תכנית הכנס
הכנס נערך בצורה מקוונת (האולמות הרשומים הם וירטואליים)
 

9:00 8:45 התכנסות


   
   
   
פתח הכל
פתח הכל

11:30 11:45 הפסקה


פתח הכל

13:30 12:45 הפסקת צהריים

 

פתח הכל

14:30 14:45 הפסקה


פתח הכל

15:45 16:00 הפסקה


פתח הכל