טופס הרשמה לסדנאות מנחים חדשים

פרטים אישיים

*  שדות אותם חובה למלא מצויינים באמצעות כוכבית זכר     נקבה כן     לא

הרשמה לתכנית ההכשרה (להסבר)

זכור! ההשתתפות בשלוש הסדנאות מחויבת מתוקף חוזה העסקתך. הודעה בטופס זה על אי השתתפות באחד או יותר מהמפגשים אינה מהווה אישור לאי השתתפות. לאישור במקרים חריגים פנה למרכז ההוראה.

מועד ורישום למפגש מנחים חדשים:

יום ה' 16.03.2017 בין השעות 9:00 - 16:00  (8:30 - 9:00  התכנסות) בקריית האוניברסיטה,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה. (לפרטי הגעה),
(לפרטים נוספים)

* השתתפות בסדנאות:

  משתתף
  הערות/חריגים:
 
הקלד בתיבה למטה את הקוד המופיע בתמונה.