קיץ

קיץ תשע"ו (ג2016)

יולי - ספטמבר 2016

סמסטר קיץ נפתח בתאריך 17.7.2016. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ז (א2017)

אוקטובר 2016 - פברואר 2017

ההרשמה המאוחרת לסמסטר סתיו נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

ההרשמה הסדירה תיפתח בתאריך 13.11.2016

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.