המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בחודש ניסן תשע"ו, אפריל 2016


השלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (4 שנתי)
בפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן (בצפת)

התחלת הלימודים: תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה או בכל מוסד אקדמי מוכר אחר.
השלמת דרישות של קורסי ליבה:
מאפשר הגשת מועמדות בלבד לפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב ושל אוניברסיטת בר-אילן. לא מבטיח קבלה.

מבוא

על-פי דרישות הפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב ושל אוניברסיטת בר-אילן, מי שלמד תואר ראשון וישלים את הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה בציונים מתאימים, יוכל להגיש מועמדות למסלול הארבע שנתי של לימודי רפואה.

מידע כללי

הדרישות להשלמות לקראת לימודי רפואה והקורסים המקבילים באוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן
ביוכימיה א (4 נ"ז)1 ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות
התא מבנה ופעילות (6 נ"ז) - שנתי2 או סמסטריאלי3 ביולוגיה של התא - בהיקף של 4 ש"ס לפחות
גנטיקה א (4 נ"ז)‏5,4 + גנטיקה ב (4 נ"ז)6,5 גנטיקה - בהיקף של 3 ש"ס לפחות
ביולוגיה מולקולרית - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
עולם החיידקים (6 נ"ז)7 מיקרוביולוגיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
פיסיולוגיה של מערכות באדם (6 נ"ז)8 פיזיולוגיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים (3 נ"ז) סטטיסטיקה - בהיקף של 3 ש"ס לפחות

1 תנאי קבלה: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים) או פטור מלימוד הקורס על סמך לימודים קודמים.
ידע דרוש: ביולוגיה כללית א
מי שלמדו את הקורס ביוכימיה א עד סמסטר ב2016 (3 נ"ז) חייבים להשלים וללמוד את הקורס ביוכימיה ב (20247) עד סמסטר א2017, או ללמוד את הקורס ביוכימיה א החדש.

2 ידע דרוש: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים). ביולוגיה כללית א, ביוכימיה א.

3 תנאי קבלה: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים). ביולוגיה כללית א, ביוכימיה א. או פטור מלימוד הקורס/ים על סמך לימודים קודמים.

4 ידע דרוש: ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, ביוכימיה א.

5 או הקורס גנטיקה (8 נ"ז) שאינו מוצע עוד.

6 תנאי קבלה (אפשרי לימוד ברצף): גנטיקה א או פטור מלימוד הקורס על סמך לימודים קודמים.

7 ידע קודם דרוש: התא מבנה ופעילות שנתי או סמסטריאלי.

8 תנאי קבלה: ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב או החולייתנים, התא מבנה ופעילות שנתי או סמסטריאלי או פטור מלימוד הקורס/ים על סמך לימודים קודמים..


אפשרות ללימוד קורסי ההשלמה בשנתיים, לבעלי רקע מתאים בביולוגיה וכימיה - אתם מוזמנים להעזר ביועצים המופיעים ברשימה שבתחתית דף זה גם לקבלת הפטורים המתאימים.

למעלה    

אפשרות ללימוד קורסי הליבה בשנתיים, לבעלי רקע מתאים בביולוגיה וכימיה - אתם מוזמנים להעזר ביועצים המופיעים ברשימה שבתחתית דף זה גם לקבלת הפטורים המתאימים.

סמסטר א שנה ראשונה


ביוכימיה א
התא - מבנה ופעילות שנתי

סמסטר ב שנה ראשונה

עולם החיידקים
התא - מבנה ופעילות (המשך)

סמסטר קיץ (ג) שנה ראשונה

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים

סמסטר א שנה שנייה

פיסיולוגיה של מערכות באדם - שנתי
גנטיקה א

סמסטר ב שנה שנייה

פיסיולוגיה של מערכות באדם (המשך)
גנטיקה ב

למי שלימודיהם הקודמים אינם במדעי הטבע: אפשרות ללימוד קורסי ההשלמה והרקע הדרוש להם בשלוש שנים - לכל אפשרות אחרת, אתם מוזמנים להעזר ביועצים, בהתאם לרשום למטה.


סמסטר א שנה ראשונה

כימיה כללית 9
ביולוגיה כללית א

סמסטר ב שנה ראשונה

ביוכימיה א
ביולוגיה כללית ב

סמסטר קיץ (ג) שנה ראשונה

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים

סמסטר א שנה שנייה

התא מבנה ופעילות - סמסטריאלי
גנטיקה א

סמסטר ב שנה שנייה

גנטיקה ב
עולם החיידקים

סמסטר א שנה שלישית

פיסיולוגיה של מערכות באדם - שנתי

סמסטר ב שנה שלישית

פיסיולוגיה של מערכות באדם (המשך)

9 ידע דרוש: רקע תיכוני בכימיה (3 יחידות) או הקורס עולם הכימיה.


למעלה    

לאחר עיון מפורט ברשימה הנושאים לבחינת הידע המקדים מצאנו שרוב החומר לבחינת הידע הביולוגי המקדים נלמד בקורסים הבאים (שחלקם קורסי בחירה):

יועצי התוכנית באוניברסיטה הפתוחה:

ד"ר דרור בר-ניר - ימי ראשון, 14:00-12:00 בטלפון 02-6773318
עדית ברלס - ימי ראשון, 20:00-16:00 בטלפון 03-6710000
פרופ' רונית וייסמן - ימי שני 13:00-11:30 בטלפון 09-7782188
ד"ר עינת חזקני-קובו - ימי שני 15:00-13:00 בטלפון 09-7780981
ד"ר יאיר בן-חיים - ימי שלישי, 16:00-14:00 בטלפון 02-9416334
ד"ר רויטל לביא  - ימי חמישי 14:00-12:00 בטלפון 04-8269221


סוג פעילות: הכוונה ללמידה

למעלה