לומדים או"פ מחו"ל

האוניברסיטה הפתוחה לומדים או"פ מחו"ל

 

תואר ראשון - מתעניינים

על תואר ראשון

לא. ההרשמה פתוחה לכל פונה ואינה מותנית בתעודת בגרות, במבחן פסיכומטרי או בכל תעודה אחרת.

תואר "בוגר אוניברסיטה" – (B.A. או‎‏ B.Sc. בהתאם לתחום הנבחר‎)‏. התואר מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה והוא שווה ערך לתארים של האוניברסיטאות האחרות.

התואר מאפשר קבלה לתואר שני, בכפוף לדרישות המיוחדות של כל אוניברסיטה. אין הבטחה למציאת עבודה, אך התואר הראשון מהווה כיום תנאי קבלה למשרות רבות בתחומים שונים.

כן. כמו בכל מעבר ממוסד אקדמי אחד לאחר, ובהתאם לדרישות של האוניברסיטה המקבלת. נוסף על המעבר הרגיל, אפשר גם לתכנן את המשך הלימודים באוניברסיטה אחרת במסגרת מסלול ייחודי באו"פ הקרוי אפיקי מעבר.

מספר הקורסים ונקודות הזכות הנדרשים לתואר הוא בהתאם לתכנית הלימודים שנבחרה. מספר הקורסים הנדרש הוא 18 לפחות ויכול להגיע עד 28. מספר נקודות הזכות הנדרש הוא 108 נ"ז לפחות ויכול להגיע עד 125 נ"ז. בתכניות ההנדסה מספר הקורסים והנקודות הנדרשים הוא גדול אף יותר.

תלוי בקצב הלימוד. אפשר ללמוד בקצב מואץ ולסיים את הלימודים תוך 3 עד 4 שנים. אפשר גם לפרוס את הלימודים על פני תקופה ארוכה יותר. אפשר גם לעשות הפסקה בלימודים, לחדש אותם בכל עת, כאשר נקודות הזכות שנצברו נשמרות לזכותך.

מתכונת הלימודים

הסטודנט מקבל לביתו חבילת חומר לימוד של הקורס שאליו נרשם. חלק הארי של זמן הלימודים יושקע בלימוד עצמי מתוך ספרי הקורס ובהכנת המטלות.
המטלות (‏עבודות בית‎)‏ נשלחות לבדיקה באמצעות מערכת מקוונת באתר הקורס, ומוחזרות לסטודנטים מתוקנות ומוערכות. בכל קורס חלה על הסטודנטים חובה להגיש מטלות, ולציוניהן יש משקל בחישוב הציון הסופי בקורס. לכל קורס לוח זמנים שעל-פיו מתקדמים הסטודנטים בלימוד החומר ובהגשת המטלות.
במהלך הקורס מתקיימים מפגשי הנחיה: המפגשים מספקים הזדמנות ללבן בעיות שונות עם המנחה ועם עמיתים ללימודים. המנחה עוזר/ת להתמקד בעיקרי הדברים שנלמדו בבית ומתרגל/ת פתרון בעיות, מאיר/ה נקודות קשות, ולעתים גם מוסיף/ה על החומר הכתוב במגמה לשפר את יכולתם של הסטודנטים להתמודד עם המטלות. ההשתתפות במפגשי ההנחיה בדרך כלל אינה חובה (‏להוציא מפגשי מעבדה, סיורים וכו'‎)‏.

