מועד כינון אפיק המעבר – כסלו תשע"ב, דצמבר 2011


המידע המופיע באתר עודכן בכסלו תשע"ה, דצמבר 2014

אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לעבודה סוציאלית

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה (‏להלן בית הספר‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

בית הספר לעבודה סוציאלית מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ראשונה לתואר ראשון כל סטודנט של האו"פ, אשר יעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר: (1) במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה על הסטודנט לסיים בהצלחה (‏‏ציון 70 ומעלה‎‎)‏‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות ולהשיג ממוצע של 90 ומעלה, (2) על הסטודנט לעבור בהצלחה ראיון קבוצתי, (3) על הסטודנט לעמוד בדרישות הידע בעברית (ראו פירוט בהמשך).

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת חיפה אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת חיפה במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז

30111

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

3

288.1077

סטטיסטיקה יישומית לע"ס א

2

30112

מבוא לסטטיסטיקה לתלמיד מדעי החברה ב

3

288.1078

סטטיסטיקה יישומית לע"ס ב

2

10161

מבוא לחשיבה חברתית

3

288.1072

מבוא לסוציולוגיה

2

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

288.1008
288.1086

פסיכולוגיה לעובדים סוציאליים +
פסיכולוגיה חברתית

2
2

במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנט להשלים את הקורסים הנלמדים בבית הספר בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנט לא למד אותם קודם לכן.

למעלה    

מידע כללי

הבטחת קבלה

הקבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.

סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות וממוצע ציוניו יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכל להגיש בקשה לוועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט, ובאפשרות הקליטה של בית הספר.

למעלה    

ההרשמה לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לבית הספר. לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית. על מנת להבטיח את קבלתו לשנת לימודים מסוימת בהתאם לתנאי אפיק המעבר יהיה על הסטודנט להעביר את ציוני כל הקורסים עד סוף אוגוסט שבשנת הלימודים הקודמת (משמעות הדבר היא שעל הסטודנט להיבחן באוניברסיטה הפתוחה לכל המאוחר במועד א הראשון של סמסטר ב). מי שיעביר את ציוניו לאחר מועד זה קבלתו לשנת הלימודים העוקבת תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה (‏טל': 04-8203241‎)‏.

למעלה    

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

למעלה    

פטורים

סטודנט שיגיע לבית הספר לעבודה סוציאלית דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי הטבלה שלהלן. בטבלת מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו בבית הספר בגין לימודיו באו"פ.

האוניברסיטה הפתוחה

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז

10619

פסיכופתולוגיה

4

288.2028
288.2029

פסיכופתולוגיה א +
פסיכופתולוגיה ב

2
2

10493

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות לבגרות

4

288.1037

הפרט והמשפחה א

2

10781

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה

3

288.1038

הפרט והמשפחה ב

2

10269

אישיות: תאוריה ומחקר

4

288.3961

תאוריות אישיות

2

10285

שיטות מחקר במדעי החברה

4

288.1070
288.1071

שיטות מחקר א +
שיטות מחקר ב

2
2

20127

יישומי מחשב מתקדמים

0

288.1985

מיומנויות מחשב

0

למעלה    

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

למעלה    

לימודי אנגלית

כל סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית, למעט מי שפטור באוניברסיטת חיפה מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, חייב להשלים את רמת אנגלית מתקדמים 2. מומלץ לכל מי שמתכוון לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת חיפה. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת חיפה ולא יקנו נקודות צבירה.

למעלה    

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 7782222–09. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה.

למעלה