האוניברסיטה הפתוחה
טבלת עזר לבחירת קורס ראשון

בחירת קורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה

טבלת עזר לבחירת קורס ראשון בתחומי הידע השונים

  קורס ראשון מומלץ

מדעי הרוח

מערכת הדרישות לתואר במדעי הרוח גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים במדעי הרוח ואף לשלב מספר קורסים מתחום מדעי החברה או המדעים. עם זאת, מוצע לסטודנטים השוקלים ללמוד לתואר שני או לעסוק בהוראה, להתמקד בנושא אחד או בשניים, כגון: ספרות ולשון, או אמנות והיסטוריה, או היסטוריה של עם ישראל, או קולנוע, וכדומה.
היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
היסטוריה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
לימודי המזרח התיכון לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
פילוסופיה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
מדעי הקוגניציה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
ספרות, לשון ואמנויות
בלשנות מבוא לבלשנות תאורטית (10730), חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)
לשון עברית מבוא לבלשנות תאורטית (10730), חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)
ספרות גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (10107), בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (10429)
קולנוע להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640), מבוא לקולנוע ישראלי (10421)
תולדות האמנות תולדות האמנות: מבוא כללי (10489)
תאטרון החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)
מוסיקה מוסיקה ממבט ראשון (10148)
  קורס ראשון מומלץ

מדעי החברה

מערכת הדרישות לתואר במדעי החברה גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים בתחום מדעי החברה, או לחלופין, להתמקד בנושא אחד או יותר, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח או המדעים.
ניהול וכלכלה
כלכלה מבוא למיקרוכלכלה (10131), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)
ניהול מבוא למיקרוכלכלה (10131), התנהגות ארגונית (10430)1
חשבונאות מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא למיקרוכלכלה (10131), יסודות החשבונאות לחשבונאים2
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מבוא לחשיבה חברתית (10161), מבוא לסוציולוגיה (10134)
מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205), ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406), דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית (10660)
תקשורת מבוא לתקשורת המונים (10408)
מינהל ומדיניות ציבורית מדיניות ציבורית (10723)
חינוך ופסיכולוגיה
חינוך פסיכולוגיה בחינוך (10125), תכנון, לימודים, הוראה והערכה (10106)
פסיכולוגיה מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
ליקויי למידה פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
מדעי ההתנהגות מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסוציולוגיה (10134), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
מדעי הקוגניציה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
  קורס ראשון מומלץ

מדעים

מערכת הדרישות לתואר במדעים גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים הכלולים בתחום המדעים או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. בבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
מתמטיקה ומדעי המחשב
מתמטיקה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי. ניתן להיעזר גם במידע בשאלות הנפוצות באתר תחום המתמטיקה.
מדעי המחשב לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
מדעי המחשב – מערכות ויישומים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (30203) בחלק מהתכניות אפשר לבחור במקומו בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) (למעט בשילוב עם החוג בכלכלה).
מדעי הקוגניציה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
מדעי הטבע והחיים
מדעי הטבע מערכת הדרישות לתואר במדעי הטבע גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים הכלולים בתחום מדעי הטבע או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. בבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
מדעי החיים לחסרי רקע בכימיה מומלץ ללמוד את הקורס עולם הכימיה (20116). לבעלי ידע בכימיה ברמה של 3 יחידות לבגרות לפחות מומלצים הקורסים ביולוגיה כללית א (20118), כימיה כללית א (20470) או כימיה כללית (20437)
כימיה לחסרי רקע בכימיה מומלץ ללמוד את הקורס עולם הכימיה (20116). לבעלי ידע בכימיה ברמה של 3 יחידות לבגרות לפחות מומלץ הקורס כימיה כללית א (20470). כמו כן, מומלץ ללמוד תחילה את אחד מהקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406),3 יסודות הפיסיקה א (20113),3 יסודות הפיסיקה (20125)3
פיסיקה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי
מדעי כדור הארץ צפונות כדור הארץ (20117) או מבוא למדע כדור הארץ (06101). לבעלי רקע קודם בפיסיקה תיכונית אפשרי גם מבוא למטאורולוגיה (20291)
הנדסה
הנדסת תוכנה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
הנדסת תעשייה וניהול מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים (30203), מבוא להנדסת תעשייה וניהול (10163), מבוא למיקרוכלכלה (10131)
1   או הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) שיילמד החל מסמסטר ב2018.
2   לקורס זה קיים תנאי קבלה של עמידה בבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים.
3  קורס זה דורש רקע מינימלי. נא בידקו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליועץ.