הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

תנאי האפיק עודכנו בשנת הלימודים תש"פ. סטודנטים שהחלו את לימודיהם באפיק המעבר לפני שנת הלימודים תש"פ יוכלו להתקבל בהתאם לתנאים הקודמים.

תואר בהנדסת תעשייה וניהול

תואר בהנדסת מערכות מידע

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל קורסים שברשימה בציון של 70 לפחות בכל קורס וממוצע של 80 ומעלה.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏1,2
+
השלמות בחש' אינטגרלי (‏20492‎)‏2
+
חדו"א ב (‏20423‎)‏2

6

2

6

חדו"א 1/מ (‏104018‎)‏
+
חדו"א 2/מ (‏104022‎)‏

5

5

1

1

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה 1 מ (‏104016‎)‏

5

1

מתמטיקה בדידה (‏20476‎)

4

מתמטיקה דיסקרטית ת (‏094345‎)‏

4

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏3

6

מבוא למדעי המחשב נ (‏234221‎)‏

4

1

הערה:

נקודה אחת מנקודות הבונוס תוכר כנקודת בחירה פקולטית. נקודות נוספות יוכרו כנקודות בחירה חופשית.


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏ אינם צריכים ללמוד את הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי.

2 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב, אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏ . לימוד כל אחד מן הצירופים האפשריים מקנה 10 נקודות טכניוניות ופטור משני הקורסים חדו"א 1/מ + חדו"א 2/מ.
הקורסים אינפי 1(20106) ואינפי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

3 במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

תואר בהנדסת נתונים ומידע

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה בציון 75 לפחות בכל קורס וממוצע של 80 ומעלה. סטודנטים שממוצע ציוניהם מעל 85 יתקבלו באופן אוטומטי. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85 תישקל על ידי מנהלי המסלול.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)

6

‏חשבון אינפי 1/מ (104031)

5.5

0.5

אינפי 2 (20475)

6

חשבון אינפי 2/מ (104032)

5

1

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה א (104166)

5.5

0.5

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ 1

6

מבוא למדעי המחשב ח (‏234117‎)‏

4

1

מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏

4

מתמטיקה דיסקרטית ת (‏094345‎)‏

4

הערה:
נקודה אחת מנקודות הבונוס תוכר כנקודת בחירה פקולטית. נקודות נוספות יוכרו כנקודות בחירה חופשית.


1 במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453) + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב  (20454) (3 נ"ז כל אחד).

למעלה