תעודת סטודנט

 

האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה לסטודנטים שלה תעודת סטודנט עם תמונה. התעודה מאפשרת לסטודנטים ליהנות ממגוון השירותים של האוניברסיטה הפתוחה וכן מהטבות והנחות הניתנות לסטודנטים בתחבורה הציבורית, ובתחומי התרבות, האמנות, המסחר והתיירות.

תעודת הסטודנט, הנושאת תמונה, תשמש את הסטודנטים לצורך הזדהות ואישור כניסה לבחינות וכן במגעים עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב: סטודנטים חייבים להגיע לבחינה עם תעודת סטודנט תקפה!

לנרשמים בתקופת ההרשמה הסדירה תופק תעודת סטודנט עד יום פתיחת הסמסטר.

האוניברסיטה מגבילה מתן שירותים וכניסה לבחינות הגמר לסטודנטים שלא הופקה להם תעודת סטודנט, מכיוון שספח הבקשה שלהם להפקת תעודת סטודנט והתמונה לתעודה לא התקבלו.

קבלת התעודה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
בקשה לקבלת תעודת סטודנט יש לבצע באמצעות ספח בקשה לקבלת תעודת סטודנט המופיע בטופס ההרשמה לסטודנט חדש.

יש לצרף תמונת דרכון תקינה ועדכנית לטופס בקשת ההרשמה של סטודנט חדש.
התעודות יישלחו אל הסטודנטים לכתובת הרשומה באוניברסיטה הפתוחה.

ספח שאינו חתום לא יטופל, ויוחזר לשולח.

תעודת סטודנט חלופית
במקרה של אובדן תעודת הסטודנט ניתן לבקש הפקת תעודה חלופית באמצעות מערכת הפניות בשאילתא, או באמצעות פנייה למוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222.
הפקת תעודת סטודנט חלופית כרוכה בתשלום כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

שימו לב! אם הבקשה לתעודה חלופית כוללת גם בקשה להחלפת תמונה, יש להגיע למרכז ההרשמה הארצי ברעננה ולהזדהות באופן אישי. הטיפול בבקשות אלה ייעשה בימים א-ה בשעות 15:30-08:30. חובה להביא את התעודה הישנה,1 תמונת דרכון תקנית, עדכנית וברורה ואת תעודת הזהות.


  1. למעט אם התעודה אבדה/נגנבה/לא הגיעה.