השתתפות במפגשי הנחיה פנים-אל-פנים המתקיימים בארץ אינה אפשרית לסטודנטים בחו"ל. עם זאת, סטודנט חו"ל (‏כמו כל סטודנט בארץ‎)‏ משויך למנחה ספציפי/ת בקורס, שלו/ה הוא מגיש את המטלות וממנו/ה הוא מקבל תמיכה אקדמית.
בקורסים מסוימים מתקיימים מפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק, וסטודנט חו"ל, שרשום אליהם, מקבל הרשאה אוטומטית לכניסה ולהשתתפות באותן קבוצות. מפגשים אלה מתקיימים בזמן אמת, כאשר המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלו מאלו (‏בכיתה, במשרד או בבית, בארץ או בחו"ל‎)‏ ונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים שיעור משותף. המנחה מציג את השיעור, והסטודנטים יכולים להשתתף, לשאול שאלות, לבקש הבהרות או להשיב לשאלות המנחה בעזרת אמצעי התקשורת העומדים לרשותם. השיעורים מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת (‏או כחלופה למפגש החי‎)‏ באתרי הקורסים. במקצת הקורסים מוצעים לצפייה מפגשי הנחיה פנים-אל-פנים שצולמו בעבר.
להלן מידע נוסף על הטכנולוגיות והמערכות הנהוגות באו"פ:
ייתכן בהחלט שבחלק מן הקורסים לא יהיו מפגשים אינטראקטיביים או מצולמים, ואזי יהיה על סטודנט חו"ל ללמוד אותם ללא כל מפגשי הנחיה.

לא.

כן. אתרי הקורסים מאפשרים לך להשתתף בקבוצת דיון, להשתמש בעזרים, להתקשר בדוא"ל ובטלפון עם צוות הקורס וליצור קשר עם סטודנטים אחרים בקורס.

הסטודנטים בחו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.
הבחינות מתקיימות בדרך-כלל בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏. הסטודנט יציין בטופס ההרשמה שלו את הנציגות שבה הוא מעוניין להיבחן. על המקום שבו תתקיים הבחינה תחליט האוניברסיטה הפתוחה, תוך התחשבות בבקשת הסטודנט ועל-פי האפשרויות והתנאים העומדים לרשותה.
היות שמקום הבחינה יכול להיות רחוק ממקום מגוריך, מומלץ מאוד לברר, טרם הרשמתך, את מקום הבחינה שיותאם לך על-פי כתובתך בחו"ל.
שאילת שאלות במהלך בחינה: עקב הפרשי השעות ואילוצים של הנציגויות, יתכנו מועדי בחינה בהם לא ניתן יהיה לקבל תשובות והבהרות במהלך הבחינה.
לבירור מקום הבחינה עליך ליצור איתנו קשר‏ ולציין את מקום מגוריך בחו"ל.

סטודנטים הלומדים בחו"ל יכולים לקבל תוספת זמן בלבד.
כאשר סיבת הבקשה היא לקויות למידה, יש לפנות ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לפחות חודשיים לפני הבחינה (‏לפחות 35 ימי עבודה‎)‏.
סיבות אחרות לבקשה לתנאי בחינה מיוחדים, יש להפנות לדיקנט הסטודנטים.

בחירת תכנית לימודים

בחירה זו תלויה, כמובן, בהעדפותיך ובנתוניך האישיים. אם ידוע לך הנושא או הנושאים המעניינים אותך, מומלץ לעבור ישירות לשאלה הבאה. אם לא, כדאי לעיין ברשימת הנושאים שאפשר ללמוד באו"פ. לחיצה על הנושא שמעניין אותך, תוביל אותך לקורסים באותו נושא. לחיצה על שמות הקורסים תוביל אותך לתיאורי הקורסים הללו, לרבות הדרישות בכל אחד מהם..

כל תכניות הלימודים המוצעות לתואר נמצאות כאן. לחיצה על נושא שמעניין אותך תגלה רשימה של מגוון התארים באותו נושא. לחיצה על כל אחד מהתארים הללו תגלה את התכנית לאותו תואר. התכנית כוללת את הדרישות לאותו תואר ואת הקישורים לתיאורי הקורסים הנלמדים בו.

עקרונית, סטודנט חו"ל רשאי לבחור וללמוד כל תכנית לימודים מוצעת מתכניות התואר הראשון. מעשית, יש תארים שלא ניתן להשלימם ללא השלמת חובות הקורסים או לימוד חלק מהקורסים בארץ. מעבדות, סיורים, סדנאות וכו' – דורשים נוכחית פיסית של הסטודנט בכיתה ולא ניתן ללמוד אותם בחו"ל. עם זאת, איננו מונעים מסטודנטים בחו"ל ללמוד תכניות לתארים המכילות קורסים כאלה, שכן אפשר להשלים חובות אלה או קורסים אלה בעת חופשות וביקורים בארץ או לאחר השיבה לארץ.

