מועד כינון האפיק – תשרי תשס"ו, אוקטובר 2005
המידע באתר עודכן באב תשע"ח, אוגוסט 2018


אפיק מעבר לחוג למדעי המחשב

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית (‏להלן החוג‎)‏.1

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה, ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

החוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית מתחייב לקבל לשנה ב כל מי שהם בעלי זכאות לתעודת בגרות, ושיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר, ללא תלות בממוצע ציוני הבגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.


1 אפיק המעבר מתייחס לכל המסלולים במדעי המחשב לא כולל החוג למדעי המחשב וביולוגיה חישובית שהוא חוג נפרד בעל תנאי קבלה שונים.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-4 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמסגרת אפיק המעבר, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס במסגרת זו.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג למדעי המחשב. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע כאן באתר מעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לחוג למדעי המחשב של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות האפיק היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג למדעי המחשב דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בחוג. הפטור יינתן בגין כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת החוג, בהתאם להליכים המקובלים בו.

לימודי אנגלית1

מסיימי הקורס אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב (רמה A) (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן (‏שימו לב להערות א ו-ב בהמשך‎)‏. עליהם להשיג ציון ממוצע של 90 ומעלה בקורסים שלמדו מטבלה זו, וציון מינימלי של 75 בכל קורס.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית
שם מקוצר של הקורס ומספרו נ"ז שם מקוצר של הקורס ומספרו נ"ז

1

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏

6

חשבון אינפיניטסימלי (‏1‎)‏ (‏80131‎)‏

7

2

3

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎) +

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏

6

6

חשבון אינפיניטסימלי (‏2‎)‏ למדעי המחשב (‏80133‎)‏

7

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה לינארית (‏1‎)‏ (‏80134‎)‏

6

5

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

4

אלגברה לינארית (‏2‎)‏ (‏80135‎)‏1

6

6

מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏

4

מתמטיקה דיסקרטית (‏80181‎)‏

5

7

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏2

6

מבוא למדעי המחשב (‏67101‎)‏

7

8

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

6

מבני נתונים (‏67109‎)‏

4

הערות:

א. מי שילמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ ולא ילמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, לא יקבלו פטור מן הקורס המקביל, אך יוכלו להתקבל לשנה ב על תנאי, כאשר תנאי הקבלה הוא עמידה בדרישות הקורס חשבון אינפיניטסימלי (‏2‎)‏ למדעי המחשב (‏80133‎)‏ בשנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטה העברית.

ב. המעוניינים להתקבל למסלול הלימודים מדעי המחשב חד-חוגי מורחב וחטיבה במתמטיקה (‏‏3013‎‎)‏‏ באוניברסיטה העברית אינם נדרשים ללמוד את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏‏20224‎‎)‏‏. הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20475‎‎)‏‏ יקנה עבורם פטור מהקורס חשבון אינפיניטסימלי (‏‏2‎)‏‏ (‏‏80132‎‎)‏‏ באוניברסיטה העברית.

ג. סטודנט המקבל פטור מקורס של האוניברסיטה העברית על סמך קורס של האו"פ (‏על-פי טבלת ההקבלות שלעיל או באופן אחר‎)‏ יזוכה בהיקף נקודות זכות השווה לנמוך מבין היקף נקודות הזכות של הקורס עליו ניתן הפטור והקורסים של האו"פ שבשל לימודם ניתן הפטור. לדוגמא, סטודנט שלמד את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ באו"פ, יקבל פטור מהקורס מבוא למדעי המחשב (‏67101‎)‏ של האוניברסיטה העברית שהיקפו 7 נ"ז, אך יזוכה רק ב-6 נ"ז מכיוון שזה היקף הקורס שלמד באו"פ. הסטודנט יצטרך להשלים את נקודות הזכות החסרות באמצעות קורסי בחירה במדעי המחשב באוניברסיטה העברית בהמשך התואר.

ד. סטודנטים שיתקבלו לשנה ב יצטרכו להשלים את קורס החובה משנה א מבוא לתכנות מונחה עצמים (‏‏67125‎‎)‏‏.

ה. סטודנטים שיסיימו באו"פ את שני הקורסים מערכות ספרתיות (‏‏20272‎‎)‏‏ + ארגון המחשב (‏‏20471‎‎)‏‏ בציון 75 לפחות, יהיו פטורים מלימוד הקורס מבנה המחשב (‏‏67200‎‎)‏‏ ויזוכו בנקודות הזכות שהוא מקנה.


1 הפטור מהקורס אלגברה לינארית (‏‏2‎‎)‏‏ באוניברסיטה העברית יינתן רק למי שלמדו באו"פ גם את הקורס אלגברה לינארית 1 (‏‏20109‎‎)‏‏.

2 או שני הקורסים: מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453, 3 נ"ז‎‎)‏‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏‏20454, 3 נ"ז‎‎)‏‏.

למעלה