אביב

אביב תשע"ז (ב2017)

מרץ - יוני 2017

סמסטר אביב נפתח בתאריך 19.3.2017. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ז (ג2017)

יולי - ספטמבר 2017

ההרשמה לסמסמטר קיץ תיפתח בתאריך 2.4.2017.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ח (א2018)

אוקטובר 2017 - ינואר 2018

ההרשמה לסמסטר סתיו תיפתח בתאריך 19.4.2017.

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.