסוגיות המתעוררות בהקשר למחקרים שונים, ובהם ההגנה על כבודם ופרטיותם של נחקרים (אישור שאלונים, סקרים, שימוש בנתונים, ועוד), מניעת מצבים של ניגוד עניינים, ועוד. ועדת האתיקה המוסדית וועדות אתיקה משניות-תחומיות הפועלות בצִדה, אחראיות למתן אישורי אתיקה לביצוע מחקרים המבוצעים באוניברסיטה הפתוחה.

יו"ר ועדת האתיקה: ד"ר ענבל טובי ערד
חברי ועדת האתיקה: פרופ' זאב רוזנהק, פרופ' רונית בוגלר, ד"ר ענת לרנר, ד"ר עדיה מנדלסון מעוז, ד"ר ריקה גונן

אופמופ

אופמופ בע"מ, היא חברה להעברת טכנולוגיות בבעלות האוניברסיטה הפתוחה. במהלך פעילותה של האוניברסיטה נוצר ידע חדש, המהווה קנין רוחני. בהיותה מוסד אקדמי לתועלת הציבור, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור, שהינו בעל פוטנציאל מסחרי, ינוצל לטובת החברה והמשק ואף יניב לאוניברסיטה הכנסות שתשמשנה לקידום מטרותיה. להשגת מטרה זו, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור יועמד לרשות התעשייה, לשם ניצולו לתועלת החברה. אופמופ פועלת למסחור והעברת הידע לתעשייה ולמשק.

מנכ"לית החברה: ד"ר דפנה אידלסון

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על היחידה לפיתוח אקדמי ועל המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם).

בין הנושאים שבטיפול דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה:

 • קביעת יעדי הפיתוח לקורסים האקדמיים ובקרתם
 • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח משלב הצעת הקורס ועד סיום הפיתוח.
 • עיצוב מדיניות השימוש בטכנולוגיות מידע בפיתוח ובהוראה אקדמית.
 • זיהוי כיוונים עתידיים לטכנולוגיות בנושא ספרים דיגיטליים ואחרים.
 • העשרה של מגוון הקורסים באמצעים שונים: דפוס, וידאו, תוכנות ולומדות.

דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

ראש לשכת דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה: לארה שטיינברג

היחידה לפיתוח אקדמי

היחידה אחראית על כל הפעילויות הקשורות לתהליכי הכתיבה, הבקרה, ההפקה והעדכון של תכניות לימודים וקורסים אקדמיים, הכוללות בין השאר: פנייה ליועצים לקבלת חוות דעת על הצעות קורסים, על הצעות למסלולי לימודים ועל חומרי לימוד; התקשרות חוזית עם כותבי קורסים ומתרגמי ספרים וניהול סדרי התשלום לכל הגורמים; מעקב אחר לוחות זמנים; עדכון מאגרי המידע על קורסים; ריכוז פעילותן של ועדות המשנה התחומיות. כמו כן, היחידה אחראית לתרגום ולעריכה של חומרי הלמידה, מתאמת את תהליכי הפקתם בהוצאה לאור ומטפלת בנושאים של זכויות יוצרים.

ראש היחידה: ד"ר מילי פרי

רכזת אדמיניסטרטיבית: ענת יהלום

רכזת המחשוב המחלקתי (מניפ"ה): רבקה דגן

רכזת ועדות המשנה התחומיות: דנה חיות-שני

רכזות הכתיבה והבקרה האקדמית: נגה אוסטר, סיוון דגני

רכזת תשלומים: איילת יונאני

מנהלת תהליכי העריכה, התרגום וההפקה: דינה נוסבאום

אחראית הדפסות חוזרות: מיכל רוט

עוזרת לענייני הפקה: נגה אוסטר

עורכים: אפרת אבינרי, רוני אמיר, ענת אראל-גפני, יואב ברויר, ד"ר איה ברסקי, יהודית גוגנהיימר, יוליה גלפרין, אדי זילצר, ליליאן כהן, ד"ר זהר כוכבי, חמוטל לרנר, שלומית עוזיאל, בת-חן פירסט, ליהי קאופמן, אהובה קרן, ישראל רונן, רות רמות, משה שפרבר

מנהלת המדור לזכויות יוצרים: עדי גילגון-כץ

צוות המדור לזכויות יוצרים: אביעד אלברט, מיכל גוטפריד, עינת הכהן, רקפת שכנר-לביא, פזית שני-שורץ

המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק – שה"ם

מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה שם לו ליעד לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה מרחוק; לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה וחומרי הלימוד ולהתאימם לעידן הדיגיטלי; לפתח תובנות ומודעות בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הציבור באמצעות טכנולוגיה. לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

 • פיתוח והפעלה של סביבת למידה באינטרנט המאפשרת להקים אתר לכל קורס, לקיים באמצעותו תהליכי הוראה ולמידה מקוונים ותקשורת מהירה ויעילה בין כל השותפים ללמידה;
 • העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים – מפגשי הנחיה חיים המועברים באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות מאולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים;
 • פיתוח והפקה של חומרי לימוד דיגיטליים עשירי וידאו ואודיו, המשלימים, מעשירים ולעתים מחליפים את ספרי הלימוד;
 • פיתוח והפקה של מגוון חומרי לימוד אינטראקטיביים בהדגשת צילומי וידאו;
 • איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן, ניהול ניסויים לגביהן, והתאמתן למערך ההוראה והלמידה;
 • הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות בקִרבם, ותמיכה בהם.

המרכז כולל ארבע יחידות, ובהן פועלים מומחים פדגוגיים ומעצבי למידה, מתכנתים, אנשי סיסטם ובדיקות תוכנה, טכנאי וידאו וקול, ומומחי אינטראקטיב.

ראש שה"ם: עדנה טל-אלחסיד

מינהלה: הילה אלפסי

מנהלת היחידה הפדגוגית: עפרה הנמן

מנהל היחידה הטכנולוגית: איתי הראבן

מנהל יחידת וידאו ואולפנים: אודי עוז

מנהל היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים: אמיר וינר

דיקנט הלימודים האקדמיים

דיקנט הלימודים האקדמיים ממונה על הטיפול בכל הנושאים הכלל-אוניברסיטאיים והעל-מחלקתיים הקשורים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה. בין הנושאים שבטיפול דיקנט הלימודים האקדמיים:

 • עיצוב מדיניות ההוראה השוטפת, שבמסגרתה פועלות המחלקות האקדמיות.
 • עיצוב הנהלים, הכללים והתקנות שבמסגרתם מתנהלים הלימודים והמחייבים את הסטודנטים במהלך לימודיהם.
 • בקרת ההוראה ויישום לקחים ממנה.
 • הדרכה והכשרה של סגל ההוראה במחלקות השונות.
 • ריכוז פעילויות הייעוץ ללימודים אקדמיים והדרכה בלמידה.
 • עיצוב הכללים לשיתוף פעולה עם המכללות והמוסדות שבהם נערכים לימודים של האו"פ וקיום קשר שוטף עמם.
 • טיפול בפניות של מוסדות חדשים להתקשרות עם האוניברסיטה.
 • ריכוז הפעילות של ועדת המשמעת ושל בית הדין לערעורים.
 • הוצאת עיתון אלקטרוני לסטודנטים "קצרים או"פטימיים".

