עבודות סמינריוניות

במסגרת לימודיכם לתואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה אתם נדרשים להשתתף בארבעה קורסים מתקדמים לפחות, ולכתוב עבודות סמינריוניות בשניים מהם.

עבודה סמינריונית היא אחד משיאי הלימודים באוניברסיטה. היא מאפשרת לכם להתעמק באופן עצמאי בסוגיה המעניינת אתכם במיוחד, ולערוך בה מחקר משלכם. מבנה העבודה הסמינריונית דומה במידה רבה למבנה של דוח או מאמר מדעי, ולכן עליכם להקפיד על נוהלי ההגשה ועל כללי הכתיבה המקובלים בעבודה מדעית.

  • במחלקה לניהול ולכלכלה הכנו עבורכם חוברת הדרכה שמטרתה לסייע לכם להכין עבודה סמינריונית נאותה. החוברת מגדירה את דרישות הכתיבה האקדמית מעבודה סמינריונית ומספקת קווים מנחים ליישום כל שלבי העבודה - בחירת נושא, קריאת מקורות ושילובם בעבודה, קביעת מבנה העבודה וסגנון הכתיבה. ההדרכה מלווה בדוגמאות רבות מעולם התוכן של המחלקה לניהול ולכלכלה, הממחישות את הכללים האמורים.העבודות ישמשו לכם גם מקור לרעיונות שתוכלו ליישם בעבודה הסמינריונית שלכם.דוגמאות לנושאים לעבודות ניתן למצוא בחוברת ההדרכה בפרק השני.
  • לחצו כאן למעבר לחוברת ההדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות.

הקווים המנחים הם כלליים ומתאימים לכל הקורסים. עם זאת, לכל קורס עשויות להיות הנחיות מיוחדות על-פי אופיו. הנחיות אלה נמצאות בחוברת הקורס שבמסגרתו אתם כותבים את העבודה.

המחלקה לניהול ולכלכלה מציעה שירות ייעוץ ליישומי מחשב סטטיסטיים. הייעוץ פתוח בפני כלל תלמידי המחלקה. הייעוץ מתמקד בעיקר בהדרכה בשימוש בתוכנות סטטיסטיות ובהסקה סטטיסטית, המבוססת על עיבוד ממוחשב. הייעוץ ניתן באופנים שונים כגון: הדרכות שבועיות, סדנאות, מפגשים פרטניים או באמצעות תקשוב באתר הייעוץ הסטטיסטי.

הגשת עבודה סמינריונית

יש להגיש כל עבודה סמינריונית בשתי צורות:

  1. תדפיס (עותק קשיח) שיועבר למדריך וכקובץ דיגיטלי.
  2. קובץ דיגיטלי שיוגש באמצעות מערכת שאילתא בקישור "עבודות סמינריוניות".

יש להגיש את הקובץ הדיגיטלי של הגרסה הסופית של העבודה. הציון על העבודה יפורסם רק לאחר הגשת הקובץ. הקובץ יועבר למאגר העבודות הסמינריוניות שינוהל באוניברסיטה הפתוחה. הגישה למאגר זה תהיה פתוחה רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה האקדמי שיש להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות ולהוראת קורסים סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה.

רשימת קורסים מתקדמים בהם ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.

לפניכם רשימת קורסים מתקדמים בהם ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. באתרי הקורסים תמצאו מידע נוסף, ייחודי לכל קורס, ותוכלו להפנות שאלות למרכזי ההוראה.

רשימת הקורסים המתקדמים בניהול בהם ניתן לכתוב עבודה סמינריונית

שם הקורס מספר הקורס מרכז ההוראה + דוא"ל
ביטחון סוציאלי 10558 לד"ר אורלי טנא – גזית
דיני עבודה 10354 ד"ר מיכל הורוביץ
דיני תאגידים 10900 רונן מנשה
דינמיקה של משא ומתן 10526 דפנה בר-און
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים1 10599 ד"ר חן כהן
יחסי עבודה 10588 פנינה נירי
מוסר ועסקים1 10523 יפה צרפתי-כהנא
מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 10596 רבקה גדות
מתודולוגיה של סקרים 10350 דליה פרויד פרבמן
ניהול אסטרטגי 10908 עומרי מורג
ניהול בין-לאומי 10517 טלי מנדלסון
ניהול הפרסום 10344 אתי וידל-אברהם
ניתוח דוחות פיננסיים 10389 שחר הלל
שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 10901 ד"ר מיכל הורוביץ
תכנון מערכות דינמיות בזמן למשאבי אנוש 10516 אילת רוזנברג
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה1 10522 ד"ר רותם פיק-אלוני
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה1 10522 ד"ר רותם פיק-אלוני
תיאוריות עכשוויות של צדק כלכלי חברתי 10960 תמיר ארז

רשימת הקורסים המתקדמים בכלכלה בהם ניתן לכתוב עבודה סמינריונית

שם הקורס מספר הקורס מרכז ההוראה + דוא"ל
העדפה ובחירה חברתית 10502 ד"ר חן כהן
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים1 10599 ד"ר חן כהן
מוסר ועסקים1 10523 יפה צרפתי-כהנא
כלכלה בין-דורית 10574 ד"ר רונן בר-אל
כלכלה בין-לאומית ריאלית 10397 אליהו ירט
כלכלה מוניטרית בין-לאומית 10398 לימור שמואלי לזרוב
כלכלה ציבורית 10917 ד"ר רונן בר-אל
כלכלת עבודה 10519 גליה עופר
כלכלת ישראל 10954 רונית טבעון
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה1 10522 ד"ר רותם פיק-אלוני
תיאוריות עכשוויות של צדק כלכלי חברתי 10960 תמיר ארז

הקורס המתקדם בחשבונאות בו חובה לכתוב עבודה סמינריונית

שם הקורס מספר הקורס מרכז ההוראה + דוא"ל
דוחות כספיים מאוחדים
ע"ס דוחות כספיים מאוחדים
10910
96032
יעקב שקולניק


1 עבודה סמינריונית בקורס זה המופיעה ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים (‏ניהול+כלכלה‎)‏, יכולה להיות משויכת לכלכלה או לניהול על פי הדרישה בתכנית הלימודים.