דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט מפורסם באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה וכן בידיעון ו כאן.