דיקן הלימודים האקדמיים: פרופ' חיים סעדון

סגן דיקן הלימודים לעניינים אדמיניסטרטיביים: דפנה שחק

עוזר דיקן הלימודים לפניות סטודנטים: מרדכי ששון

עוזרת דיקן הלימודים לנושא תלמידי תיכון ותלמידי חו"ל: שלומית מרוקו

מינהלת דיקנט הלימודים

ראש מינהלת הדיקנט: דפנה שחק

ראש לשכת דיקן הלימודים האקדמיים: שירה כהן-גולן

רכזת מערך הלימודים האקדמיים: אור דמרי

מנהלת מערך צוותי הוראה ופרויקטים מיוחדים: שגית באומן-זינו

מנהלת מערך הלימודים האקדמיים: מיכל יעקב

מרכזת טכנולוגיות ואוכלוסיות מיוחדות: עדי יאיר-רומנו

רכזת מנחים: מירב ליטר

רכזת מערכת הלימודים וטכנולוגיות: מינה גרומן

מנהלת מערך הסטודנטים: יעל בכר

רכזת לנושא התמדת סטודנטים ורכזת אדמיניסטרטיבית: אילנה ברש

רכזת אדמיניסטרטיבית לנושא תלמידי תיכון: סיגל דביר


דיקנט הלימודים האקדמיים כולל את הוועדות הבאות:

ועדת משמעת ובית הדין לערעורים

רכזת ועדת משמעת ובית הדין לערעורים: מיטל צוקרון

המחלקה לקידום מצוינות בהוראה

המחלקה ממונה על פיתוח והפעלה של מערכות הכשרה והדרכה לסגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. פעילות המחלקה כוללת הכשרה לכניסה לתפקיד, סדנאות להמשך פיתוח מקצועי, תצפיות במפגשי הנחיה, ייעוץ אישי, ליווי בתכנון ובביצוע של כנסים ועוד. פעילות זו מתמקדת הן ברמת הפרט והן ברמת הקורס, המחלקה והארגון.

ראש המחלקה: ד"ר אבישי אנטונובסקי

הדרכה: ספי רינצלר, אנה באומוול-רוסו, דפנה בר-און, יובל קורן

רכזת אדמיניסטרטיבית: לי גדז'

מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים

תפקידו של מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים ללוות את הסטודנטים לאורך כל מסלול לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה בייעוץ ללימודים אקדמיים, בהקניית מיומנויות למידה ומתן מענה לסטודנטים עם לקויות למידה. כל השירותים הללו ניתנים לסטודנטים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי ייעוץ והדרכה בלמידה (ע"ש אילה הרוש ז"ל) המצויים במרכזי לימוד של האו"פ ברחבי הארץ. בנוסף, מערך הייעוץ ללימודים אקדמיים אחראי על תכנון היצע הקורסים הנפתחים להרשמה מדי סמסטר במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

ראש מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים: ד"ר נויה גבע

מנהלת היחידה לייעוץ ללימודים אקדמיים: נועה ניר קריב

מנהלת היחידה להדרכה בלמידה: עופרה הרץ

מנהלת היחידה לטיפול בסטודנטים עם לקויות למידה והמרכז לאבחון – מל"ל: דפנה שניידר יעקב

מנהלת היחידה להתמדה לסיום הלימודים: שרון אברם

המחלקות האקדמיות

המחלקה האקדמית היא יחידה אוטונומית שבה מתנהלים כל העניינים המקצועיים של הדיסציפלינות השייכות אליה. חברי המחלקות האקדמיות – סגל אקדמי בכיר וסגל הוראה אקדמי – עוסקים במחקר, בפיתוח קורסים ובהוראתם.

המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

ראש המחלקה: פרופ' גיא מירון

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ד"ר חיה כץ

סגל אקדמי בכיר

ד"ר יובל אילון (פילוסופיה), פרופ' דפנה אפרת (היסטוריה), ד"ר נוגה אפרתי (היסטוריה), פרופ' חגי ארליך (אמריטוס) (היסטוריה), פרופ' אבריאל בר-לבב (מדעי היהדות), פרופ' אמיר הורוביץ (פילוסופיה, מדעי הקוגניציה), פרופ' אלעזר וינריב (בגמלאות) (פילוסופיה), פרופ' הנרי וסרמן (בגמלאות) (היסטוריה), פרופ' אביבה חלמיש (היסטוריה), פרופ' מוסטפא כבהא (היסטוריה), פרופ' אורה לימור (אמריטה) (היסטוריה), ד"ר ישי לנדא (היסטוריה), ד"ר אופיר מינץ-מנור (מדעי היהדות), פרופ' גיא מירון (היסטוריה), ד"ר איריס סולימני (היסטוריה), פרופ' חיים סעדון (היסטוריה), ד"ר לוי ספקטר (פילוסופיה), ד"ר ענבל עופר (היסטוריה), פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן (היסטוריה), ד"ר גדי שגיב (היסטוריה), פרופ' איריס שגריר (היסטוריה)

סגל הוראה אקדמי

היסטוריה: ד"ר רוני באר-מרקס, ד"ר אבישי בן-דרור, ד"ר אורית הירט-רמון, ד"ר מירה יונגמן, ד"ר חגית כהן, ד"ר חיה כץ, ד"ר זאב כתבן, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר ולדימיר מסמד, ד"ר בת-שבע מרגלית-שטרן, ד"ר חיים נסים,ד"ר יונית עפרון, ד"ר יפעת פלג, ד"ר טל שובל, אביחי אורן, יוליה ברשדסקי-ליבוביץ, תמי ינאי, שרון נמרוד, ישראל רונן

פילוסופיה: פרופ' יוסי דהאן, ד"ר גל יחזקאל, ד"ר רמי ישראל, ד"ר אשר עידן, ד"ר רונן צדקה, ד"ר יאיר שליין

מדעי היהדות: ד"ר סינתיה אדנבורג, ד"ר אסתי אייזנמן, ד"ר יכין אפשטיין, ד"ר אורי גרשוביץ, דד"ר דימיטרי קופליוביץ

מדעי הקוגניציה: ד"ר רונן צדקה

המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

ראש המחלקה: ד"ר מתי מאיר

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ענת שרון

רכזות אדמיניסטרטיביות: מיכל שפיר, נאוה סער

סגל אקדמי בכיר

ד"ר חוה אלדובי (תולדות האמנות), ד"ר גליה בנזימן (ספרות), פרופ' נורית גרץ (אמריטה) (ספרות, קולנוע), פרופ' צחי וייס (ספרות), ד"ר מתי מאיר (תולדות האמנות), ד"ר סנדרה מאירי (קולנוע), ד"ר יעל מונק (קולנוע), ד"ר נורית מלניק (בלשנות), ד"ר יעל סלע-טייכלר (מוסיקה), ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז (לימודי תרבות, ספרות), ד"ר תמי עמיאל-האוזר (לימודי תרבות, ספרות), ד"ר נפתלי שם טוב (תאטרון)

סגל הוראה אקדמי

ספרות: ד"ר דורית אשור, ד"ר אילה עמיר, ד"ר נינה פינטו-אבקסיס, ד"ר רימה שיכמנטר, ד"ר מתן חרמוני, יובל בן-עטיה, נוית בראל, מי-טל נדלר, אורנה קראוס

תאטרון: ד"ר דורית אשור, מיכל בן עמי, ליאורה שכטמן-בנימין

בלשנות: ד"ר אירנה בוטוויניק, ד"ר אוון כהן

לשון עברית: ד"ר אורנה בן-נתן, שרית סואל

קולנוע: ד"ר אודיה כהן-רז, ד"ר אלדד קדם, ד"ר ליאת שטייר-לבני, ד"ר ענבר שחם, ד"ר אריאל שטרית, דגנית בורובסקי-שיבר, דנה מסד

תולדות האמנות: ד"ר נדב אפל , ד"ר מירה בנאי, ד"ר דפנה שרף-דוידוביץ' , אילנה לוין

מוסיקה: ד"ר יונתן בר-יושפט, ד"ר רון וידברג, ד"ר דן כהן, ד"ר שי כהן, הדס גולדשמידט-חלפון, משה ווהל, מרב מירון, ענת שרון

לימודי תרבות: ד"ר דורית אשור, ד"ר נינה פינטו-אבקסיס, ד"ר ליאת שטייר-לבני

המחלקה לניהול ולכלכלה

ראש המחלקה: ד"ר ישי מעוז  

ראש תכנית ה-MBA: ד"ר אריה נחמיאס

ראש תחום ניהול: פרופ' ניצה גרי

ראש תחום כלכלה: ד"ר ישי מעוז

ראש התכנית לחשבונאות: ד"ר רו"ח דוד רביע

מנהלת שנת ההשלמה בחשבונאות: רו"ח שחר הלל

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: טלי מנדלסון

ממונה על פניות סטודנטים: מרדכי ששון

עוזרת ראש המחלקה לעניינים מינהליים: סמדר באום

רכזות אדמיניסטרטיביות: לינדה אנשל-סויסא, דנה האוז, מורן חדד, יפעת ליכטנשטיין-אדטו, רקפת עמית-נגר, אסנת צרפתי, אביבה רוטמן.

