מועד כינון האפיק – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע באתר עודכן באייר תשע"ב, מאי 2012

אפיק מעבר לחוג למערכות מידע

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למערכות מידע

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במערכות מידע (‏B.Sc‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שווה ערך בהיקפו לשנת לימודים אחת.

למעלה    

מידע כללי

ההרשמה לחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מנהל תלמידים באוניברסיטת חיפה (‏טל': 04-8240324/5/6‎)‏

עיתוי המעבר לחוג

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמקבץ, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים בחוג. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. החוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה, ישתדלו ככל האפשר, שאם ישתנה משהו בדרישות, לא יהיה בשינויים אלה כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, בהתאם לדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין עצם הקבלה לחוג, גם במקרים שבהם יהיה צורך לעדכן את הפטור הצפוי בגינו.

על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה, מוטלת החובה לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופן שוטף. אפשר כמובן לקבל עלון מעודכן גם במשרד ההרשמה בבניין האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בחיפה בבית-בירם, רח' אבא חושי 15.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (‏יע"ל‎)‏ למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא היתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. פרטים נוספים תמצאו בתנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה (ראו שם סעיף "רמה בעברית").

לימודי אנגלית1

סטודנטים שיתקבלו לחוג למערכות מידע, שאין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יתבקשו להשלים את דרישות האנגלית באוניברסיטת חיפה. מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה לפי הפירוט הבא:

  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי (רמה C) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א (רמה B) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
  • עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית.

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 100 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 200 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי (‏לפחות‎)‏. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתקבל לשנה ב באוניברסיטת חיפה.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לשנה ב בחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שילמד באו"פ את הקורסים 7-1 מטבלת ההקבלות שבהמשך, ויעמוד בהם בציון ממוצע של 85 ומעלה. סטודנטים שממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה יוכלו גם הם להגיש מועמדות לחוג. מבין מועמדים אלה החוג יקבל סטודנטים בהתאם ליכולת הקליטה שלו ולפי רמות הציונים.

מי שילמד קורסים נוספים מתוך הטבלה, יזוכה בפטורים ובנקודות זכות לפי ההקבלות שבטבלה. ציון המינימום המזכה בפטור הוא 70.

מועמדים שיתקבלו ללימודים שלא דרך אפיק המעבר ולמדו קורסים מהרשימה יוכלו גם הם לקבל פטורים באותם תנאים.

הקורס מבוא לטכנולוגיות מידע בארגון (‏214.1700‎)‏ הוא קורס חובה בשנה א בחוג, ואין לו קורס מקביל באו"פ, ולכן מי שיתקבל לחוג דרך אפיק המעבר יחויב להשלים אותו במסגרת לימודיו בשנה ב.

טבלת ההקבלות

  האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת חיפה
  מספר שם מקוצר נ"ז מספר שם מקוצר נ"ז
1 20430

20109
אלגברה למדעי הטבע
או
אלגברה לינארית 1
4

6
214.1500 אלגברה לינארית 3
2 20406 חדו"א א 6 214.1100 חדו"א א 13
3 20476 מתמטיקה בדידה2 4 214.1505 מתמטיקה דיסקרטית ואלגוריתמים 3
4 20425 הסתברות למדעי המחשב 4 214.1300 הסתברות למערכות מידע 3
5

6
20453

20454
מבוא למדעי המחשב ושפת  Java א
+
מבוא למדעי המחשב ושפת  Java ב3
3

3
214.1900

214.1960
מבוא למחשבים ותכנות
+
תכנון ותכנות תוכנה
4

4
7 20423 חדו"א ב 6 214.1200 חדו"א ב 12
8 30204

30112
הסקה סטטיסטית
או
מבוא לסטט' למח"ר ב
4

3
214.1400 סטטיסטיקה 3
9 10280 יסודות החשבונאות 6 214.1980 חשבונאות למערכות מידע 13
10

11
10131

10126
מבוא למיקרוכלכלה
+
מבוא למקרוכלכלה
3

4
214.1600 כלכלה למערכות מידע 13
12

13
20407

20417
מבני נתונים ומבוא לאלג'4
+
אלגוריתמים
6

4
214.2750 מבנה נתונים למערכות מידע 14
14 10281 ניהול השיווק 6 214.3400 מבוא לשיווק 13
15 10279 ניהול משאבי אנוש 6 214.2100 ניהול משאבי אנוש 13
16 10687 ניהול התפעול 1 4 214.2400 תפעול ושרשרת האספקה 4
17 10230 תורת המימון 6 214.3401 ניהול משאבים פיננסיים למערכות מידע 13

1 מספר הנקודות שמקנה הקורס המקביל באו"פ גדול ממספר הנקודות של קורס זה באוניברסיטת חיפה. הפרש הנקודות ייחשב במסגרת הבחירה החופשית עד לסך כולל של 8 נקודות.

2 או הקורס מתמטיקה דיסקרטית (‏20283‎)‏, שאינו נלמד עוד באו"פ.

3 במקום צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ המקנה 6 נ"ז. על הסטודנטים להשיג ציון 70 לפחות בקורסי ה-Java .

4 או הקורס מבני נתונים (20433, 6 נ"ז).

למעלה