הפקולטה לביולוגיה

מסלול ביולוגיה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 80 ומעלה, מקבץ קורסים מתוך הרשימה שהניקוד עבורם בטכניון מצטבר ל-30 נקודות (כולל נקודות הבונוס). עליהם להשיג ציון מינימלי 70 בכל קורס.

המקצועות המסומנים ב-* הם מקצועות חובה.

האוניברסיטה הפתוחה הטכניון
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז בונוס

*חדו"א א (‏20406‎)‏

6

חדו"א 1 (‏104003‎)‏

5

חדו"א ב (‏20423‎)‏

6

חדו"א 2 (‏104004‎)‏

5

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה לינארית מ (‏104019‎)‏

4.5

1

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1ל (‏114077‎)‏
או
פיסיקה 1 (‏114051‎)‏

2.5

2.5

1

1

*כימיה כללית (‏20437‎)‏1

6

יסודות הכימיה (‏124120‎)‏

5

מעבדה: כימיה כללית (‏20234‎)‏

2

מעבדה ביסודות הכימיה (‏124122‎)‏

1

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏2

6

כימיה אורגנית (‏125801‎)‏

5

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏3
+
קינטיקה כימית (‏20241‎)‏

6

3

כימיה פיס' לרפואנים (‏124510‎)‏

4

3

*ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏4
+
*ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏4

6

6

ביולוגיה 1 (‏134058‎)‏
+
זואולוגיה (‏134111‎)‏
+
אבולוציה (‏134133‎)‏

3

3

2

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)
או
ביוכימיה א (‏20204‎)‏6

3
 
4

מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה (‏134019‎)‏

2.5

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏

6

מבוא למחשב / שפת C (‏234112‎)‏
או
מטלאב (‏234127‎)‏

4

4

מבוא לסטט' ולהסת' למדעים (‏30203‎)‏
+
מבוא לסטט' למח"ר ב (‏30112‎)‏

3

3

ביוסטטיסטיקה (‏274219‎)‏

2

 

 

סה"כ (=מקסימום נ"ז לצבירה)

50

5


1 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

2 מומלץ ללמוד את הקורס כימיה אורגנית באו"פ, על מנת לאפשר השתלבות סדירה בלימודי שנה שנייה.

3 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏ שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ יזוכו בנקודת בונוס אחת בלבד (‏ולא ב-3 נקודות בונוס‎)‏.

4 עם המעבר לטכניון חובה על הסטודנטים להשלים בטכניון מעבדה בקורס מעבדה בעולם החי (‏134134, 1 נק'‎)‏. הדרך לעשות זאת תיקבע על ידי היועץ הפקולטי.

5 מומלץ ללמוד את הקורס ביוכימיה א או ביוכימיה א לכימאים באו"פ, על מנת לאפשר השתלבות סדירה בלימודי שנה שנייה.

6 משקלו של קורס זה עד סמסטר ב2016 היה 3 נ"ז.