כינון אפיק המעבר – טבת תשע"ג, דצמבר 2012
המידע באתר עודכן לאחרונה באב תשע"ז, אוגוסט 2017

אפיק מעבר למחלקה לסיעוד

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לסיעוד בביה"ס למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקאנטי

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת בן-גוריון אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסיעוד בבית הספר למקצועות הבריאות ע"ש רקנאטי באוניברסיטת בן-גוריון (להלן המחלקה לסיעוד).

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ בעלי תעודת בגרות, המעוניינים להשלים תואר ראשון במחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן-גוריון, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

למעלה    

מידע כללי

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות למחלקה לסיעוד דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ הקורסים בטבלת ההקבלות ללא תלות בממוצע ציוני הבגרות (נדרשת זכאות לבגרות), וללא צורך במבחן פסיכומטרי. הקבלה תהיה מותנית בעמידה במדדי ראיון אישי.

הרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע למחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן-גוריון דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה לסיעוד. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון, יהיה עליהם להעביר למחלקה לסיעוד את גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה (עד ה-15.7 של אותה שנה קלנדרית).

סטודנטים המבקשים להתקבל למחלקה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר משלוש שנים מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת בן-גוריון.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה לסיעוד, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

לימודי אנגלית

סטודנטים בבית הספר לסיעוד, למעט מי שפטורים באוניברסיטת בן-גוריון מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, חייבים להשלים את הקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי באוניברסיטה הפתוחה. (על-מנת להגיע לפטור באנגלית באוניברסיטת בן-גוריון יש ללמוד את הקורסים אנגלית מתקדמים 1 ואנגלית מתקדמים 2). מומלץ לכל מי שמתכוונים לעבור למחלקה לסיעוד מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון ולא יקנו נקודות צבירה.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום מדעי החיים או מדעי החברה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתרי המחלקות למדעי הטבע והחיים, לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

סטודנטים אשר יסיימו בציון 70 ומעלה‎ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות וישיגו ממוצע של 80 ומעלה יוכלו להגיש מועמדות למחלקה לסיעוד, ולהתקבל ללימודי סיעוד על סמך ראיון אישי (מן הסטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בסמסטר ב2014 ואילך יידרש ציון סיום קורס של 75 לפחות. הממוצע הנדרש של 80 לא ישתנה).

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לסיעוד
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
20116 עולם הכימיה 4 47211032 כימיה לסיעוד  2.5
20118 ביולוגיה כללית א 6 47311041

47211072
ביולוגיה של התא + גנטיקה 2.5

1
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 4 47211431 פסיכולוגיה התפתחותית 2
10161 מבוא לחשיבה חברתית 3 לא יינתן פטור
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 47211511 מושגי יסוד בסטטיסטיקה 2.5

פטורים

סטודנטים שיגיעו ללימודים במחלקה לסיעוד דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות.

במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקה לסיעוד בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנטים לא למדו אותם קודם לכן.

למעלה