סגל אקדמי בכיר

פרופ' אביעד חפץ, ד"ר ריקה גונן, פרופ' ניצה גרי, ד"ר ורדה וסרמן, ד"ר ישי מעוז, ד"ר עדי עמית, ד"ר יורם קלמן, ד"ר מרדכי שורץ, ד"ר עדי עמית, ד"ר שרון אריאלי-נגר, ד"ר דרור גולדברג, פרופ' אביעד בר-חיים (בגמלאות), פרופ' אביבה גבע (בגמלאות)

סגל הוראה אקדמי

פרופ' עו"ד הדרה בר-מור, רו"ח שלומי שוב, ד"ר חנה אור-נוי, ד"ר בתיה בן-הדור,ד"ר רונן בר-אל, ד"ר בני בר-יוסף, ד"ר רותי גפני, ד"ר עו"ד מיכל הורוביץ, ד"ר דליה ולן, ד"ר אורלי טנא-גזית, ד"ר שלמה טרבה, ד"ר גרגורי יום-דין, ד"ר גילת כהן, ד"ר חן כהן, ד"ר ניסים כהן, ד"ר אייל להב, ד"ר עומרי מורג, ד"ר רוני מנוס,ד"ר עו"ד ליאת נצר, ד"ר שאול ציונית,ד"ר חנה קלבנר, ד"ר דרורה קרוטקין, ד"ר ברוך קרן, ד"ר מוסי רוזנבוים, ד"ר רינת שאנן-סצ'י, עו"ד קרן אוגינץ, תמיר ארז, שרית בוכריס, דפנה בר-און, רבקה גדות, רו"ח עו"ד שגיא גרשגורן, רו"ח שחר הלל, רון וולף, אתי וידל-אברהם, רונית טבעון, עדי טמיר, פנינה יהב, רו"ח רונן יונה, אליהו ירט, רו"ח אלון כהן, עו"ד יפה כהנא-צרפתי, ליאור לב, רו"ח אורית לוי, אבינועם לזרוב, עו"ד עידו לשם, טלי מנדלסון, עו"ד אביעד מנשה, עו"ד רונן מנשה, אורלי מרגלית, פנינה נירי, ניצנה עדוי, גליה עופר, רו"ח אורלי ענווה, אריק פופקו, רו"ח יואב פיאטקובסקי, רו"ח אהרון פילין, רו"ח מנחם פס, דליה פרויד פרבמן, אייל רובין, אילת רוזנברג, דניאל רוטנברג, , לימור שמואלי-לזרוב, רו"ח יעקב שקולניק, שרון שפרן, מרדכי ששון

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

ראש המחלקה: פרופ' אורן סופר

ראש התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים: פרופ' יגיל לוי

ראש התכנית לתואר שני בלימודי תרבות: פרופ' מוטי רגב

עוזר ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: פנחס שטרן

ממונה על פניות סטודנטים: ד"ר דנה גרוסוירט קחטן

רכזות אדמיניסטרטיביות: נירה גוטמן, איריס גדליה, אתי בן-אפרים

סגל אקדמי בכיר

פרופ' יאיר אורון (אמריטוס) (מדע המדינה), ד"ר יעל אנוך (בגמלאות) (סוציולוגיה), ד"ר ענת בן-דוד (תקשורת), ד"ר דפנה הירש (סוציולוגיה), פרופ' תמר הרמן (מדע המדינה), פרופ' יגיל לוי (מדע המדינה), ד"ר אינה לייקין (אנתרופולוגיה), פרופ' בנימין נויברגר (אמריטוס) (מדע המדינה), פרופ' אורן סופר (תקשורת), ד"ר נתנאל פישר (מדע המדינה), ד"ר ערן פישר (תקשורת), ד"ר שרה קאהן ניסר (מדע המדינה), ד"ר אור קרסין (מדע המדינה), פרופ' מוטי רגב (סוציולוגיה), פרופ' זאב רוזנהק (סוציולוגיה), ד"ר דניס שרביט (מדע המדינה)

סגל הוראה אקדמי

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה: ד"ר מתת אדר-בוניס, ד"ר נטע האילן, ד"ר אודי זומר, ד"ר מירה יונגמן, ד"ר יקי מנשנפרוינד, ד"ר מחמד מסאלחה, ד"ר רונן פרידמן, ד"ר דנה גרוסוירט קחטן, ד"ר זאב שביט, רונית גרוסמן, ארנה זיידנפלד, יואב רודניקי, פנחס שטרן

מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר משה ברנט, ד"ר עידית גיל, ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר אריה גרוניק, ד"ר אריאלה גרוס-רופא, ד"ר ענת הרבסט, ד"ר אודי זומר, ד"ר אייל טבת, ד"ר ריקי טסלר, ד"ר זאב כתבן, ד"ר אייזיק לובלסקי, ד"ר גל לוי, ד"ר לילך ליטור, ד"ר מאיר נואמה, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר אלה קרן, ד"ר מנחם רצון, ד"ר אתי שריג, טיירי ארד, מיכל ברק, מרים דרמוני-שרביט, יובל לבל, עליזה קורנשטיין, סופיה קוצר, אורן שלמה, שי שקרוב

תקשורת: ד"ר אינס גבל, ד"ר סימונה וסרמן, ד"ר טלי זילברשטיין, ד"ר דוד לוין, ד"ר אורנית קליין-שגריר, ד"ר איתי שניר, יולי גורן, אבנר הופשטיין, אבי וינברג, נטע זיסקינד, אריה מרקו, איתי קן-תור, דנה קפלן, סיגל רבינא

המרכז ללימודי תקשורת

המרכז ללימודי תקשורת נועד לקדם את ההוראה והלמידה בתחומים הקשורים בתקשורת ההמונים. המרכז לתקשורת משרת הן את תחום התקשורת באוניברסיטה הפתוחה הן את בית הספר חשיפה לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה. בין היתר כולל המרכז אולפן רדיו לימודי ומעבדות מולטימדיה שמשרתים את התלמידים הלומדים במסגרת האקדמית ואת אלה הלומדים במסגרת בית הספר חשיפה. במסגרת המרכז מתקיימת פעילות אקדמית ומקצועית שוטפת, הכוללת ימי עיון, כנסים וסמינריונים מחקריים בתחומים הקשורים לחקר תקשורת ההמונים ו להוראתה. .

חברי הוועדה המכוננת של המרכז: פרופ' אורן סופר, ליפז ויניצקי, אורית קישון

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

ראש המחלקה: ד"ר אבנר כספי

ראש התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: פרופ' יורם עשת

ראש התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: פרופ' רונית בוגלר

ראש התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: פרופ' סוניה רוקס

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים:אילת חצק

עוזרת ראש המחלקה לענינים אדמיניסטרטיביים: נועה שלו

ממונה על פניות סטודנטים: חנה בהק

רכזות אדמיניסטרטיביות: אירית נתיב, טל מתתיהו, תמי שיבק

סגל אקדמי בכיר

פרופ' רונית בוגלר (חינוך), פרופ' רות בייט-מרום (פסיכולוגיה), ד"ר אינה בלאו (חינוך), ד"ר גל בן-יהודה (חינוך), פרופ' שרה גורי-רוזנבליט (חינוך), ד"ר צחי ברקוביץ (חינוך), ד"ר נורית גרונאו (פסיכולוגיה), ד"ר טלי היימן (חינוך), ד"ר ערן חיות (פסיכולוגיה), ד"ר אבנר כספי (חינוך), ד"ר עידו לויתן (פסיכולוגיה), פרופ' טל מקובסקי (פסיכולוגיה), ד"ר רוית נוסינסון (פסיכולוגיה), פרופ' יורם עשת (חינוך), פרופ' גתית קוה (פסיכולוגיה), פרופ' סוניה רוקס (פסיכולוגיה)

