מועד כינון האפיק – אדר תשע"ג, פברואר 2013
המידע באתר עודכן לאחרונה באייר תשע"ח, מאי 2018

אפיק מעבר לחוג למדעי המחשב

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי המחשב (‏B.Sc.‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שיאפשר להם להמשיך את לימודיהם בחוג למדעי המחשב.

עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב' למסלול החד-חוגי או הדו-חוגי במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, כמפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

ההרשמה לחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה
(‏טל': 04-8240324/5/6‎)‏.

עיתוי המעבר לחוג

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-4 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלת ההקבלות.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים בחוג. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. החוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה, ישתדלו ככל האפשר, שאם ישתנה משהו בדרישות, לא יהיה בשינויים אלה כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, בהתאם לדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין עצם הקבלה לחוג, גם במקרים שבהם יהיה צורך לעדכן את הפטור הצפוי בגינו.

על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה, מוטלת החובה לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופן שוטף.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (‏יע"ל‎)‏ למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא היתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. פרטים נוספים תמצאו בתנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה (ראו שם סעיף "רמה בעברית").

לימודי אנגלית1

מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה. סטודנט שיתקבל לחוג למדעי המחשב, שאין לו פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יתבקש להשלים את דרישות האנגלית באוניברסיטת חיפה.

פטור בגין לימוד קורסי האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה, יינתן לפי הפירוט הבא:

  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי (רמה C) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א (רמה B) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
  • עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית.

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 100 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 200 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי (‏לפחות‎)‏. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתקבל לשנה ב באוניברסיטת חיפה.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 שלוחה 1, או *3500 שלוחה 1.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 שלוחה 2, או *3500 שלוחה 2 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לשנה ב' בחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלעדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שילמד באו"פ את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שבהמשך, יעמוד בהם בציון ממוצע של 80 ומעלה, עם ציון של 70 לפחות בכל קורס. סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול הדו-חוגי במדעי המחשב עם חוג נוסף חייבים לעמוד בדרישות הקבלה לחוג האחר באמצעות אפיק מעבר (‏אם יש כזה‎)‏, או בדרך אחרת. לסטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול דו-חוגי במדעי המחשב עם החוג למתמטיקה, מומלץ להתייעץ עם היועצים בחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה לגבי תנאי הקבלה ולגבי ההכרה בקורסי המתמטיקה שמהם יקבלו פטור.

טבלת ההקבלות

  האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת חיפה
  מספר שם מקוצר נ"ז מספר שם מקוצר נ"ז
1 20476 מתמטיקה בדידה 4 203.1850 מתמטיקה דיסקרטית 5
2 20109 אלגברה לינארית 1 6 203.1810 אלגברה לינארית 5
3 20229 אלגברה לינארית 2 4 203.1820 אלגברה ב' 5
4 20474 אינפי 1 6 203.1830 חדו"א 1 5
5 20475 אינפי 2 6 203.1840 חדו"א 2 5
6

7
20441

20465
מבוא למדעי המחשב ושפת  Java
+
מעבדה בתכנות מערכות
6

3
203.1110

203.1120
מבוא למדעי המחשב
+
תכנות מונחה עצמים
5

4
8 20407
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6
203.2310 מבני נתונים 5

למעלה    

פטורים

פטורים נוספים לסטודנטים שעברו לחוג למדעי המחשב באמצעות אפיק המעבר

סטודנטים שילמדו קורסים נוספים במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו לקבל פטור (‏נ"ז ללא ציון‎)‏ מקורסים מתאימים באוניברסיטת חיפה, בתנאי שיש התאמה בין הסילבוסים ובין רמת הקורס. ציון המינימום המזכה בפטור הוא 70.

פטורים לסטודנטים שעברו לחוג למדעי המחשב שלא דרך אפיק המעבר

ניתן להתקבל לחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה גם על-ידי קיום תנאי הקבלה הרגילים, כפי שהם נקבעים מעת לעת. סטודנטים שיתקבלו שלא דרך אפיק המעבר, ולמדו חלק מהקורסים בטבלה, יוכלו לקבל פטור בגין כל קורס שהשיגו בו ציון 70 לפחות. לתשומת לבכם! עקב מבנה הלימודים בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, יש לתת את הדעת במיוחד לשורות 6 ו-7 בטבלת ההקבלות, שיש להתייחס אליהן כחטיבה אחת: כדי לקבל פטור משני הקורסים מבוא למדעי המחשב ותכנות מונחה עצמים באוניברסיטת חיפה, חובה ללמוד באו"פ את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java ומעבדה בתכנות מערכות, ולהשיג בכל אחד מהם ציון 70 לפחות. מי שילמדו רק אחד מבין שני הקורסים או יקבלו ציון נמוך מ-70 באחד מהם, לא יזוכו בפטור כלשהו. כמו כן, סטודנטים שלא השיגו ציון 70 לפחות בקורס אינפי 1 לא יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א 2 (‏גם אם השיגו ציון 70 או יותר בקורס אינפי 2‎)‏. הערה דומה חלה גם על צמד הקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

למעלה