אפיק מעבר לחוג לכלכלה

מועד כינון אפיק המעבר – יולי 2008
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ג, יולי 2023

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בחוג לכלכלה
 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
 
הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שווה ערך בהיקפו לשנת לימודים אחת.
 

תחולה

הקבלה לחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה לאחת מתוכניות הלימוד הבאות: כלכלה במסלול מנהל עסקים, כלכלה מורחב, כלכלה דו-חוגי (בכפוף לקבלה לחוג הנוסף).
סטודנטים המבקשים לעבור לחוג בכלכלה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמקבץ, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.
 
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק מעבר

הקבלה לשנה ב בחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שישלים באוניברסיטה הפתוחה את מקבץ הקורסים המפורט להלן, ויעמוד בדרישות בציון ממוצע של 90 לפחות.
 
 

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​
אוניברסיטת חיפה החוג לכלכלה - 206​ ​ ​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​
10131
+
10126​
מבוא למיקרוכלכלה

מבוא למקרוכלכלה
4

4​​
1113

1123​
מבוא לכלכלה א'
+
מבוא לכלכלה ב'​
4

4​
10142​ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 1 3​ 1170 ​ מתמטיקה לכלכלנים א'​ 4​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א ​2 3​ 1140​ מבוא להסתברות​ 3​
30112​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 3​ 1130​ מבוא לסטטיסטיקה​ 3​
סה"כ​ 17​ סה"כ​ 18​​

הערות לטבלת ההקבלות:

1או הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406). סטודנטים שילמדו בנוסף את הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423) יוכלו להגיש בקשה לפטור ממתמטיקה לכלכלנים ב.

 

2או אחד הקורסים 30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים או 20425 הסתברות למדעי המחשב או 20416 תורת ההסתברות.הערות נוספות:
א. סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס יסודות החשבונאות (10280) יקבלו פטור מהקורס יסודות החשבונאות (1289, 3 נ"ז).
ב. סטודנטים שלמדו עד סמסטר 2023ג באו"פ את הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (10444, 4 נ"ז) ו/או קורס במתמטיקה החופף את חומר הלימוד של מתמטיקה לכלכלנים ב' בחוג לכלכלה באונ' חיפה (1190, 4 נ"ז) יוכלו להגיש בקשה לפטור גם מקורס זה.
ג. סטודנטים שלא יקבלו פטור מהקורס מתמטיקה לכלכנים ב' באוניברסיטת חיפה (1190, 4 נ"ז) המעוניינים להתקבל לחוג כתלמידי שנה ב' יחויבו להשלים בסמסטר אביב או בסמסטר קיץ לפני המעבר את הקורס מתמטיקה לכלכלנים ב׳.
ד. סטודנטים שיתקבלו לשנה ב' בחוג לכלכלה של אוניברסטית חיפה, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בחוג.