אביב

אביב תשע"ה (ב2015)

מרץ - יוני 2015

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ה (ג2015)

יולי - ספטמבר 2015

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

החלה ההרשמה המאוחרת לסמסטר סתיו תשע"ו (א2016). הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.