פרופ' אופיר מינץ-מנור

דיקן הלימודים האקדמיים הוא חבר סגל בכיר, חבר בפורום הנהלת האוניברסיטה ועומד בראש דיקנט הלימודים האקדמיים.
דיקן הלימודים האקדמיים אחראי ללימודי התואר הראשון והתואר השני, עומד בראש ועדת הוראה ובראש פורום מוסדות ומנהל יחד עם המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים את פורום ראשי המחלקות האקדמיות.
משך כהונת דיקן הלימודים האקדמיים הוא 3 שנים.