משפחת האוניברסיטה הפתוחה זוכרת את עובדיה אשר נפטרו במהלך עבודתם באוניברסיטה הפתוחה

לפרטים>>

ד"ר נינה פינטו-אבקסיס ז"ל 1971 - 2019

תפקיד העסקה באו"פ: נינה הייתה מרכזת הוראה במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות ובמסלול תואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה, וכן עבדה במכון סלטי באוניברסיטת בר אילן.

לפרטים>>

לפרטים>>

פרופ' סוניה רוקס ז"ל 1964 - 2019

תקופת ההעסקה באו"פ: 2019-1997
תפקיד: חברת סגל בכיר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ודיקנית הלימודים האקדמיים.

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר ניבה ולנשטיין ז"ל 2018-1954

תקופת העסקה באו"פ: 1987- 2018

תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה.

לפרטים>>

לפרטים >>

ד"ר יעל אנוך ז"ל 1938 – 2018

תקופת העסקה באו"פ: 1981 עד 2006
תפקיד: חברת הסגל הבכיר הראשונה בתחום הסוציולוגיה

 

לפרטים >>

לפרטים>>

ד"ר צילי רז-ליברמן ז"ל 1961 – 2017

תקופת העסקה באו"פ: תאריך  1.8.2007  עד  תאריך 14.2.2017

תפקיד: עיצוב פדגוגי וניהול פרוייקטים במרכז שה"ם (המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק)

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר רות ערב ז"ל 1940 – 2016

תקופת העסקה באו"פ: 21.10.1976 עד 31.1.2010
תפקידים: חברת סגל במחלקה למדעי הטבע והחיים של האו"פ, ראש מינהל ההוראה, דיקן הלימודים, ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים

לפרטים>>

לפרטים>>

פרופ' מירי סורוז'ון ז"ל 1949 – 2014

תקופת העסקה באו"פ: 01.10.1987 עד 02.4.2014
תפקידים: חברת סגל במחלקה למדעי הטבע והחיים, דיקן הלימודים האקדמיים, דיקן המחקר

לפרטים>>

לפרטים>>

נירה ארבל ז"ל 1950 - 2012

תקופת העסקה באו"פ: 28.12.76 עד 2012
תפקיד: גרפיקאית במח' ההוצאה לאור

לפרטים>>

לפרטים>>

דוד אברהמי ז"ל 1965 – 2011

תקופת העסקה באו"פ: 12/02/1995 עד 28/10/2011
תפקיד: מנחה במחלקה לניהול וכלכלה

לפרטים>>

לפרטים>>

רויטל צרפתי ז"ל 1971 – 2011

תקופת העסקה באו"פ: 17/09/2000 עד 03/08/2011
תפקיד: מנחה במחלקה לניהול וכלכלה, במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה

לפרטים>>

לפרטים>>

זאב סוקר ז"ל 1954 – 2009

תקופת העסקה באו"פ: 01/12/1988 עד 09/11/2009
תפקיד: מרכז הוראה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת

לפרטים>>

לפרטים>>

עו"ד מתתיהו קניאל ז"ל 1933 – 2011

תפקיד: יועץ משפטי

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר נעמי חנס ז"ל 1938 – 2009

תקופת העסקה באו"פ: 01/02/2000 עד 29/02/2004
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה לספרות, לשון ואמנויות

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר צביקה פירסט ז"ל 1950 – 2008

תקופת העסקה באו"פ: 01/03/2005 עד 21/12/2008
תפקיד: מרכז הוראה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, במחלקה לניהול וכלכלה

לפרטים>>

לפרטים>>

מנשה עמבר ז"ל 1968 - 2008

תקופת העסקה באו"פ: 01/10/1998 עד 13/04/2008
תפקיד: מחסנאי במרכז מחסנים והפצה

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר ראובן אהרוני ז"ל 1943 – 2007

תקופת העסקה באו"פ: 01/03/2002 עד 26/04/2007
תפקיד: מרכז הוראה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

לפרטים>>

לפרטים>>

יצחק מזרחי ז"ל 1951 – 2005

תקופת העסקה באו"פ: 01/04/1982 עד 21/12/2005
תפקיד: מרכז הוראה בביה"ס לטכנולוגיה

לפרטים>>

לפרטים>>

ד"ר הגר הלל ז"ל 1953 – 2005

תקופת העסקה באו"פ: 01/10/1987 עד 22/11/2005
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

לפרטים>>

לפרטים>>

גילה ברון ז"ל 1947 – 2005

תקופת העסקה באו"פ: 16/06/1975 עד 18/02/2005
תפקיד: גרפיקאית בהוצאה לאור

לפרטים>>