סתיו

סתיו תשע"ו (א2016)

אוקטובר 2015 - ינואר 2016

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ו (ב2016)

מרץ - יוני 2016

ההרשמה המאוחרת לקורסים אקדמיים מסתיימת ב 19.2.2016. הקדימו להירשם.

הסתיימה ההרשמה לקורסי אנגלית לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד תאריך 12.2.2016. סמסטר אביב (ב2016) של קורסי האנגלית ייפתח בתאריך 14.2.2016.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ו (ג2016)

יולי - ספטמבר 2016

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.