סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

סמסטר סתיו נפתח בתאריך 18.10.2015. אנו מאחלים לסטודנטים הצלחה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ו (ב2016)

מרץ - יוני 2016

ההרשמה הסדירה נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ו (ג2016)

יולי - ספטמבר 2016

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.