סגל הוראה אקדמי

חינוך: ד"ר אורית אבידוב, ד"ר דורית אלניק-שמש, ד"ר אבישי אנטונובסקי, ד"ר דבורה בן-שיר, ד"ר גלית ברנשטוק, ד"ר אוה גוטרמן, ד"ר פול גורסקי, ד"ר יוסי דהאן, ד"ר ניבה ולנשטין, ד"ר חגית טל, ד"ר לביא משה, ד"ר חגית מישר-טל, ד"ר שירי נוסבאום, ד"ר קרן פרצל-ספקטור, ד"ר תמר ענבל שמיר, ד"ר אפרת פיטרסה, ד"ר אמירה רום, יעל גרינשטיין, לילך טמלמן –יוגב, דנה כספי-צחור, ענת פרשיץ, שוש שבתאי, רינת שחף-ברזילי, חנה שלו, נועם שקד

פסיכולוגיה: ד"ר אלכס גוטלר, ד"ר ירדן גליקסמן, ד"ר רביד דורון, ד"ר גל הרפז, ד"ר איתמר לוי-פרנק, ד"ר קלי ספורטה, רותם אלוני פיק, אביב אריאן, חנה בהק, דפנה הדר-פקר, נורית חלוזין, צבי להב, גילי לויתן, אביב נוף, ליהי סגל-כספי, שושי סורקיס, נטע סלנר, דניאלה פרידמן, זוהר רוסו, נחמה ריבלין-בנימיני, מיטל שחר, דקל שלו, איילת חצק, אסי שצ'ופק

המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

ראש המחלקה: ד"ר ענת לרנר

ראש התכנית לתואר שני במדעי המחשב: פרופ' תמיר טסה

ראש תחום מתמטיקה: ד"ר גיל אלון

ראש תחום מדעי המחשב: ד"ר ענת לרנר

ראש התכנית להנדסת תעשייה וניהול: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי

עוזרות ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ד"ר ציפי ברגר (מתמטיקה), תמר בניה (מדעי המחשב)

מזכירת המחלקה: נינט חלפון

רכזות אדמיניסטרטיביות: אורית זלצמן (מתמטיקה, הנדסת תעשייה וניהול), זמירה שהרבני-יגר (מדעי המחשב)

סגל אקדמי בכיר

פרופ' ראובן אביב (בגמלאות) (מדעי המחשב), ד"ר אלכסנדר אוסוויצוב (מתמטיקה), ד"ר גיל אלון (מתמטיקה), פרופ' ציפי ארליך (בגמלאות) (מדעי המחשב), ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי (הנדסת תעשייה וניהול), ד"ר לאוניד ברנבוים (מדעי המחשב), ד"ר שוני גלבוע (מתמטיקה), פרופ' אברהם גינזבורג (בגמלאות) (מדעי המחשב), פרופ' יהודית גל-עזר (מדעי המחשב), ד"ר טל הסנר (מדעי המחשב), פרופ' תמיר טסה (מדעי המחשב), פרופ' אלי לוין (אמריטוס) (מתמטיקה), ד"ר יובל כהן (הנדסת תעשייה וניהול), פרופ' דוד לורנץ (מדעי המחשב), פרופ' דניאלה ליבוביץ (בגמלאות) (מתמטיקה), פרופ' מיכאל לנגברג (מדעי המחשב), ד"ר ענת לרנר (מדעי המחשב), פרופ' מנור מנדל (מדעי המחשב), פרופ' זאב נוטוב (מדעי המחשב), ד"ר רעות צרפתי (מדעי המחשב), ד"ר אלעד פארן (מתמטיקה), ד"ר נעם שנטל (מדעי המחשב)

סגל הוראה אקדמי

מתמטיקה: פרופ' יונוץ סטאנצ'סקו, ד"ר ליאת אבן-דר מאנדל, ד"ר גוני אורשן, ד"ר ציפי ברגר, ד"ר ודים גרינשטיין, ד"ר עופר הדס, ד"ר חנה קלבנר, ד"ר מרים רוסט, ענת גזית, איתי הראבן, פרידה חינקס-ורבין, עדינה כהן-היילברון, נעמי מילאנו-רוזנטל, יחזקאל נוימן, ליאת פרידלנדר, ישראל פרידמן

מדעי המחשב: פרופ' אהוד גודס, ד"ר מיריי אביגל, ד"ר אמיר אגוזי, ד"ר אלעזר בירנבוים, ד"ר מיה הרמן, ד"ר ג'ק וינשטין, ד"ר נטליה ונטיק, ד"ר שמואל טישברוביץ, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר עזריה כהן, ד"ר טלי לפן, ד"ר אסף נוסבוים, ד"ר רינה צביאל-גירשין, ד"ר אלה צור, ד"ר שי קניג, ד"ר דניאל רייכמן, ד"ר נעם שנטל, מיכל אבימור, יעל ארד, תמר בניה, יצחק בייז, אילנה בס, רבקה גדות, ארז ויסברד, תמר וילנר, שגיא יפה-דקס, דני כלפון, דוד לופו, חניתה לידור, דביר לנצברג, אייל משיח, שרית סואל, דוד שריאל, יוסי קאופמן, יעל שהם, דפנה שחק


הנדסת תעשייה וניהול: ד"ר מיה גולן, ד"ר ברק חיזי, רן אתגר, אמיר ביטון, מיכל בן-דוד, רון וולף, יעל מילון

המחלקה למדעי הטבע והחיים ע"ש אבינעם אדם

ראש המחלקה: ד"ר איגור רכינוב

מרכזת התכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית: ד"ר שרה שורץ

ראש תחום הפיסיקה: פרופ' יוסף ורבין

ראש תחום הכימיה: ד"ר ענבל טובי-ערד

ראש תחום מדעי החיים: פרופ' ענת ברנע

ראש תחום מדעי כדור-הארץ: פרופ' שלמה שובאל

יועץ פיתוח במדעי החיים: פרופ' עמרם אשל

עוזר ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ד"ר דרור בר-ניר

אחראית פניות סטודנטים: ד"ר רויטל לביא

אחראית טכנולוגיות מחלקתית: אורלי קובו

רכזות אדמיניסטרטיביות: רונה אלון, עינב רוזנשטיין

סגל אקדמי בכיר

ד"ר יאיר בן-חיים (מדעי החיים), פרופ' ענת ברנע (מדעי החיים), פרופ' שמעונה גינצבורג (בגמלאות) (מדעי החיים), פרופ' יהונתן גרנות (פיסיקה), פרופ' יצחק דותן (אמריטוס) (כימיה), ד"ר רונית וייסמן (מדעי החיים), פרופ' יוסף ורבין (פיסיקה), ד"ר עינת חזקני-קובו (מדעי החיים), ד"ר ענבל טובי-ערד (כימיה), פרופ' יואב יאיר (פיסיקה), פרופ' יורם קירש (אמריטוס) (פיסיקה), ד"ר עפר ריעני (כימיה), ד"ר איגור רכינוב (כימיה), פרופ' שלמה שובאל (מדעי כדור-הארץ), ד"ר רות ערב (בגמלאות) (מדעי החיים), ד"ר יואל קלמס (בגמלאות) (מדעי החיים)

סגל הוראה אקדמי

פיסיקה: ד"ר ברוך זיו, ד"ר מירון בלוך, ד"ר מיכאל גפט, ד"ר מרב חדד, ד"ר אריאל לוצאטו, גיא חצרוני, אורלי קובו , מיטל שדה

כימיה: ד"ר ורדה איטח, ד"ר חוה גל, ד"ר דינה יוגב-עינות, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר דורית שמש

מדעי החיים: ד"ר רוני אוסטרייכר, ד"ר יקי אידלשטיין, ד"ר נטע אלטמן, ד"ר עדית בנר, ד"ר דרור בר-ניר, ד"ר שרה דברת, ד"ר אורנה דהאן, ד"ר שרה ויסנברג, ד"ר נעם ורנר, ד"ר רויטל לביא, ד"ר עדה ניר, ד"ר אורי פלביץ, ד"ר עדו צורים, ד"ר סטפן רוקם, ד"ר אורנע רייזמן-ברמן, ד"ר מאיר שליסל, איתי אופטובסקי, עידית ברלס, נורית ונגר, אלון רוטשילד

