אפיק מעבר ללימודי חינוך

כינון אפיק המעבר – נובמבר 2009
המידע באתר עודכן בסיון תשפ"ד, יוני 2023

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמות לתואר: באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לחינוך

 מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) והפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה (להלן הפקולטה) אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית באו"פ ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה באחד מהחוגים הבאים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם; החוג לחינוך מיוחד; החוג ללמידה, הוראה והדרכה.
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
 
סטודנטים שילמדו באו"פ את המקבץ שנקבע לאחד מהחוגים הנ"ל בפקולטה לחינוך (כמפורט בדרישות אפיקי המעבר), וירצו לעבור אליו, יתקבלו לפקולטה על-סמך הישגיהם בלימודים באו"פ בלבד. עם המעבר לחוג, הם יקבלו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ.
 
אלה העקרונות הכלליים שעליהם מבוססים אפיקי המעבר:
 
הסטודנטים יתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה וילמדו בה מקבץ קורסים, דומה בהיקפו לשנת לימודים באותו חוג בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה שבו הם מבקשים להשלים את התואר. לאחר שיעמדו בדרישות המקבץ המתאים, הם יוכלו, אם ירצו, לעבור לחוג הנבחר באוניברסיטת חיפה להמשך הלימודים.
 
הקבלה לחוג המבוקש בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מובטחת לכל מי שיעמדו במלוא הדרישות של המקבץ הרלוונטי, ללא שום תנאי קבלה נוספים. ראו לימודי אנגלית.
 
סטודנטים שיתקבלו לחוג באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, יקבלו באופן אוטומטי פטור מלימוד המקצועות המקבילים באוניברסיטת חיפה. בגין לימודיהם באו"פ הם יזוכו בנקודות זכות של אוניברסיטת חיפה לפי המפורט בטבלת ההקבלות של כל חוג (בהמשך). משך לימודיהם לתואר של אוניברסיטת חיפה יתקצר בהתאם.
 
בכל מקרה, יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי מקבץ או שסיימו מקבץ באו"פ, להמשיך בלימודים לקראת תואר של האוניברסיטה הפתוחה, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

כל אחד מהחוגים, שאליהם אפשר להגיע דרך אפיק המעבר, הגדיר בנפרד את מקבץ הקורסים המתאים לו ואת מערכת הדרישות, אשר לעומדים בהן תובטח קבלה להמשך לימודים. המקבצים והדרישות שקבעו החוגים השונים מסוכמים להלן. 
 

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים, יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה ומבוא לחינוך מיוחד, הנלמדים בחוג בשנה א.
 

 טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה
 
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה​ ​ ​
אוניברסיטת חיפה
 
החוג לייעוץ והתפתחות האדם​ ​ ​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס​ נ'​​
10125

10136​
פסיכולוגיה בחינוך
או
מבוא לפסיכולוגיה
6

6​
318.1001​ מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל​ 3​
10485​ פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6​ 316.1002​ מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל​ 3​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3​ 313.1003​ סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א​ 3​
10269​ אישיות: תאוריה ומחקר1 4​ 318.2215​ תיאוריות אישיות​ 2​
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב2 3​ 313.2000​ סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב​ 2​
10493​ פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 4​ 318.1243

318.1246​
התפתחות הילד: גורמים, תהליכים ותוצרים, א
+
התפתחות הילד: גורמים, תהליכים ותוצרים, ב​
2


2​
 
הערות:
 
סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-8 נ"ז בקורסי בחירה (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).
 
בנוסף, לימוד באו"פ של הקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית (10264),1 פסיכולוגיה חברתית (10104), פסיכופתולוגיה (10619),3 פוטר בהתאמה, מלימוד הקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית (308.2001), פסיכולוגיה חברתית (318.1203), פסיכופתולוגיה התפתחותית (318.3008) בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, ויזכה בנקודות שהקורס המקביל מקנה לחוג.
 


