מינהלת הדיקנט

דיקן הלימודים האקדמיים
דיקן הלימודים האקדמיים: פרופ' אופיר מינץ­־מנור
סגנית דיקן הלימודים לעניינים אדמיניסטרטיביים: דפנה שחק
עוזרת דיקן הלימודים לנושא תלמידי תיכון: לימור חיימזון 
​עוזר דיקן הלימודים לסטודנטים ערבים: 
עוזרת דיקן הלימודים האקדמיים לפניות סטודנטים: יעל בכר

מינהלת דיקנט הלימודים
ראש מינהלת הדיקנט: דפנה שחק
מזכירה -  סמדר גבריאל
רכזת אדמיניסטרטיבית: יעל ערבה 
ראש תחום צוותי הוראה ופרויקטים מיוחדים: שגית באומן-זינו
ראש תחום מערך הלימודים האקדמיים: מיכל יעקב
אחראית תחום מנחים: מירב ליטר
רכזת היצע ופתיחת קבוצות ומחשוב: גלית ויצמן
רכז תחום מערכת הלימודים והטכנולוגיות: לירון פלכטמן
רכזת תחום פניות סטודנטים: אורטל מור-יוסף
רכזת ועדת משמעת ובית הדין לערעורים: תמר מרץ גפן
רכזת אדמיניסטרטיבית לנושא תלמידי תיכון: סיגל דביר
 
פתח הכל