קיץ

קיץ תשע"ה (ג2015)

יולי - ספטמבר 2015

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

הסתיימה ההרשמה לסמסטר סתיו לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 16.10.2015. סמסטר סתיו ייפתח בתאריך 18.10.2015.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ו (ב2016)

מרץ - יוני 2016

ההרשמה הסדירה תיפתח בתאריך 1.11.2015.

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.