1   קורס האו"פ השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה (91412) (קורס ללא תשלום שכר לימוד) הוא תנאי קבלה לקורס זה.
 
2   קורס האו"פ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) הוא תנאי קבלה לקורס זה.
 
3   קורס האו"פ מבוא לפסיכולוגיה (10136) הוא תנאי קבלה לקורס זה.

החוג לחינוך מיוחד

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (מפורטים להלן), יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, מבוא לייעוץ חינוכי, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה, ומבוא ללמידה, הנלמדים בחוג שנה א, ולא מוצעים באו"פ.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה
 
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה​
​ ​ אוניברסיטת חיפה

החוג לחינוך מיוחד​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס​ ​נ'​
10139​ סוגיות בחינוך מיוחד 6​ 313.1009​ סוגיות בחינוך מיוחד + תרגיל​ 3​
10125

10136​
פסיכולוגיה בחינוך
או
מבוא לפסיכולוגיה
6

6​
318.1001​ מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל​ 3​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3​ 313.1003​ סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א​ 3​
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3​ 313.2000​ סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב​ 3​
10269​ אישיות: תאוריה ומחקר 4​ 319.2557​  תיאוריות אישיות​ 4​
10619​ פסיכופתולוגיה1 4​​ 318.3008​ פסיכולוגיה אבנורמלית – עיכובים והפרעות התפתחותיות​ 2​
 
הערה:
1. סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-4 נ"ז בקורסי בחירה (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).

 

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (מפורטים להלן), יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה, מבוא לחינוך מיוחד, מבוא לייעוץ, הנלמדים בחוג בשנה א.
 
בחוג ללמידה, הוראה והדרכה מתקיימים שני מסלולים לקראת תואר ראשון בחוג: התמחות בתכנון לימודים והדרכה והתמחות בהוראה. הלומדים התמחות בתכנון לימודים והדרכה יצרפו חוג שני, שיכול להיות כל חוג שלאוניברסיטה הפתוחה קיים הסכם איתו. סטודנטים הלומדים התמחות בהוראה, חייבים להירשם לחוג נוסף שיש לאוניברסיטת חיפה תכנית לימודים לתעודת הוראה בו (למשל, היסטוריה, ספרות, מתמטיקה). המבקשים להצטרף לתכנית התמחות בהוראה, יצטרכו לעמוד בתנאי קבלה נוספים: ממוצע 78 לפחות בחוג הדיסציפלינרי בכל שנה משנות הלימודים של הסטודנט: ראיונות אישיים (בחלק מהמקרים); גיל 19 לפחות; ציון 125 בבחינת יע"ל ללימודי תעודת הוראה בעברית כשפה שנייה. ציון 115 לפחות בבחינת יע"ל לשאר תעודות ההוראה. מוצע לסטודנטים, שהחוג השני שלהם הוא דיסציפלינה בתחום שבו לחוג יש תכנית לימודים לתעודת הוראה, להצטרף ללימודי תואר ראשון בהתמחות בהוראה. בנוסף, לימודי התואר הראשון בחוג ללמידה, הוראה והדרכה הם במסלול דו-חוגי; על הסטודנט לסיים חוג נוסף על מנת לקבל תואר ראשון ותעודת הוראה.
 

טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה​
​ ​ אוניברסיטת חיפה

החוג ללמידה, הוראה והדרכה​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​ נ'​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3​ 313.1003​ סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א​ 3​
10125​ פסיכולוגיה בחינוך 6​ 318.1001​ מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל​ 3​
10485​ פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6​ 316.1002​ מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל​ 3​
10106​  תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים 4​  313.1101

313.3155​
מושגי יסוד בתכנון לימודים
+
רב-תרבותיות ותכנון לימודים​
2

4​
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3​ 313.2000
(נלמד בשנה ב)​
סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב​ 3​​
הערה:
סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מקורס בחירה אחד (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).