מועד כינון האפיק: סיון תשס"ח, יוני 2008
המידע באתר עודכן לאחרונה בחשון תשע"ז, נובמבר 2016

אפיק מעבר לחוג למתמטיקה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית, בחוג למתמטיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למתמטיקה, שבפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה העברית (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים

האוניברסיטה העברית מתחייבת לקבל לשנה ב של החוג למתמטיקה סטודנטים שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן, ללא שום תנאי קבלה נוספים.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למתמטיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-4 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבבמסגרת אפיק המעבר, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו את הקורס האחרון במסגרת זו.

הרשמה לחוג למתמטיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להתקבל לחוג למתמטיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות האפיק היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר. רק במקרים חריגים ייתן החוג רשות לסטודנטים להשלים באו"פ בחינות אחרונות בקורסים שנלמדו בקיץ שקדם למעבר, לאחר תחילת שנת הלימודים בחוג.

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג למתמטיקה. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בחוג בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לחוג למתמטיקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע כאן באתר מעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג למתמטיקה של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה דרך אפיק המעבר, יהיו זכאים לפטורים ולצבירת נקודות בחוג, לפי הכללים הרשומים בסעיף דרישות אפיק המעבר. מי שיתקבלו לחוג למתמטיקה, שלא דרך אפיק המעבר, יהיו זכאים לפטורים ולצבירת נקודות בחוג, לפי שיקול דעת החוג.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית. ככלל, על-פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת קורסי החובה שלהלן. עליהם להשיג ציון מינימלי של 75 בכל קורס.

העומדים בדרישות אלה יזכו בפטורים באוניברסיטה העברית לפי ההקבלות שבטבלה זו.

טבלת קורסי חובה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית

מספר

שם

נ"ז

מספר

שם

נ"ז

20474

חשבון אינפיניטסימלי 1 1

6

80131

חשבון אינפיניטסימלי (‏1‎)‏

7

20475

חשבון אינפיניטסימלי 2 1

6

80132

חשבון אינפיניטסימלי (‏2‎)‏

7

20109

אלגברה לינארית 1

6

80134

אלגברה לינארית (‏1‎)‏

6

20229

אלגברה לינארית 2

4

80135

אלגברה לינארית (‏2‎)‏2

6

הערה:

הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, שנכלל בעבר באפיק המעבר, הוצא ממנו. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2014, מתבקשים לפנות ליועצים לתואר בוגר בחוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית לבדיקת אפשרות למתן פטור בגין לימוד הקורס.

טבלה לפטורים נוספים (רשות)

ניתן (‏לא חובה‎)‏ להשיג פטורים נוספים מקורסי בחירה של שנה א בחוג למתמטיקה. כל קורס של האו"פ מתוך הטבלה שלהלן, יקנה למי שישיג בו ציון של 75 לפחות, פטור מן הקורס המקביל באוניברסיטה העברית.

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית

מספר

שם

נ"ז

מספר

שם

נ"ז

20476

מתמטיקה בדידה

4

80181

מתמטיקה דיסקרטית

5

20281

תורת הקבוצות

4

80200

תורת הקבוצות

3

20441

20478

מבוא למדעי המחשב ושפת Java 3
או
יסודות התכנות בשפת Java

6
 
4

67101
 
76608

מבוא למדעי המחשב
או (‏בהתאמה‎)‏
תכנות בשפת פייתון

7
 
3


1 חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ ניתן ללמוד את צמד הקורסים הישנים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎, שאינו מוצע עוד) ‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20474 + 20212 או 20106 + 20475‎)‏ אינם אפשריים. לא יהיה ניתן לקבל פטור בגין אחד הישנים 20106 ו-20212 ללא לימוד הקורס השני.

2 פטור מהקורס אלגברה לינארית (‏2‎)‏ באוניברסיטה העברית יינתן רק למי שלמדו באו"פ גם את הקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏, ותיצברנה בגינו 4 נ"ז (‏ולא 6 נ"ז‎)‏ באוניברסיטה העברית.

3 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה