מֶרְכַּז הערכה

מחלקת ההדרכה מסייעת לסגל ההוראה לאתר מועמדים להנחיה באו"פ באמצעות עריכת מרכז הערכה. מֶרְכַּז הערכה הוא כלי מיון המורכב ממבחני מצב הנערכים במסגרת קבוצתית. מטרתו לבחון יכולות שקשה לבטא ולבחון במהלך ריאיון עבודה. כלי זה, שנחשב לאחד האפקטיביים ביותר בגיוס עובדים, מספק הזדמנות נדירה לראות מועמד להנחיה בפעולה ולהתרשם מיכולותיו הדידקטיות, כושרו המילולי, יכולתו לנהל דיון וגישתו כלפי עמיתים, סטודנטים וממונים.

מֶרְכַּז ההערכה מעוצב בשיתוף עם חבר/ת סגל ההוראה, ומותאם באופן ייעודי להגדרת הדרישות של המרכז מהמנחים בקורס. כלי זה מאפשר לבדוק מספר גדול של מועמדים בו זמנית, תורם לייעול עבודתו של הממיין ומאפשר השוואה בין מועמדים. מֶרְכַּז הערכה יכול להיערך עבור חבר/ת סגל הוראה אחד/ת, או עבור קבוצה של אנשי סגל הוראה, שזקוקים למנחים בעלי פרמטרים דומים. כך אפשר ליצור מאגר של מועמדים פוטנציאליים להנחיה המשמש כמה מְרַכְּזי קורסים, ולעתים את כלל המחלקה.