מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ב, אפריל 2012
מועד סגירת האפיק – אדר תשע"ט, פברואר 2019

אפיק מעבר לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

אפיק מעבר זה נסגר והחל משנת הלימודים תש"פ לא ניתן להתקבל דרכו לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל- אביב (להלן החוג).

מי שישלימו לימודים באוניברסיטה הפתוחה המקבילים לקורסים הנלמדים בחוג (בציון 80 לפחות) יוכלו לפנות לוועדת ההוראה של החוג בבקשה לקבל פטור. אישור הפטור נתון להחלטת אוניברסיטת תל-אביב ואינו קשור לאוניברסיטה הפתוחה.