אפשר לראות את הקורסים המוצעים בחו"ל לפי סמסטרים ובחתכים לפי מחלקות, נושאים וכו'.

מומלץ לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים באמצעות שאלון ייעוץ למתעניין או באמצעות הדוא"ל yeoots@openu.ac.il.
יתרונו של השאלון בכך שהוא מספק ליועץ מידע רב עליך ומאפשר לו להתאים לך את הייעוץ באופן מיטבי. נא לא לשכוח לציין שמדובר על לימודים מחו"ל.

בהחלט. עומד לרשותך מידע למתעניינים בקורסים בודדים.

הכרה בלימודים קודמים

באו"פ קיימת ועדה להכרה בלימודים קודמים, השוקלת בקשות הכרה על-פי גיליונות ציונים, תעודות מקוריות ומסלול הלימודים שבו הסטודנט מעוניין להשתלב.

להלן קישורים שבהם נמצא מידע מפורט בנושא: את הטופס והמסמכים יש לשלוח אל:

הוועדה להכרה בלימודים קודמים
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1
רעננה 43537

פונים שאינם סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, יתבקשו לשלם דמי טיפול.
לפרטים נוספים ראו הערה 1 בדף מידע מפורט בנושא הכרה בלימודים קודמים

כן. ראו לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.

כל עוד לא קיבלת את תשובתה של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, מומלץ להירשם רק לקורס/ים שאינם דומים בשמם ו/או בתוכנם לקורסים שעבורם ביקשת הכרה.
לעזרה בנושא זה מומלץ לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים באמצעות שאלון ייעוץ למתעניין או באמצעות הדוא"ל yeoots@openu.ac.il.
יתרונו של השאלון בכך שהוא מספק ליועץ מידע רב עליך ומאפשר לו להתאים לך את הייעוץ באופן מיטבי. נא לא לשכוח לציין שמדובר על לימודים מחו"ל.

בחירת הקורס/ים הראשון/ים

הרשמה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה היא בהכרח הרשמה לקורס/ים. בחירת תואר מסוים או תשלום דמי הרשמה אינם מספיקים, יש להירשם גם לקורס.

בסמסטר הראשון ללימודיך מותר להירשם לקורס אחד עד שני קורסים, כאשר ההרשמה היא לסמסטר רגיל (‏סמסטר סתיו או סמסטר אביב‎)‏, ולקורס אחד כאשר ההרשמה היא לסמסטר הקיץ. סטודנט ותיק יכול להגדיל את מספר הקורסים, שאליהם הוא נרשם, עד ארבעה קורסים בסמסטר רגיל, ועד שני קורסים בסמסטר הקיץ.
לקראת ההרשמה לסמסטר הראשון ראוי לשקול את הזמן הפנוי העומד לרשותך, את הזמן שעבר מאז למדת לאחרונה ואת העובדה שעליך להסתגל למערכת ולשיטת לימוד שאינן מוכרות לך. למתחילים את לימודיהם באו"פ בסמסטר הקיץ, כדאי לדעת שמשכו של סמסטר הקיץ הוא כמחצית מזה של סמסטר רגיל, ועל כן, קצב ההתקדמות בקורס הנלמד בסמסטר זה הוא מהיר למדי.

הלימודים באו"פ מצריכים לימוד של יחידות הלימוד והחומר הנלווה אליהן, הגשת מטלות ועמידה במבחני סוף הסמסטר. לכן ההשקעה בלימודים היא חשובה ומשמעותית. ברור שקיימים הבדלים ניכרים בין הסטודנטים השונים, אך בדרך-כלל יש להקצות 12-10 שעות מדי שבוע לצורך לימוד חומרי הקורס.

דוגמאות לקורסים כתובים אפשר למצוא באתר האו"פ: פאר – פתיחת אוצרות רוח.

