הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים אשר הניקוד עבורם בטכניון מצטבר ל-30 נקודות לפחות (כולל נקודות הבונוס). נדרש ציון 70 לפחות בקורס בודד וציון ממוצע שאינו נופל מ-80 בכלל הקורסים.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם בטכניון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו בטכניון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור בטכניון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

האוניברסיטה הפתוחה הטכניון
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏‏1
+
השלמות בחש' אינטגרלי (‏20492)‏1, 2
+
חדו"א ב (‏20423‎)‏1, 2

6

2

6

חדו"א 1/מ (‏104018‎)‏
+
חדו"א 2/מ (‏104022‎)‏

5

5

אלגברה 1 (‏20109‎)‏3

6

אלגברה לינארית מ (‏104019‎)‏

4.5

1

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏4

6

מבוא למדעי המחשב / שפת פייתון (‏234128‎)‏

4

כימיה כללית (‏20437‎)‏5,3

6

כימיה כללית (‏125001‎)‏

3

2

מבוא למד"ר (‏20218‎)‏6,3

3

מד"ר/ח (‏104131‎)‏

2.5

0.5

מכניקה (‏20215‎)‏3

6

פיסיקה 1 (‏114051‎)‏

2.5

1

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏7

6

פיסיקה 2 (‏114052‎)‏

3.5

פיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

6

פיסיקה 3 (‏114054‎)‏

3.5

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏8

4

תרמודינמיקה (‏084213‎)‏

4

 

 

סה"כ (=מקסימום נ"ז לצבירה)

37.5

4.5


1 או הקורס אינפי 1 (20106), שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס אינפי 1 (20106) אינם צריכים ללמוד את הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי (20492).

2 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (20106) + חדו"א ב, אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475) + אינפי 3 (20224), אינפי 1 (20106) + אינפי 2 (20212) + אינפי 3 (20224). לימוד אחת משתי השלשות האחרונות יקנה גם 2 נקודות בונוס.
הקורסים אינפי 1 (20106) ואינפי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

3 נקודות הבונוס הן על חשבון נקודות הבחירה החופשית.

4 נדרש ציון שאינו נופל מ-80 בקורס של האו"פ. כמו כן, במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎) אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏. הסטודנטים ישלימו בעצמם את שפת פייתון לפי הצורך.

5 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

6 הסטודנטים ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורים.

7 הפטור יינתן רק לסטודנטים שלמדו באו"פ גם את הקורס פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏.

8 או הקורס תרמודינמיקה (20217, 3 נ"ז), שאינו מוצע עוד. ממי שלמדו את הקורס תרמודינמיקה (20217), נדרש ציון שאינו נופל מ-80 בקורס של האו"פ, ועליהם להשלים בעצמם את הפרק הדן במכונות חום. הקורס תרמודינמיקה (20217) יפטור את הסטודנטים מלימוד הקורס הטכניוני המקביל אך יזכה ב-3 נקודות בלבד.

למעלה