אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים
דף הבית >> אפיקי מעבר

אפיקי המעבר

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות למועמדים רבים ככל האפשר.

אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לבחור, לפי העדפתם האישית, בין מעבר לאוניברסיטה האחרת לשם השלמת התואר לבין השלמת תואר באוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטאות שאליהן יש אפיקי מעבר מתחייבות לקבל לתכניות הלימוד שבהסדר כל סטודנט שילמד באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים שנקבע מראש, וישלים אותו ברמת הציונים הנדרשת ללא תלות בציוני הבגרות או בתוצאות המבחן הפסיכומטרי. מקבץ זה יהיה חלק מתכני הלימודים לתואר.

מקבץ הקורסים שיילמד באוניברסיטה הפתוחה יקצר את משך הלימודים לתואר באוניברסיטה האחרת בכשנה.

אפיק מעבר מתאים במיוחד למועמדים שהישגיהם הלימודיים הקודמים אינם משקפים נאמנה את יכולתם האקדמית, לחיילים השואפים להתקדם בלימודים, ולמי שאינם יכולים להעתיק בשלב זה את מקום מגוריהם.

רשימת יועצים לאפיקי מעבר

לקבל עלון מידע מודפס:

סטודנטים ומחדשי הרשמה מוזמנים לפנות לטלפון 09-7782222 שלוחה 1 או בדוא"ל infodesk@openu.ac.il או תיבה קולית

09-7780881

מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות לטלפון 09-7782222 שלוחה 2 או בדוא"ל op-interest@openu.ac.il

האוניברסיטה הפתוחה ממשיכה במאמציה ליזום ולמסד אפיקי מעבר בתחומים נוספים.

Loading