סתיו

סתיו תשע"ז (א2017)

אוקטובר 2016 - פברואר 2017

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

הסתיימה ההרשמה לקורסי האנגלית לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד לתאריך 21.2.2017. סמסטר אביב של קורסי האנגלית ייפתח בתאריך 22.2.2017.

ההרשמה המאוחרת לקורסים אקדמיים מסתיימת ב 3.3.2017. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ז (ג2017)

יולי - ספטמבר 2017

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.