אביב

אביב תשע"ה (ב2015)

מרץ - יוני 2015

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ה (ג2015)

יולי - ספטמבר 2015

ההרשמה לסטודנטים ותיקים הסתיימה. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 10.7.2015. סמסטר קיץ תשע"ה (ג2015) ייפתח בתאריך 12.7.2015.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

ההרשמה הסדירה לסמסטר סתיו נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.