לא. מעבדות, סיורים, סדנאות וכו' – דורשים נוכחית פיסית של הסטודנט בכיתה, ולפיכך, לא ניתן ללמוד אותם בחו"ל. גם בין הקורסים האחרים יש כאלו שאינם מוצעים בחו"ל.
אפשר גם לראות את הקורסים המוצעים בחו"ל לפי סמסטרים ובחתכים של מחלקות, נושאים וכו'.

עומדת לרשותך טבלת עזר לבחירת קורס ראשון, ואפשר גם להיעזר בייעוץ ללימודים אקדמיים באמצעות שאלון ייעוץ למתעניין או באמצעות הדוא"ל yeoots@openu.ac.il.
יתרונו של השאלון בכך שהוא מספק ליועץ מידע רב עליך ומאפשר לו להתאים לך את הייעוץ באופן מיטבי. נא לא לשכוח לציין שמדובר על לימודים מחו"ל.

הרשמה

בשנת הלימודים שלושה סמסטרים:
סמסטר סתיו (‏א‎)‏ – החל מחודש אוקטובר (‏כ-14 שבועות‎)‏
סמסטר אביב (‏ב‎)‏ – החל מחודש מרס (‏כ-14 שבועות‎)‏
סמסטר קיץ (‏ג‎)‏ – החל מחודש יולי (‏כ-9 שבועות‎)‏
לסטודנטים בחו"ל ובארץ אותו לוח זמנים בדיוק.

לא. אפשר להתחיל בכל אחד מהסמסטרים.

מועדי ההרשמה הרגילה זהים לסטודנטים בארץ ובחו"ל. מועד סיום ההרשמה המאוחרת הוא מוקדם יותר לתלמידי חו"ל, וזאת כדי לאפשר לתלמיד בחו"ל לקבל את חומרי הלימוד במועד, לקראת פתיחת הסמסטר. את מועדי ההרשמה אפשר לראות כאן. בצד שמאל של הטבלה מופיעים מועדי ההרשמה לסטודנטים חו"ל.

כן. ראו פירוט בקישורים הבאים:

כן. גם לאחר הרשמתך, אפשר לשנות את הסטטוס. פרטים בסטטוס סטודנט חו"ל.

בעת הרשמתך כסטודנט/ית חדש/ה לאוניברסיטה הפתוחה עליך לשלם: דמי הרשמה לסטודנט חדש, תשלום עבור תעודת סטודנט, שכר לימוד לקורס/ים (‏כולל בתוכו את עלות ספרי הלימוד‎)‏ ותוספת חו"ל בגין כל קורס. תוספת זו היא עבור העלויות המיוחדות הכרוכות במשלוח של חומרי הלימוד לחו"ל ובקיום הבחינות בחו"ל.
ייתכנו תשלומים נוספים על-פי העניין: תוספת בגין הרשמה מאוחרת, תוספת קיץ, דמי רווחה וכו'.
את התשלומים שאינם שכר לימוד אפשר לראות כאן.

אפשר להירשם בהרשמה מקוונת באתר או באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חדש, שאותו יש לשלוח בדואר לכתובת המצוינת בטופס.

במקצת המקרים, שבהם פרטיך כבר מצויים במערכת האו"פ, לא תתאפשר הרשמה מקוונת. במקרה כזה עליך להירשם באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חדש, שאותו יש לשלוח בדואר לכתובת המצוינת בטופס.

אישור על ההרשמה יישלח אל כתובת הדוא"ל שלך לאחר קליטת ההרשמה והתשלום במערכת האו"פ. היה ולא נתקבל אישור כזה, תוך פרק זמן סביר מיום ההרשמה המקוונת, או מהתאריך המשוער של הגעת הטופס לאו"פ, אפשר ליצור קשר ‏נא לציין מספר ת.ז. ושם.

המידע המפורט נמצא במדריך לסטודנט החדש. המדריך מתייחס לכלל הסטודנטים באו"פ ולאו דוקא לסטודנטים הלומדים מחו"ל. מידע רלוונטי לסטודנט חו"ל מצוי במידע לסטודנט חו"ל – תואר ראשון.