מפגשי מנחים ברמת הקורס

מרכזי הוראה רבים נוהגים לקיים מידי סמסטר מפגש עם המנחים בקורס אותו הם מרכזים. למפגשים אלה חשיבות רבה הן בפן המקצועי והן בפן החברתי. בקורסים בהם מתקיימים המפגשים מדווחים המנחים על התרומה האקדמית העולה מהמפגש ועל חיזוק הקשר עם מנחים עמיתים.

המחלקה להדרכה מציעה לסייע לכם, חברי סגל ההוראה האקדמי, בתכנון ובביצוע כנס המנחים. הסיוע יכול לבוא לידי ביטוי בתכנון הכנס, בשותפות בביצוע ובגיוס מרצים ומנחי סדנאות, בעיקר בתחומים המתמקדים בסוגיות של הנחיה ולמידה.

בתהליך התכנון והגיבוש של הכנס אנחנו מבררים ביחד עם מרכז/ת ההוראה את הצרכים והמטרות של המרכז והמנחים בקורס, ומגבשים את הנושא ואופן העברתו.

להלן רשימה של נושאים אפשריים, מקצתם כבר הופעלו על פי בקשת מרכזי הוראה בכנסי מנחים קורסיים שונים:

  • שילוב מיומנויות למידה בתהליכי ההנחיה – הסדנה מתמקדת במעורבות המנחה בתהליך הלמידה של הסטודנט, וממחישה כיצד ניתן להבנות את השיעור ואת התרגול באמצעים שונים שיסייעו לסטודנט בלמידת החומר הנדרש ובהפנמתו. המפגש מותאם לצרכי ומאפייני הקורס על פי בקשת מרכז ההוראה, ומתבצע בשיתוף מנחים של המחלקה להדרכה בלמידה.
  • הנחיה בקבוצה עתירת סטודנטים חדשים – מטרת הסדנה היא לתת למנחה כלים להכרת המאפיינים הייחודיים של סטודנטים חדשים באו"פ ולהתמודדות עם הצרכים הנגזרים מהם. המפגש מוקדש לשאלה כיצד לסייע לסטודנט החדש להיקלט בקלות ולהקנות לו מיומנויות ונקודות חוזק שיסייעו בידו להתמיד בלימודיו באו"פ, תוך יצירת חווית הוראה אפקטיבית עבור המנחה והסטודנט גם יחד.
  • ניהול דיון במפגש הנחיה – ניהול דיון בצורה מקצועית תורמת לחוויית הלמידה ולאפקטיביות שלה. דיון מוצלח מאפשר לסטודנטים להתחקות אחר תהליכי המחשבה שהובילו למושגים הנלמדים, להבינם לעומק, להפנימם ואף ליישמם. בסדנה מוצע מודל לתכנון וניהול דיון, לצד הצגת כלים להתמודדות עם בעיות שכיחות בניהול דיונים. הסדנה משלבת תרגול המודל ע"י המשתתפים וקבלת משוב מעמיתים.
  • שימוש מושכל במצגות – הסדנה מתקימת במתכונת של "הוראה זוטא" (micro teaching). המשתתפים מציגים 7 דקות של מפגש הנחיה תוך שימוש במצגת ומקבלים משוב מעמיתים ומן המנחה. בתהליך זה מבררים המשתתפים את התועלות בשימוש אפקטיבי במצגות ומנסחים לעצמם כללי עשה ואל תעשה בשימוש במצגות.
  • הנחיה בקבוצה הטרוגנית – מדיניות הקבלה הפתוחה של האו"פ מאתגרת אותנו כמנחים ומרכזים, ויוצרת כיתה הטרוגנית מבחינת ניסיון אקדמי, גיל, מוטיבציה ועוד. הסדנה מציגה גישות להתמודדות עם הטרוגניות והיבטים מהותיים בעבודה בכיתה מגוונת.
  • מבט מחודש על בדיקת המטלות בקורס – הזדמנות חשובה להתבונן במבט נוסף על האופן שבו אנו נותנים הערות ומשוב לסטודנטים. בסדנה מושמים דגשים על התמקדות בתוכן, מיומנויות למידה וחשיבה הנדרשות בקורס, אופני הכתיבה ועוד. למשתתפים מוקנה רקע קצר על סוגי משוב אפקטיבי לסטודנטים וכן התבוננות במטלות אמיתיות ובמשוב אמיתי הניתן לסטודנטים בקורס, על מנת ללמוד מה ואיך לשפר. הסדנה נבנית ביחד עם מרכז ההוראה, והדוגמאות נבחרות על ידי מרכז ההוראה.
  • אחר – על פי בקשה וצורך.

ליצירת קשר ולתיאום מפגש ניתן לפנות ללי גדז', טל': 09-7781491, בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00, או בדוא"ל: guidance@openu.ac.il.

נשמח לסייע,
צוות המחלקה להדרכה