תכנית הכנס
הכנס נערך בצורה מקוונת (האולמות הרשומים הם וירטואליים)
 

לגלריה של הפוסטרים​

9:00 - 9:30 התכנסות


   
   
   
פתח הכל

10:45 11:00 הפסקה


פתח הכל

12:45 12:00 הפסקת צהריים

 

פתח הכל

13:45 14:00 הפסקה, שיחה עם מציגי הפוסטרים וביקור בתערוכת הפוסטרים

   מפגש עם מציגי פוסטרים ממושב ב3

   מפגש עם מציגי פוסטרים ממושב ג3


פתח הכל

15:00 15:15 הפסקה, שיחה עם מציגי פוסטרים וביקור בתערוכת הפוסטרים

   מפגש עם מציגי פוסטרים ממושב ב3

   מפגש עם מציגי פוסטרים ממושב ג3


פתח הכל

16:15 16:30 הפסקה


פתח הכל