הפקולטה להנדסת חומרים

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם בטכניון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו בטכניון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור בטכניון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

המסלול להנדסת חומרים/פיסיקה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 80 ומעלה, את כל הקורסים שברשימה. עליהם להשיג ציון 70 לפחות בכל קורס.

לפני המעבר לטכניון (‏למשל בסמסטר קיץ‎)‏, מומלץ (‏לא חובה‎)‏ להשלים בטכניון את המקצועות האלה: מעבדה לפיסיקה 1/מ (‏114020, 1.5 נ"ז‎)‏; פיסיקה 2/ממ (‏114075, 4.5 נ"ז‎)‏ או פיסיקה 2/פ (‏114076, 5 נ"ז‎)‏. למי שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית, מומלץ להשלים גם את הקורס אנגלית טכנית - מתקדמים ב(‏324033‎)‏ (‏אפשר להשלים את לימודי האנגלית גם במסגרת האו"פ כמתואר בסעיף לימודי אנגלית‎)‏.

את מקצועות הלימוד של סמסטרים 2-1 בפקולטה, שמהם אין להם פטור, מתבקשים הסטודנטים להשלים בהקדם (‏תוך 2 סמסטרים‎)‏ לאחר כניסתם לטכניון.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏1

6

חשבון אינפי 1/מ (‏104031‎)‏

5.5

השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏‏1
+
מבוא למד"ר (‏20218‎)‏2

2

3

מד"ר ואינפי 2/ח (‏104035‎)‏

5

חדו"א ב (‏20423‎)‏1

6

חדו"א 2ת (‏104013‎)‏

5.5

אלגברה 1 (‏20109‎)‏3
+
אלגברה 2 (‏20229‎)‏3

6

4

אלגברה 1/מ (‏104016‎)‏

5

2

כימיה כללית (‏20437‎)‏4,3

6

כימיה כללית (‏125001‎)‏

3

2

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1/פ (‏114074‎)‏

5

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏5

6

מבוא למדעי המחשב / שפת C (‏234112‎)‏

4

חפיפות נוספות:

סימטריה – מתמטיקה/כימיה (‏20334‎)‏ של האו"פ חופף ליסודות הסימטריה של מולקולות (‏124201, מקצוע בחירה‎)‏.

כל אחד מהקורסים: כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏, וכימיה אורגנית (‏20456‎)‏ פוטר מכימיה אורגנית 1מ (‏124708‎)‏.


1 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב, אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏ – סטודנטים שבוחרים באחת משתי החלופות האחרונות יזוכו ב-2 נקודות בונוס.

הקורסים אינפי 1 (20106) ואינפי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

2 הסטודנטים ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.

3 נקודות הבונוס נחשבות במסגרת הצבירה החופשית.

4 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

5 נדרש ציון 80 ומעלה בקורס של האו"פ. במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

המסלול להנדסת חומרים/כימיה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 80 ומעלה, את כל הקורסים שברשימה. עליהם להשיג ציון 70 לפחות בכל קורס.

לפני המעבר לטכניון (‏למשל בסמסטר קיץ‎)‏, על הסטודנטים שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית להשלים את הקורס אנגלית טכנית - מתקדמים ב (‏324033‎)‏. (‏אפשר להשלים את לימודי האנגלית גם במסגרת האו"פ כמתואר בסעיף לימודי אנגלית.‎)‏

את מקצועות הלימוד של סמסטרים 2-1 בפקולטה, שמהם אין להם פטור – מתבקשים הסטודנטים להשלים בהקדם לאחר כניסתם לטכניון.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏1

6

חשבון אינפי 1/מ (‏104031‎)‏

5.5

השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏1
+
מבוא למד"ר (‏20218‎)‏2

2

3

מד"ר ואינפי 2/ח (‏104035‎)‏

5

חדו"א ב (‏20423‎)‏1

6

חדו"א 2ת (‏104013‎)‏

5.5

אלגברה 1 (‏20109‎)‏3
+
אלגברה 2 (‏20229‎)‏3

6

4

אלגברה 1/מ (‏104016‎)‏

5

2

כימיה כללית (‏20437‎)‏ 4
+
מעבדה: כימיה כללית (‏20234‎)‏

6

2

יסודות הכימיה א (‏124117‎)‏
+
יסודות הכימיה ב (‏124118‎)‏

3

3

1

1

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1ל (‏114077‎)‏
או
פיסיקה 1 (‏114051‎)‏

2.5

2.5

1

1

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏5

6

מבוא למחשב / שפת C (‏234112‎)‏

4

חפיפות נוספות:

סימטריה – מתמטיקה/כימיה (‏20334‎)‏ של האו"פ חופף ליסודות הסימטריה של מולקולות (‏124201‎)‏ (‏מקצוע בחירה‎)‏.

כל אחד מהקורסים: כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏, וכימיה אורגנית (‏20456‎)‏ פוטר מכימיה אורגנית 1מ (‏124708‎)‏.


1 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (‏20474‎) + ‏השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב, אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏ – סטודנטים שבוחרים באחת משתי החלופות האחרונות יזוכו ב-2 נקודות בונוס.

הקורסים אינפי 1 (20106) ואינפי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

2 הסטודנטים ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.

3 נקודות הבונוס נחשבות במסגרת הצבירה החופשית.

4 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

5 נדרש ציון 80 ומעלה בקורס של האו"פ. במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה