קיץ

קיץ תשע"ו (ג2016)

יולי - ספטמבר 2016

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ז (א2017)

אוקטובר 2016 - פברואר 2017

הסתיימה ההרשמה לסמסטר סתיו לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 28.10.2016. סמסטר סתיו ייפתח בתאריך 30.10.2016.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

ההרשמה הסדירה תיפתח בתאריך 13.11.2016

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.