תאריך כינון האפיק – אלול תשס"ח, ספטמבר 2008
המידע באתר עודכן בטבת תשע"ט, ינואר 2019
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר למחלקה למדעי המחשב

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן במחלקה למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

אפיק המעבר מתייחס לתכניות הבאות של המחלקה למדעי המחשב בבר-אילן: מדעי המחשב כמקצוע מורחב, מדעי המחשב כמקצוע ראשי ומדעי המחשב בהתמחות אבטחה (סייבר)1. על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות. עליהם להשיג ציון ממוצע של 85 ומעלה בקורסים שלמדו, וציון מינימלי של 75 בכל קורס.

המחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן מתחייבת לקבל לשנה ב כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן, ללא תלות בממוצע ציוני הבגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי. בתכניות שבהן מדעי המחשב הוא מקצוע ראשי, הקבלה מובטחת למחלקה למדעי המחשב בלבד.1המסלול כפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה למדעי המחשב בבר-אילן:

  • לא יאוחר מ-5 שנים מאז למד באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;
  • לא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה למדעי המחשב בבר-אילן. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה למדעי המחשב, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע יעודכן באופן שוטף באתר https://www.openu.ac.il/afik/.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר למחלקה למדעי המחשב – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה למחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה למדעי המחשב דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה שבאפיק המעבר, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 75 ומעלה, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. תיתכן גם קבלת פטורים על קורסים נוספים, אולם זאת רק לפי הכללים הרגילים של המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן. לפרטים ניתן לפנות אל המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב (רמה A) (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת בר-אילן. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן. אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לתלמידים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

לתכניות מדעי המחשב כמקצוע מורחב ומדעי המחשב כמקצוע ראשי ומדעי המחשב בהתמחות אבטחה (סייבר)

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 85 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, וציון מינימלי של 75 בכל קורס.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המחשב
מספר שם מקוצר נ"ז מספר שם מקוצר ה ת
20441

20465
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ‏ 1
+
מעבדה בתכנות מערכות
6

3
89110

89111
מבוא למדעי המחשב
+
מבוא לתכנות מונחה עצמים
3

2
2

2
20109

20229
אלגברה לינארית 1
+
אלגברה לינארית 2
6

4
89112

89113
אלגברה לינארית 1
+
אלגברה לינארית 2
3

3
2

1
20433

20407
מבני נתונים
או
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
6

6
89120 מבני נתונים 2 2
20474

20475
אינפי 1 2
+
אינפי 2 2
6

6
89132

89133
אינפי 1
+
אינפי 2
4

4
2

2
20476

20466
מתמטיקה בדידה
+
לוגיקה למדעי המחשב4,3
4

4
89195

89197

89200
מתמטיקה בדידה 1
+
מתמטיקה בדידה 2
+
לוגיקה מתמטית
2

2

2
1

1

1


1 במקום מבוא למדעי המחשב ושפת Java(‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

2 חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים אינפי 1 (‏‏20474‏‎) + אינפי 2 (‏‏20475‏‎)‏ או את השלשה אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב' (20423). אפשרויות נוספות שכוללות קורסים שאינם נלמדים עוד באו"פ הן צמד הקורסים הישנים אינפי 1 (‏‏‏20106‏‎) + אינפי 2 (‏‏20212‏‎) או את הצמד אינפי 1 (‏‏‏20106‏‎) + חדו"א ב (‏‏20423‏‎). צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים. מי שלמדו את הצירוף של הקורסים הישנים אינפי 1 (‏‏‏20106‏‎) + אינפי 2 (‏‏20212‏‎) ישלימו בכוחות עצמם חומר חסר על חשבון דיפרנציאלי של פונקציות במשתנים רבים.

3 סטודנטים אשר ישיגו ציון 90 ומעלה בקורס מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏, וציון ממוצע של 90 ומעלה בקורסים שלמדו מטבלת ההקבלות, רשאים לוותר על לימוד הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏, ובמקרה זה, יקבלו במחלקה למדעי המחשב פטור רק מהקורס מתמטיקה בדידה 1 (‏89195‎)‏.

4 או הקורס לוגיקה מתמטית (‏20327, 6 נ"ז ברמה מתקדמת‎)‏.

למעלה