סתיו

סתיו תשע"ז (א2017)

אוקטובר 2016 - פברואר 2017

נפתחה הרשמה לקורסי אנגלית במתכונת אינטנסיבית בקבוצה מקוונת בסמסטר סתיו (3א2017). ההרשמה תימשך עד לתאריך 10.12.16, ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי ב 3 תשלומים ללא ריבית. הסמסטר ייפתח בתאריך 11.12.16 ויסתיים בתאריך 29.1.17. הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

ההרשמה הסדירה נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ז (ג2017)

יולי - ספטמבר 2017

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.