מדעי כדור-הארץ: ד"ר נורית גולדמן, ד"ר ברוך זיו, יעל בראון, גיא חצרוני , מיטל שדה

פילוסופיה של המדע: ד"ר רמי ישראל

המחשבה הביולוגית: ד"ר שרה שורץ – מרכזת התכנית, ד"ר בתיה זלינגר, ד"ר סוזי פישר, ד"ר רמדאן אבו-עקלין

צוות המעבדה: רותי טל שטיין – מנהלת המעבדה, דודו אלקובי, מרגריטה בננסון, אוליאנה טילמן, מקסימיליאנו סיסטי

היחידה לאנגלית

ראש היחידה: ד"ר רחל איתן

עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש היחידה: אורלי גרינברג

רכזת אדמיניסטרטיבית: אליאן אברהמי

מזכירת היחידה: איריס נתן

ד"ר אינגריד בארט, רחל איתן, גלית בנצור, מיכל ברון-אדלר, שרון גולדשמיד-בוירסקי, קלייר גורדון, ג'ויס גורל, קרי יום-טוב, ג'ולי יוספיאן, אן מרקס, ד"ר שעיה קס, אנט רוזנברג, גייל שוסטר-בוסקילה

דיקנט הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים יוזם ומרכז את הטיפול בנושאים הקשורים לרווחת הסטודנטים ולקידומם.

דיקן הסטודנטים: ד"ר מושיק לביא

עוזר דיקן הסטודנטים: ליאור לב

ראש לשכת דיקנט הסטודנטים, פניות סטודנטים, רכזת מעורבות חברתית: ליטל כהן

ראש מדור סיוע כלכלי: שלומית רוז'נסקי

רכזות תחום מלגות: אריאלה גרומן, שמרית הרמן-שקד, רותם מיכאלי, קרן אברהם (תכנית "אלף המלגות")

ראש מדור הכוון והשמה – אוֹפּג'וב: מיכל גולדרייט

ראש מדור סטודנטים עם צרכים מיוחדים: דנה כספי-צחור

רכזת מילואים וולת"ם: אריאלה גרומן

רכזת עולים חדשים ומידע לסטודנטים: שמרית הרמן-שקד

רכזת מחשוב ובקרה: רותם מיכאלי

רכזת פרויקטים מיוחדים: רעות עתי

רכז הספורט: דניאל רוטנברג

רכזת התאמות לנושא הורות, מתאמת פעילות הנגשה באוניברסיטה הפתוחה: ירדנה יפרח

נציב פניות הסטודנטים (אומבודסמן): ד"ר מושיק לביא

הספרייה

ספריית האוניברסיטה הפתוחה היא ספרייה אקדמית המספקת שירותי עיון, השאלה ומידע לסטודנטים, לאנשי הסגל האקדמי הבכיר וסגל ההוראה ולעובדיה של האוניברסיטה הפתוחה.

מנהלת הספרייה: ד"ר חוה מוסטיגמן

סגנית המנהלת ומנהלת הספרייה המקוונת: דיתה פרידמן

מנהלת שירותי קוראים: רות ברנקין

ראש מדור יעץ והדרכה: נעמי קלדרון

ראש מדור שירות "הספרייה מגיעה לביתך": אורלי ניסן-שלם

אחראית שירותי יעץ והשאלה בין-ספרייתית לסגל: עירית זאוברמן

ראש מדור מיון וקטלוג: ורדית נצר-דורף

מזכירת הספרייה: רחל שפירא

היחידה לקידום עובדי הוראה

ראש היחידה: נועה באומן

רכזת אדמיניסטרטיבית: אריאלה גלבוע

מזכירות: לילי מור

סגל אקדמי: ד"ר אמירה רום, עינת איגר, דנה פרידמן , שרה טל

מינהל כללי

המינהל הכללי אחראי על תכנון וביצוע מכלול הפעולות המינהלתיות והכלכליות המאפשרות את השגת מטרותיה של האוניברסיטה הפתוחה.

מנכ"ל: עמית שטרייט

עוזרת אדמיניסטרטיבית למנכ"ל: מיכל עברי

מינהל משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש עוסק בתחומים הנוגעים להעסקתם, רווחתם והדרכתם של העובדים באוניברסיטה הפתוחה.

המינהל מטפל בכל הקשור לגיוס עובדים, ניידות עובדים בארגון, שכר, נוכחות ופיתוח המשאב האנושי, זאת תוך קידום נושאים כלל-מערכתיים הקשורים לחיזוק הזיקה, המחויבות והקשר של העובדים והמנהלים למטרות הארגון.

סמנכ"ל משאבי אנוש: יוסי מאורי

מנהלת מחלקת משאבי אנוש: מירי לוי

מנהלת גיוס והשמה ואחראית על הסגל האקדמי: קטי שמואלי-חוגי

מזכירת מינהל משאבי אנוש: טלי לבנטר, שלי שטרנברג-להב

מינהל התכנון והכלכלה

המינהל אחראי על ביצוע המדיניות הכלכלית של האוניברסיטה הפתוחה בתחומי תכניות העבודה, התקציב, הכספים, הרכש, הארגון ושיטות והייעוץ המשפטי לתחום המכרזים והרכש.

ראש המינהל וסמנכ"ל כספים ותכנון: אבינעם לזרוב

עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל: אפרת אלרן

מחלקת תכנון ותקציבים

מחלקת תכנון ותקציבים עוסקת בבניית תכניות עבודה ותקציב, בתפעול שוטף של התקציב האוניברסיטאי ובביצוע בקרה על סוגי התקציבים השונים, בבדיקות כלכליות, בתמחור פעילויות ותהליכים ובכתיבת נהלים.

מנהל המחלקה: ניר רובינשטיין

סגנית מנהל המחלקה: בתי ברי

רמ"ד נהלים: בת-ציון רביב

מחלקת חשבות

מחלקת החשבות אחראית על ניהול, פיקוח, בקרה ומעקב של המערכת הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה; ניהול קרנות האוניברסיטה הפתוחה והרישומים החשבונאיים לכל סוגי התקציב; ניהול השקעות האוניברסיטה הפתוחה; דיווח למוסדות האוניברסיטה הפתוחה ולגורמי חוץ; אחריות בנושא ספקים ותשלומים, גבייה ועוד.

מנהל מחלקת חשבות: אלון אלימלך

חשב פיתוח ובקרות פיננסיות: ארנו ביטון

מנה"ח ראשית: אתי יניב

עוזר חשב, אחראי תחום ספקים ותשלומים: אמיר עובד

עוזר חשב, אחראי תחום מחקרים וגבייה: בצלאל הראל

אחראית תחום מערכות כספיות ממוחשבות: טלי סלוק

מחלקת רכש

מחלקת רכש אחראית על יישום מדיניות הרכש הנקבעת על-ידי הנהלת האוניברסיטה ובהתאם לחוק חובת המכרזים, ביצוע הרכש עבור מחלקות האוניברסיטה, לרבות רכישת ציוד, פריטים ושירותים נלווים, וכן על מתן ייעוץ ושירותים בתחומי הרכש השונים.

מנהל המחלקה: אבי הפנר

סגנית מנהל הרכש וראש תחום קניינות: ריקי שפיים

ראש תחום מכרזים: ליאת גמזו

היחידה למשפטיות ובקרות

היחידה למשפטיות ובקרות עוסקת בכל תחומי הייעוץ המשפטי במינהל, לרבות ובעיקר הייעוץ המשפטי לנושאי המכרזים וההתקשרויות, אחראית על הבקרות בתוך יחידות המינהל – בינן לבין עצמן ובין המינהל עצמו לגורמים השונים באוניברסיטה וכן בתחום הביטוח.

מנהלת היחידה: שרי שי

חשב ומנהל מדור בקרות: משה חיים

אחראית תחום ביטוח: לילית שילוח

מחלקת ארגון ושיטות

מחלקת ארגון ושיטות עוסקת בבחינה ושיפור תהליכי עבודה, כתיבת מסמכי אפיון עבור מערכות מידע, הערכת עלות של תהליכים ובחינת חלופות, בחינת עומסים וחישובי כח אדם, ליווי והטמעת שינויים בארגון, ריכוז וליווי פרויקטים רוחביים בתחום הארגון ושיטות.

