אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים
דף הבית >> אפיקי מעבר

אפיקי המעבר

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות למועמדים רבים ככל האפשר.

האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ, כוננו אפיקי מעבר המאפשרים לסטודנטים שביכולתם להגיע להישגים גבוהים, להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, לעבור לאחר מכן לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.

הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר בדרך כלל בשנה לערך.

רשימת יועצים לאפיקי מעבר

שאלות נפוצות

Loading