מינהלת הדיקנט

דיקן הלימודים האקדמיים
דיקן הלימודים האקדמיים: פרופ' אופיר מינץ­־מנור
סגנית דיקן הלימודים לעניינים אדמיניסטרטיביים: דפנה שחק
עוזר דיקן הלימודים לפניות סטודנטים: שי שקרוב
עוזרת דיקן הלימודים לנושא תלמידי תיכון ותלמידי חו"ל: לימור חיימזון 
​עוזר דיקן הלימודים לסטודנטים ערבים: ​ד"ר רמדאן אבו - עקלין
 
מינהלת דיקנט הלימודים
ראש מינהלת הדיקנט: דפנה שחק
מזכירה -  סמדר גבריאל
רכזת היערכות הלימודים ופתיחת קבוצות: אור דמרי
ראש תחום צוותי הוראה ופרויקטים מיוחדים: שגית באומן-זינו
ראש תחום הערכות וארגון הלימודים האקדמיים ופתיחת קבוצות: מיכל יעקב
אחראית תחום מנחים: מירב ליטר
אחראית תחום מערכת הלימודים והטכנולוגיות: יעל בכר
רכזת תחום פניות סטודנטים: לי גדז'
רכזת ועדת משמעת ובית הדין לערעורים: מיטל צוקרון
רכזת אדמיניסטרטיבית לנושא תלמידי תיכון: סיגל דביר
 
פתח הכל