מנהלת המחלקה: עירית גורני

מינהל המחשוב

מינהל המחשוב אחראי לאפיון, לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המידע בתחום שירותי ההוראה, הפיתוח והמחקר ובתחום השירותים המינהליים. כמו כן, אחראי המינהל המינהל להפעלה ולתחזוקה של מרכז המחשבים, של מערכות התקשורת ושל ציוד המחשוב באוניברסיטה, ולנושאי ההדרכה והתמיכה בשימוש במחשבים האישיים, ובתפעול מערכות המידע.

ראש מינהל המחשוב: זיוה ברוידא

סגן ראש מינהל המחשוב: יעקב אבני

סגן ראש מינהל המחשוב לטכנולוגיות: בני פרידמן

מזכירות ומינהלה: חן אלון-קידרון, אתי שרעבי, אורלי אייזנברג

מנהל מחלקת מערכות מידע: אורי ברדה

סגן מנהל מחלקת מערכות מידע: ברק יריב

מנהל מדור טכנולוגיות ותשתיות אפליקטיביות: עירן זוהר

סגן מנהל מדור טכנולוגיות ותשתיות אפליקטיביות: שגיב ברהום

מנהלת מדור מערכות הלימודים האקדמיים: רונית גויכמן

סגנית מנהלת מדור מערכות הלימודים האקדמיים: מרב שמחה

ראש תחום מערכות דיקנט הלימודים ומנש"ה: אורלי גולדשטיין

ראש תחום מערכות דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה: גלית הדר-שכטר

מנהל מדור מערכות הלימודים החוץ-אקדמיים: חיים נוי

מנהלת מדור אינטרנט: בת-שבע אנגלברג-בר

מנהלת מדור מערכות ניהול תוכן: אביבית סינדורי

מנהל מדור דיקנט הסטודנטים והמחקר: עזרא כהן

מנהלת מדור מערכות ERP: ענבל גלנצר

מנהל מדור מתודולוגיות פיתוח: משולם יולזרי

מנהל מדור מערכות לווייניות: רביד מורד

מנהל מחלקת טכנולוגיות ותשתיות מחשוב: בני פרידמן

מנהל מדור סיסטם: ערן סנדלר

ראש תחום אבטחת מידע, תכנון ואינטגרציה: יהונתן אביעזר

ראש תחום תקשורת ורשתות: ליאור צוברי

ראש תחום אחסון וגיבוי: פיטר ויינשטיין

פיתוח טכנולוגיות: רפי סדובסקי

מנהלת מחלקת משו"ב: ריבה נדם

מנהל המדור הטכני: אבירם אדרי

מנהל מדור הפעלה: שי נבטיאן

מנהלת מדור תמיכה והדרכה: שרון מוטיוביץ-בלזם

מנהלת מוקד משוב: ליאת בסאנו-לוי

ראש תחום תמיכה בתוכנות מדעיות וגרפיות: ענת קדם

ראש תחום רכש ולוגיסטיקה: דלית גרשי

מינהל שירותי הוראה

מינהל שירותי הוראה אחראי לתכנון, לארגון, לתיאום ולביצוע שירותי ההוראה שהאוניברסיטה מעניקה לסטודנטים, למרכזי לימוד ולמחלקות האקדמיות. שירותי ההוראה עליהם המערך מופקד: מידע והרשמה, ארגון תיאום וביצוע הפעילות בקמפוסים ובמרכזי הלימוד בכל רחבי הארץ, ארגון וביצוע בחינות הגמר, ריכוז המידע על הישגי הסטודנטים ומתן מענה לפניותיהם. מינהל שירותי ההוראה אחראי על הקמפוסים ומרכזי הלימוד הישירים של האוניברסיטה הפתוחה.

ראש מינהל שירותי הוראה: חנה קליין

עוזרת ראש המינהל לענייני מחשוב: גילה זלוביץ

עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל: אמירה ברוקס

ממונה על פניות סטודנטים במינהל שירותי הוראה: נעמי חדש

המחלקה האדמיניסטרטיבית לשירותי הוראה

המחלקה אחראית לפעילות המינהלית המשרתת את המחלקות האקדמיות. המחלקה אחראית לתדרוך ולהנחיה של הרכזות האדמיניסטרטיביות במחלקות האקדמיות ולתיאום העבודה של המחלקות האקדמיות עם המחלקות במינהל שירותי הוראה. המחלקה מופקדת על הפקת בחינות הגמר בכל הקורסים, הכנת חוזים למנחים וטיפול בתשלומים למנחים.

מנהלת המחלקה: ענת אנקשטיין

רכזים להפקת בחינות גמר: אורנה טיומקין, נפתלי פדרגרין

רכזת חוזים למנחים: מיטל חביב

רכזת תשלומים: בתיה סירקיס

קלדניות: לאה פרדקין, ורד פונק

קלדנית ועורכת לשונית של בחינות גמר: חנה גנאור

מרכז ההישגים הלימודיים

מרכז ההישגים הלימודיים אוצר ומטפל במאגר הנתונים המסווג של ציוני הסטודנטים, ואחראי לעיבודו ולהפצתו תוך כדי שמירה על צנעת הפרט. המרכז משמש מזכירות לוועדות אקדמיות שונות הקשורות בהישגים לימודיים (הוועדה להכרה בלימודים קודמים, הוועדה לאישור תכניות לימודים, הוועדה לתואר שני, ועדת חריגים). המרכז אחראי לתכנון לוח זמנים של מועדי הבחינות ולזימון הסטודנטים לבחינות. המרכז אחראי לארגון ולתיאום של בחינות אמי"ר/ם, ועל טיפול במאגר המידע של תוצאות בחינות אלה וכן בקביעת רמת האנגלית ממקורות אחרים (אוניברסיטאות ופסיכומטרי). המרכז אחראי לטיפול הניהולי השוטף ולמתן שירות לסטודנטים במהלך לימודיהם (אישור לימודים, זכאות לתואר, ערעורים, צילומים, קוד אישי וסיסמה, אישורי השתתפות בבחינה).

מנהלת המרכז: נעמי חדש

סגנית מנהלת המרכז: גילה זלוביץ

מנהלת מחלקת פניות סטודנטים: עופר מיינרט

מנהלת מחלקת מאגרי מידע: ורד גבאי

מזכירת המרכז: יפית קלפהולץ-בן שושן

רכזות תואר שני: עדה ארנון, לימור חפץ

רכזות הוועדה לאישור תכניות לימודים: שירי היין, שלי נתיב

בוגרים: עופר מיינרט, לימור טרגון

רכזות הוועדה להכרה בלימודים קודמים: מירב רודריגז, קיקי אסף

רכזת הוועדה לחריגים: נעמי חדש

רכזת קבלת קהל: ברכה מזור

רכזת מידע ובקרה: אסנת קרת

רכזת תלמידי חו"ל, אמי"רם ומוסדות: דפנה מנוסביץ

רכזת תעודות הוראה ולימודי תעודה: ציפי דוד

רכזות מאגרי מידע: יהודית סאיג, אפרת סירי, סיון קדמי, טלי לב-גומר

רכזת ועדת קבלה לשנת השלמה בחשבונאות: לימור טרגן

מרכז ההרשמה

מרכז ההרשמה מטפל בחמישה תחומים עיקריים:

 • גיבוש וכתיבת הנחיות הרשמה, נוהלי הרשמה ותשלום שכר לימוד.
 • תכנון הליכי הרשמה והכנת המערכת הממוחשבת בהתאם, קליטת הרשמה וטיפול בתקינות הרשמה.
 • טיפול אדמיניסטרטיבי בהרשמות סטודנטים ותשלומי שכר לימוד וטיפול בבקשות, כגון: שינויים בהרשמה, טיפול בהחזרים כספיים, טיפול בבקשות מיוחדות בנושאים הקשורים להרשמה ולתשלום שכר לימוד.
 • הפקה ומשלוח של תעודות סטודנט.
 • ריכוז נתונים ומסירת מידע לגורמים שונים באוניברסיטה.

