כנסי המרכז


לקריאה נוספת אודות יום העיון >>

יום עיון לציון השקת המרכז למחקרי סביבה וקיימות בנושא "ערים 2040 - אתגרים בעירוניות בת קיימה", 11.6.2023

הכנס נפתח בדברי פתיחה ותודה שהדגישו את חשיבות המחקר בתחומי העירוניות להשגת יעדי פיתוח בר-קיימה, מיתון שינויי אקלים וקידום איכות הסביבה. בהמשך, התקיימו שלושה מושבים מרתקים שדנו באתגרים מרכזיים המשפיעים על איכות העירוניות בישראל, הצפיפות המתגברת, הצורך בבניית חוסן לשינויי אקלים והמתקפה על עצמאות השלטון המקומי. 

לעיון בתכני האירוע:

    להורדת ההזמנה ליום העיון >>

    לצפייה בהקלטה המלאה של יום העיון >>


לקריאה נוספת אודות יום העיון >>

יום עיון בנושא "משבר גלובלי ופתרונות מוניציפאליים: האם ערים יצילו אותנו ממשבר האקלים?", 6.11.2022

הכנס הציג את השאלה האם לשלטון המקומי יש באמת את היכולות, הסמכויות והרצון הפוליטי לספק פתרונות מעשיים למשבר האקלים הגלובלי, שיכולים לסייע להתמודדות עימו בצורה טובה יותר? האם הערים בישראל מוכנות לשינויי האקלים? ומה אפשר לעשות, וכיצד יכולים השלטון המרכזי ותושבי רשויות מקומיות לסייע במאמצים הללו?

הכנס החל בסקירה על שינויי האקלים ומה תפקידם של ערים ורשויות מקומיות בהתמודדות עם משבר האקלים. בהמשך, נערך רב שיח עם מנהלי מחלקות סביבתיות ברשויות המקומיות בבחינת השאלה האם הערים בישראל נערכות להתמודד עם משבר האקלים.

לעיון בתכני יום העיון:

    להורדת ההזמנה ליום העיון>>

    לצפייה בהקלטה המלאה של יום העיון>>

פורום אקדמיה עם מובילי סביבה בשלטון המקומי

המרכז מבצע מחקרים בינתחומיים וחדשניים מתוך שאיפה לתת מענה מחקרי לאתגרי הסביבה המרכזיים עמם מתמודד השלטון המקומי בישראל. כחלק ממאמצינו לגבש אג'נדה מחקרית מבוססת צרכים יישומים, אנו מייחסים חשיבות רבה להתייעצות עם מקבלי החלטות בשלטון המקומי ולהעברה ושיתוף של ידע מקצועי ומחקרי.

הפורום נועד לגבש קבוצה של מקבלי החלטות בכירים העובדים בממשקי הסביבה בשלטון המקומי, לצורך דיון מעמיק באתגרים אסטרטגיים המשותפים לרשויות מקומיות, ולחיזוק שיתוף הפעולה עם האקדמיה.

במסגרת מפגשי הפורום מועברות הרצאות בנושאי הסביבה והקיימות הרלוונטיים לשלטון המקומי מטעם חוקרי המרכז ונערכים שולחנות עגולים ושיח פתוח על האתגרים עימם מתמודד השלטון המקומי.


לצפייה בתכני מפגשי הפורום:

      פורום אקדמיה עם מובילי סביבה בשלטון המקומי - מפגש מס' 1 - 23.4.2023 >>

      פורום אקדמיה עם מובילי סביבה בשלטון המקומי - מפגש מס' 2 - 5.9.2023 >>


סמינרי המרכז למחקרי סביבה וקיימות

במסגרת פעילות המרכז יועברו סמינרים בנושאי הסביבה והקיימות על ידי חוקרים/ות בכירים/ות מטעם האוניברסיטה הפתוחה וממוסדות וגופים חיצוניים העוסקים בנושאים אלו.

ניתן יהיה להירשם לכל סמינר דרך ההזמנה שתופיע גם באתר האינטרנט. מוזמנים לעקוב אחר הסמינרים הקרובים של המרכז.


הסמינר הקרוב:

14.4.2024 | סמינר מס' 7 | היברידי

הרצאתו של פרופ' ארז צפדיה, בנושא "עלייתה וקריסתה של התפיסה הסביבתית-ביזורית בתכנון העירוני

 לעיון בהזמנה לסמינר >>

רשימת הסמינרים האחרונים:

25.3.2024 | סמינר מס' 6 | היברידי

הרצאתו של ד"ר אורי אנזנברג, בנושא "אונטולוגיות של זיהום - תהליכי ניקוי של שטחי תע"ש במרכז הארץ" 

15.2.2024 | סמינר מס' 5 | היברידי

הרצאתן של ד"ר אור קרסין וד"ר שולה גולדן, בנושא "כמה טוב שבאת הביתה? שביעות רצון ממקום המגורים: גורמים מנבאים וחשיבותם של היבטים סביבתיים"

22.1.2024 | סמינר מס' 4 | היברידי

הרצאתו של ד"ר יודן רופא (אוניברסיטת בן גוריון), בנושא "ערים מוטות הליכה"

  4.12.2023 | סמינר מס' 3 | היברידי

הרצאתו של ד"ר בני פירסט, בנושא "לא מאמינים לאף אחד: האם וכיצד ניתן לחזק את אמון הציבור במערכת התכנון?"

  6.11.2023 | סמינר מס' 2 | בזום

הרצאתה של ד"ר שולה גולדן, בנושא "מה עליי לעשות בקשר למשבר האקלים? מבט רב-תחומי על התנהגות ועמדות סביבתיות"

  8.5.2023 | סמינר מס' 1 | פרונטאלי

הרצאתו של פרופ' עופר לוי,  בנושא "שילוב שיטות מתמטיות וסטטיסטיות מתקדמות במחקרים בתחום הסביבה והקיימות"


למידע נוסף אודות סמינרי המרכז >>