אביב

אביב תשע"ו (ב2016)

מרץ - יוני 2016

סמסטר אביב נפתח בתאריך 6.3.2016. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ו (ג2016)

יולי - ספטמבר 2016

החלה ההרשמה המאוחרת לסמסטר קיץ, הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ז (א2017)

אוקטובר 2016 - פברואר 2017

ההרשמה הסדירה לסמסטר סתיו נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.