מנהלת מרכז ההרשמה: מיכל כהן

סגנית מנהלת מרכז ההרשמה: איריס ינקו

מנהלת המחלקה להרשמה ישירה: אילנית רטוביץ-יעקב

רכזות הרשמה במחלקה להרשמה ישירה: איה שטרן, סמדר רגב-רוקח, אילנה אליהו, רותם פלג, אורית בן דוד, ליאורה אסף

מנהלת המחלקה להרשמה מוסדית: אופירה לוי-הברי

רכזות הרשמה במחלקה להרשמה מוסדית: גלית וייצמן, יפעת אברהם, אלינה לנדה-סופר, מורן לנדשפט, רעות גיל עמירה

מנהלת מוקד קלידה ובקרה: נגה שמעוני

רכזות קלידה ובקרה: לילך ליפשיץ, מיטל צרפתי, דקלה מיטרני, נדיה בטוב, עינת אלפנדרי, אביטל חרפוף, שולמית אריאל

מנהלת המחלקה להרשמה חוץ-אקדמית: אטי גינזבורג

רכזות הרשמה במחלקה להרשמה חוץ-אקדמית: לילך צבחון, לירון בייזר, מרינה שוסטר

קבלת קהל: רותי בר-זיו, יפעת אמבר

מנהלת מזכירות: אורלי דוידסקו

מזכירה: יפעת אמבר

מחלקת מרכזי לימוד

מחלקת מרכזי לימוד אחראית על הארגון וההפעלה של מרכזי הלימוד בארץ: איתור מתקנים, אישור התאמתם לצורכי לימודים, תיאום ציוד ועזרי לימוד לפי דרישות צוותי הקורסים, ריכוז וניהול לוחות המפגשים של הקורסים השונים לפי תכניות הלימודים שלהם, עדכון הסטודנטים וכל הנוגעים בדבר אודות השינויים השוטפים בלוחות המפגשים, ועריכה והפצה של דוחות על הפעילות במרכזי הלימוד.

מנהלת המחלקה: שרון ענטר

רכזות מידע: שירלי דגן, קרן לוי, ליזי דראל , לאורה אזולאי

מנהל מדור תפעול: ניר ברזילי

רכז מחשבים ומולטימדיה: צפי אברהם

רכזת מינהלתית ודיווח: ליאת גוריש-לוי

רכז תפעול: רוני לוין

המחלקה לארגון בחינות

המחלקה לארגון בחינות אחראית על הארגון והביצוע של הבחינות בארץ ובחו"ל: איתור מתקנים למרכזי בחינה, התקשרות ותיאום השימוש, גיוס והדרכת כוח אדם (‏משגיחים, אנשי צוות ורכזים‎)‏, תכנון פריסה, תכנון שיבוץ הנבחנים בתנאים מיוחדים, בבתי סוהר ובחו"ל. ניהול וביצוע יום הבחינה בכל מקום בארץ באמצעות הצוותים המגויסים, ניהול מוקד הבחינות וניהול ארכיון בחינות.

מנהלת המחלקה: יונית שלום

סגן מנהל המחלקה: שבי גבאי

אחראי תכנון ולוגיסטיקה: גדי פלוטניק

מנהלת מדור צוות ועבודת הלילה: צאלה דוד

מנהל מדור משגיחים: לירון פלכטמן

רכזת מדור משגיחים: שרה בן-עמי

רכז מינהלה ומרכזי בחינה: אלדד מיטל

מנהלת מדור חו"ל: ענבל תלם

רכזת מדור חו"ל: אנג'לה בכור

מנהלת מדור שאלונים ובחינות בתנאים מיוחדים: מיטל שטיינברג

מנהלת ארכיון המחברות : ניצה רובין-ביתן

רכזי מחברות: אלכס ארמטייב, שגיא מאיר, יונית רול


מחלקת מוקדים

מוקדי מינהל שירותי ההוראה מטפלים ונותנים שירות למתעניינים בלימודים ולסטודנטים במגוון נושאים אדמיניסטרטיביים.

מנהלת המוקדים: רוית ישראל

מוקד המתעניינים

מוקד המתעניינים אחראי לטיפול במתעניינים בלימודים (לתואר ראשון ושני) באוניברסיטה הפתוחה. המוקד מספק שירות למתעניין החל מהפנייה הראשונית, הזמנת המתעניין למפגש מידע, תיאום פגישות הייעוץ ועד לרישום מוצלח לשביעות רצון המתעניין.

מנהלת מוקד מתעניינים: קארין וסרמן כהן

מנהלי צוותים: אביב מן, לי רון וייסמן

אחראי משמרת: אורן גל, נופר בוחניק

רכזת מפגשי מידע: יאנה סעדה

רכזת יועצים: ד"ר חמוטל מעפיל ורסנו


מוקד הפניות והמידע

מוקד הפניות והמידע אחראי על מתן מידע ושירות אדמיניסטרטיבי לסטודנטים במהלך לימודיהם באו"פ. המוקד מלווה את הסטודנט עם קליטת ההרשמה ועד סיום לימודיו בכל שאלה או בקשה. מגוון הנושאים האדמיניסטרטיביים בהם מטפל המוקד כולל טיפול בפניות כגון: הרשמה, נושאים כספיים, חומרי לימוד, קביעת פגישות ייעוץ, מטלות, בחינות, תמיכה טכנית קו ראשון באתרי האו"פ, מידע לגבי מלגות, תעודות סטודנט, דמי רווחה, הזמנת אישורים, הפקת סיסמאות, דיקן הסטודנטים ועוד.


מנהל מוקד הפניות והמידע: באבי משעל

מנהלי צוותים: אושרת פישלר, יערית חן, מורן ולדמן, שרית בן ארי

אחראי משמרת: אחמד אבו חמדה, אלדר ארוניס, אלון עוז


מטה המוקדים

מטה המוקדים מספק שירותי הדרכה, ניהול תוכן והטמעת מערכות במוקדים של מינהל שירותי ההוראה ועוסק בפיתוח תהליכי שיפור של המוקדים עם ממשקים באו"פ.


מנהלת הדרכה: מיטל יושע

מנהל תוכן: צ'רלי אלקובי

מומחה יישום: אייל פרלמוטר

מינהל הלוגיסטיקה

מינהל הלוגיסטיקה אחראי למתן מגוון שירותים לוגיסטיים לעובדי האוניברסיטה ולסטודנטים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד. המינהל מספק שירותי ביטחון ובטיחות, תחבורה, אחזקה, בינוי ונכסים, ניקיון, משק, אחסנה והפצה, חנות מכירת ספרים (‏למדא‎)‏, דואר, ביטוח, תקשורת ומולטי-מדיה ושירותי ארכיב.

ראש מינהל הלוגיסטיקה: מאיר יצחקי

עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל, תערוכות, בקרת תקציב: מלכה עזריה

מדור תחבורה

מדור תחבורה מספק שירותים בנושאי הקצאות רכבים, היסעים, טיולים, שליחיות, הזמנת מוניות והובלות באו"פ.

ראש מדור תחבורה: ניר מלכה

קצין רכב: מיכאל שולמן

קצין בטיחות בתעבורה: רוני גרינברג

המרכז הלוגיסטי

המרכז הלוגיסטי מטפל באחסון ובהפצת חומר הלימוד לסטודנטים ולמנחים, וכן לחנויות מכירה ברחבי הארץ. כמו כן, המרכז מטפל בניפוק נייר לבתי דפוס, אורגינלים, נייר צילום, ציוד משרדי, מחשבים, מעבדות ושירותי הפצת דואר פנים וחוץ לעובדי האוניברסיטה הפתוחה ולמרכזי הלימוד.

