מועד כינון האפיק – חשון תשע"ה, נובמבר 2014

אפיק מעבר לחוג לתקשורת

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לתקשורתאפיק המעבר לחוג בתקשורת באוניברסיטת תל אביב מושהה עד להודעה חדשה


למעלה