אביב

אביב תשע"ה (ב2015)

מרץ - יוני 2015

סמסטר אביב נפתח בתאריך 10.3.15 ויסתיים בתאריך 23.6.15. אנו מאחלים לסטודנטים הצלחה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ה (ג2015)

יולי - ספטמבר 2015

ההרשמה הסדירה נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.