מנהל המרכז הלוגיסטי: שמעיה בצלאלי

רכזת אדמיניסטרטיבית: אביבה בסל

סגן מנהל ומנהל קבלה/מלאי: עודד פלד

מנהל מדור רישום: יהודה שמידט

מנהלת הפצה: ליאת גברה

ראש תחום תפעול הפצה: אביבה בסל

אחראית מדור דואר: סיון עמרם

מדור ממ"נים: יאנה גרצוב , איריס איסקוב

מחלקת אחזקה, בינוי משק ונכסים

מחלקת בינוי ואחזקה אחראית לתקינות המערכות ולאחזקה השוטפת של קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד השונים, וכן על הבינוי, אשרות והיתרים, ניקיון, גינון, ריהוט, שילוט וארכיב. כמו כן, המחלקה אחראית על התקשורת, הטלפוניה ומולטי-מדיה.

מנהל מחלקת אחזקה, בינוי, משק ונכסים: משה פנחס

מנהל מדור מערכות אלקטרו מכניקה: אריה שגיא

מנהל מדור אחזקה כללית: קובי גווילי

מנהל מדור משק, אירועים ותקשורת: שי לוי

אחראי תפעול אירועים ורכזים/רכז אירועים טכני: לירון פרנס

רכז אירועים מינהלי: חיים אליהו

רכז אירועים טכני: לירון פרנס

המחלקה לביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה

המחלקה עוסקת בתכנון וניהול מערך האבטחה במרכזי האוניברסיטה הפתוחה הפרוסים ברחבי הארץ, ובניהול ופיקוח על תחום הבטיחות ואיכות הסביבה באוניברסיטה הפתוחה.

מנהל המחלקה: מרק סולבי

רכזת אדמיניסטרטיבית: דפנה רושט

עוזר מנהל המחלקה: גלעד דור

מינהלן: אנטון וולקוב

למדא

חנות למדא מטפלת בשיווק ובמכירת ספרים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ליחידים, למוסדות ולחנויות ברחבי הארץ ומטפלת בהשאלות עזרי לימוד לסטודנטים.

מנהל למדא ומרכז ההשאלות: אלון אנגלברג

הזמנות מלקוחות עסקיים והשאלות: מיכאל דרוקמן

דלפק מכירות והשאלות: ציפי ישראל

שיווק ודלפק מכירות: דני תייר

בית ההוצאה לאור

בית ההוצאה לאור אחראי לעיצוב, התקנה, הבאה לדפוס והפקה של כל ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה והמרתם לפורמט של ספרים דיגיטליים. בתחום אחריותו עיצוב מדיה דיגיטלית, עיצוב אתרי קורסים ומחלקות והכנת טקסטים לאתרי האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה המשרתים את מערכות ההוראה השונות, עיצוב והפקה של פרסומים, ידיעונים ומוצרי מולטימדיה נלווים לחומרי הלימוד.

מנהלת בית ההוצאה לאור: יונה לשד-רובינשטיין

מנהלת המחלקה לעיצוב גרפי ולתקשורת חזותית: רות שלם

מנהלת מחלקת סדר והתקנה לדפוס ולמדיה דיגיטלית: ראומה שחור

מנהלת מחלקת הפקה: לבנה אלפסי

מנהלת מחלקת עיבוד תמלילים: עדנה רובין

ניהול ארכיון ותמיכה: אלקנה דוד

ראש מדור תפעול: צחי זוארץ

מזכירות והפקת תקליטורים: לבנת חן

הפקת דפוס: דוד יזרעאל, ארז אזולאי

מנהל מרכז הדפוס הדיגיטלי: שאול חכם

עיצוב גרפי: רחל אהרון-שריקי, רונית בורלא, אילנה ברויטמן, ליאורה גרינברג, ירדן זהבי, אבי חתם, זאב פרל, שלומית שמר, נאוה שנקמן,

סדר והתקנה: אפרת אבינרי, נילי ברנר, דני גרבר, שרונה יוהן, טלי מאן, מנוחה מורביץ, ענבל מנליס, דלית סולומון, ערן סחרוף, עינב צדוק, צאלה קליין-בירנבאום, שוש רוחלין

הדפוס הדיגיטלי: איציק גרינשפן, יהודה רדושינסקו, לירון קליין, אליעזר קליינר

מערך לימודי החוץ של האו"פ (‏מעל"ה‎)‏

במערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה מאוגדים בתי הספר אסכולות, חשיפה והמרכז הארצי ללימודי תעודה הכולל את תפנית, דיאלוג, מירב ודיפלומה.

כחלק מתפיסת העולם של האוניברסיטה הפתוחה, המושתתת על נגישות וזמינות, פתח מערך לימודי החוץ של האו"פ שלוחות בחיפה, בירושלים ובבאר שבע, בנוסף על אלה שבמרכז.

מידע נוסף על לימודי בחוץ של האו"פ תוכלו לקרוא בידיעונים של כל אחד מהם, ובאתר: http://www.openu.ac.il/Schools


מנהל מעל"ה: ליפז ויניצקי

יו"ר ועדת ההיגוי האקדמית: ד"ר ענבל עופר

חברי ועדת ההיגוי האקדמית: פרופ' צפורה ארליך, ד"ר דפנה הירש, ד"ר אריה נחמיאס

מנהלת שיווק: נירית וינגרטן

מנהלת פרסום: נירית וינגרטן

מנהל כספים ובקרה: דוד בר-מאיר

עוזר אדמיניסטרטיבי: יואב שיבר

אסכולות – בית הספר ללימודים רב-תחומיים

מנהלת: גלית דבי-מרץ

מנהל שלוחות אסכולות: איציק דדון

מנהלת תפעול ופרויקטים: נועה שור

מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות: גליה קנר

מנהלת קורסי אסכולות בתל אביב: זהבה רף

מנהלת קורסי אסכולות ברעננה: מעין אברך-לביא

מנהלת קורסי הבוקר בבית איילה: הדר גרינפלד

מנהלת סיורים לימודיים בארץ: שרון שחורי

מנהלת קורסי אסכולות בחיפה: ורה וייס

מנהלת קורסי אסכולות בירושלים: חדוה כהן


חשיפה – בית הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה

מנהלת: אורית קישון

אחראי שיווק ומוקד יועצי הלימודים: אלכס שלוסברג

מרכזות אדמיניסטרטיביות: סמדר בן-שלום, סיון הר-נוי, ורדה צמח

אחראי מחסן ציוד: גו'רג קושחזדה

יועץ טכנולוגי: שעיה סטנילוב

רכזת המרכז ללימודי תקשורת: הלה דלל


המרכז הארצי ללימודי תעודה

מנהל המרכז: אלדד ברקוביץ

המרכז מרכז את הפעילות של בתי הספר:

תפנית – בית הספר למנהלים

דיאלוג – בית הספר לשפות

מירב – בית הספר לרפואה משלימה

דיפלומה – בית הספר ללימודי תעודה והסמכה

בית דניאל

בית דניאל הוא מתחם של האוניברסיטה הפתוחה בזיכרון יעקב, המשתרע על-פני כ-42 דונם של חורש ים תיכוני טבעי. המקום משמש לפעילויות תרבות והעשרה של האוניברסיטה ושל מוסדות וארגונים אחרים, ובכללן: סדנות מוסיקה, סדנות לכתיבת שירה, ימי עיון, השתלמויות, סדנות מנהלים, הדרכות, כנסים, קונצרטים ועוד. במתחם מתקיימות פעילויות על בסיס יומי ופעילויות ממושכות יותר, הכוללות לינה בחדרי האירוח של בית דניאל.

מנהלת בית דניאל: אביבה עמית

פעילויות וקשרי לקוחות: ענת מדינה

תפעול ורכש: איתי כסיף

הסעדה: שמעון סלמה

המחלקה לדוברות וליחסי ציבור

מנהלת דוברות ויחסי ציבור: דפנה גרינבוים

מנהל אירועים: אסף שמבי

פרויקטורית אירועים וכנסים: סיגל סלטון

מזכירת המחלקה: טלי שחם

המחלקה לשיווק ולפרסום

המחלקה אחראית על ריכוז, תכנון וביצוע של פעולות השיווק והפרסום של האוניברסיטה הפתוחה ובכלל זה מיתוג האו"פ.

מנהל השיווק והפרסום: ליפז ויניצקי

אחראית שיווק: אורלי גינת-גוטמן

אחראי שיווק במגזר הערבי: עומר מסארוואה

אחראית פרסום: רחל אנגל