מועד כינון האפיק – שבט תשע"ג, ינואר 2013

אפיק מעבר לחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב (‏להלן א"ת‎)‏ אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לתכניות לימודים בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חוג נוסף (‏מחוץ לביה"ס למתמטיקה‎)‏ באוניברסיטת תל-אביב.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חוג נוסף בא"ת.

הקבלה לחוג היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך ללא דרישה לתעודת בגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי. כמו כן, יש לעמוד בדרישות הקבלה לחוג הנוסף באמצעות אפיק מעבר או בדרך אחרת.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לא"ת דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בא"ת לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות.

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לא"ת דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לא"ת במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית לימודים המבהירה כיצד הם מתכוונים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בא"ת.

לקראת הקיץ, שלפני התחלת הלימודים בא"ת, יהיה עליהם להעביר את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

שינויים בתכניות הלימודים

שינויים בתכניות הלימודים בא"ת ובהיצע הקורסים באו"פ, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לא"ת, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האו"פ וא"ת ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לא"ת, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת תל-אביב, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם באוניברסיטת תל-אביב. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיעו לאוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים ב" לפחות, ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (רמה B) (‏61133‎)‏, יסווגו בא"ת לרמת "מתקדמים ב".2


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

2 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות בציון ממוצע של 80 ומעלה. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.

סטודנטים שיעמדו בדרישות אלה, יוכלו להתקבל לשנה א ולהמשיך בלימודיהם בחוג עד לסיום התואר הראשון.

למעלה    

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת תל-אביב אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת תל-אביב במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת תל-אביב, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
20406

20423
חדו"א א1
+
חדו"א ב1
6

6
0366.1121

0366.1122
חדו"א 1 ב
+
חדו"א 2 ב
6

6
20430

20109
אלגברה לינארית למדעי הטבע
או
אלגברה לינארית 1 2
4

6
0366.1119 אלגברה לינארית 1 ב 5
30203

20425

20416
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
או
הסתברות למדעי המחשב
או
תורת ההסתברות2
3

4

6
0365.1101 מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים 4
30112

30204
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדה"ח ב
או
הסקה סטטיסטית
3

4
0365.1813 מבוא לסטטיסטיקה 5

בנוסף להקבלות הנדרשות הנ"ל, מי שישלימו גם את ההקבלה הבאה באו"פ יוכלו להתקבל הישר לשנה ב בא"ת (‏הקורס באו"פ ברמה גבוהה מהנדרש בתכנית הלימודים בא"ת‎)‏, אבל יצטרכו להשלים בכוחות עצמם את לימוד שפת התכנות R:

20441

20478
מבוא למדעי המחשב ושפת Java 3
או
יסודות התכנות בשפת Java
6

4
0365.1800 מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים 4


1 במקום צמד הקורסים חדו"א א (‏20406‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את אחד מהצירופים הבאים: הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏; אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב (‏20423‎)‏; אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏; אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎‎, שאינו מוצע עוד‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.
למי שלמדו את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎), או את אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎‎, שאינו מוצע עוד‎)‏ ייתכנו הקלות בדרישות הציון למעבר, בכפוף להחלטת ועדת הוראה.

2 למי שלמדו קורס זה, ייתכנו הקלות בדרישות הציון למעבר, בכפוף להחלטת ועדת הוראה.

3 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלת ההקבלות וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בחוג – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים ברשימת ההקבלות, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שיתקבלו לאוניברסיטת תל-אביב לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים.