אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ז (ג2017)

יולי - ספטמבר 2017

ההרשמה הסדירה מסתיימת בתאריך 6.6.2017. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ח (א2018)

אוקטובר 2017 - ינואר 2018

ההרשמה הסדירה לסמסטר סתיו נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.