המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בטבת תש"פ, ינואר 2020 

השלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (4 שנתי)
בפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן (בצפת) ואוניברסיטת אריאל

התחלת הלימודים: תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה או בכל מוסד אקדמי מוכר אחר.
השלמת דרישות של קורסי ליבה:
מאפשר הגשת מועמדות בלבד לפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, של אוניברסיטת בר-אילן ושל אוניברסיטת אריאל. לא מבטיח קבלה.

מבוא

על-פי דרישות הפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, של אוניברסיטת בר-אילן, ושל אוניברסיטת אריאל, מי שלמד תואר ראשון וישלים את הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה בציונים מתאימים, יוכל להגיש מועמדות למסלול הארבע שנתי של לימודי רפואה.

מידע כללי

הדרישות להשלמות לקראת לימודי רפואה והקורסים המקבילים באוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטאות תל אביב, בר-אילן ואריאל
ביוכימיה א (4 נ"ז)1 ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות
התא מבנה ופעילות (6 נ"ז) - שנתי2 או סמסטריאלי3 ביולוגיה של התא - בהיקף של 4 ש"ס לפחות
גנטיקה א (4 נ"ז)‏5,4 + גנטיקה ב (4 נ"ז)6,5 גנטיקה - בהיקף של 3 ש"ס לפחות
ביולוגיה מולקולרית - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
עולם החיידקים (6 נ"ז)7 מיקרוביולוגיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
פיסיולוגיה של מערכות באדם (6 נ"ז)8 פיזיולוגיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות.
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים (3 נ"ז) סטטיסטיקה - בהיקף של 3 ש"ס לפחות

1 תנאי קבלה: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים) או פטור מלימוד הקורס על סמך לימודים קודמים.
ידע דרוש: ביולוגיה כללית א
מי שלמדו את הקורס ביוכימיה א עד סמסטר ב2016 (3 נ"ז) חייבים להשלים וללמוד את הקורס ביוכימיה ב (20247) עד סמסטר א2017, או ללמוד את הקורס ביוכימיה א החדש.

2 ידע דרוש: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים). ביולוגיה כללית א, ביוכימיה א.

3 תנאי קבלה: כימיה כללית (או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים). ביולוגיה כללית א, ביוכימיה א. או פטור מלימוד הקורס/ים על סמך לימודים קודמים.

4 ידע דרוש: ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, ביוכימיה א.

5 או הקורס גנטיקה (8 נ"ז) שאינו מוצע עוד.

6 תנאי קבלה (אפשרי לימוד ברצף): גנטיקה א או פטור מלימוד הקורס על סמך לימודים קודמים.

7 ידע קודם דרוש: התא מבנה ופעילות שנתי או סמסטריאלי.

8 תנאי קבלה: ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב או החולייתנים, התא מבנה ופעילות שנתי או סמסטריאלי, פטור מלימודי אנגלית והדרכה ביבליוגרפית בספריה או פטור מלימוד הקורס/ים על סמך לימודים קודמים.


למעלה    


אפשרות ללימוד קורסי הליבה והקורסים המקדימים להם בשנתיים. לבעלי רקע מתאים בביולוגיה וכימיה – ניתן לצמצם לשנה. אתם מוזמנים להעזר ביועצים המופיעים ברשימה שבתחתית דף זה גם לקבלת הפטורים המתאימים.

שנתיים (לבעלי רקע של כימיה תיכונית או לימודים מקבילים) - מסמסטר א

סמסטר א שנה ראשונה

כימיה כללית 9
ביולוגיה כללית א

סמסטר ב שנה ראשונה

ביוכימיה א
ביולוגיה כללית ב
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים

סמסטר א שנה שנייה

התא מבנה ופעילות - סמסטריאלי
גנטיקה א

סמסטר ב שנה שנייה

גנטיקה ב
עולם החיידקים
פיסיולוגיה של מערכות באדם

שנה וחצי (לבעלי רקע של כימיה תיכונית או לימודים מקבילים) - מסמסטר ב

סמסטר ב שנה ראשונה

כימיה כללית 9
ביולוגיה כללית א
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים

סמסטר ג שנה ראשונה

ביולוגיה כללית ב

סמסטר א שנה שנייה

ביוכימיה א
התא מבנה ופעילות - שנתי
גנטיקה א

סמסטר ב שנה שנייה

גנטיקה ב
עולם החיידקים
פיסיולוגיה של מערכות באדם
התא - מבנה ופעילות (המשך)


9 ידע דרוש: רקע תיכוני בכימיה (3 יחידות) או הקורס עולם הכימיה.


למעלה    

לאחר עיון מפורט ברשימה הנושאים לבחינת הידע המקדים מצאנו שרוב החומר לבחינת הידע הביולוגי המקדים נלמד בקורסים הבאים (שחלקם קורסי בחירה):

יועצי התוכנית באוניברסיטה הפתוחה:

ד"ר דרור בר-ניר - ימי ראשון, 14:00-12:00 בטלפון 02-6773318
עדית ברלס - ימי ראשון, 20:00-16:00 בטלפון 03-6710000
פרופ' רונית וייסמן - ימי שני 13:00-11:30 בטלפון 09-7782188
ד"ר עינת חזקני-קובו - ימי שני 15:00-13:00 בטלפון 09-7780981
ד"ר יאיר בן-חיים - ימי שלישי, 16:00-14:00 בטלפון 02-9416334
ד"ר רויטל לביא  - ימי חמישי 14:00-12:00 בטלפון 04-8269221


למעלה