לימודי הנדסה באפיק משולב

מועד כינון האפיק – חשון תש"ס, אוקטובר 1999
תאריך עדכון: שבט תשע"ד, ינואר 2014

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בפקולטה להנדסה

סטודנטים ותיקים – שימו לב לשינויים:
בתת סעיף 3 – קבלה לפקולטה