אפיק מעבר ללימודי מדעי הרוח

כינון אפיק המעבר – תמוז תשס"ב, יולי 2002
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמות לתואר: באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרוח

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר.
 
לפי שעה, ניתן לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-חוגי, המצרף שניים מבין החוגים הבאים של הפקולטה:
סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ (‏שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה‎)‏, ולהשיג ציון מינימלי נדרש בכל קורס, על-פי החלטת החוג.

במסגרת האפיק, מחצית מן הלימודים באו"פ (‏18 נ"ז‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים שנמצאו מתאימים לשילוב בתכניות הלימודים באחד משני החוגים, שבמסלול הדו-חוגי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של החוג האחר.

הקבצי הקורסים המתאימים לחוגים השונים בפקולטה מפורטים בסעיף דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים.

הקבלה למסלול הדו-חוגי הנבחר בפקולטה מובטחת לעומדים בתנאים הנ"ל, ללא תלות בהרכב מקצועות הבגרות או בציוני הבגרות שלהם, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

הפקולטה תפטור את הסטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ותזכה אותם בנקודות צבירה לתואר שלה, לפי אמות מידה שקבע כל חוג בנפרד, כמפורט בסעיף דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במסלול הדו-חוגי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים כצעד ראשון. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטה לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה. בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכל כל סטודנט שהחל ללמוד קורסים בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, להמשיך בלימודים לקראת תואר של האו"פ, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים

החוג להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
 
10282​ תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת
10463​ תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה
10110​ יוון הקלאסית
10222​ תולדות התקופה ההלניסטית
10473​ רומא: אימפריאליזם ואימפריה
10436​ ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים
10275​ בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה
10217​ עידן המהפכות, 1760-1830 2
10403​ אירופה ערש הלאומיות
 טל' מזכירות החוג: 04-8240907

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 
 
 

החוג לתולדות ישראל

היסטוריה של עם ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
על הסטודנטים ללמוד קורסים בשתי תקופות, לפחות, מבין התקופות הבאות: תקופת הבית הראשון (‏=תקופת המקרא‎)‏; תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד; תקופת ימי הביניים; העת החדשה.
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
תקופת הבית הראשון​
10422​ מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה2
10700​ תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
10419​ מדינת החשמונאים (בעבר נקרא הקורס "מגלות לקוממיות")
10212​ יהודה ורומא
ימי הביניים
10275​ בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה
העת החדשה
10204​ יהודים בעידן של תמורות
10265​ תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה3
10121​ בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1881-1914
10423​ מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות עולם
10234​ בימי שואה ופקודה
 טל' מזכירות החוג: 04-8240560/945

 
 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 
3   הקורס נקרא בעבר פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם.

החוג לתולדות ישראל

מחשבת ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
על הסטודנטים ללמוד קורסים בשני מדורים, לפחות, מבין המדורים הבאים: ספרות חז"ל; פילוסופיה יהודית; קבלה וחסידות.
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
ספרות חז"ל
10446​ מדרש ואגדה
10105​ זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד2
10133
בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית*
​ פילוסופיה יהודית​
10412​ פילוסופיה יהודית מרס"ג עד הרמב"ם
10202​ הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
קבלה וחסידות
10297​ חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
* מחליף את הקורס מבוא לתורה שבעל-פה  שאינו נלמד עוד. מי שלמדו בעבר את הקורס מבוא לתורה שבעל-פה​ ​(​10133​) קורס זה יוכר להם.

 טל' מזכירות החוג: 04-8240506/945

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   הקורס נקרא בעבר פרקי תלמוד.


החוג לספרות עברית והשוואתית

על הסטודנטים ללמוד את שני הקורסים החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏ והפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏, וקורס נוסף מתוך ההקבץ הבא. כלומר, בסה"כ ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג ציון ממוצע 80 ומעלה בשלושת הקורסים האלה.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
10112​ הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10107​ גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10292​ מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
10259​ בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי2
10246​ עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות3
10245​ אלתרמן הצעיר ושירתו
10477​ מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים4
10429​ בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך - לאומיות ומגדר
10647​ שירת החול העברית בספרד המוסלמית
10421​ סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע
10221​ מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10215​ החיזיון השקספירי
10487​ מיתוסים בתרבות הישראלית
טל' מזכירות החוג: 04-8249564

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   הוראת הקורס הופסקה זמנית מסמסטר א2017.
 
3   הקורס נקרא בעבר הסיפורת הישראלית בשנות השישים.
 
4   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר. 


החוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים הבאים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג את הציון הנדרש בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
10109​ מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה2 – ציון נדרש 65 ומעלה​
10425​ המזרח התיכון בין מלחמות-העולם2 – ציון נדרש 65 ומעלה​
10432​ האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת3 – ציון נדרש 70 ומעלה​
אפשר להוסיף להקבץ גם את הקורס המתקדם:​ ​
10510​ נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון4 – ציון נדרש 65 ומעלה​
 טל' מזכירות החוג: 04-8249322

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   שני הקורסים מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏ והמזרח התיכון בין מלחמות-העולם (‏10425‎)‏, יוכרו בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה – השיעור ותרגיל התעודות כאחד.
 
3   קורס זה יוכר בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס מבוא לדת האסלאם.
 
4   קורס זה יוכר בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס תרגיל היסטורי.
 


החוג ללימודי ארץ-ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת חיפה, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 
טל' מזכירות החוג: 04-8249414/296

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.


החוג למקרא

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת חיפה, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 
 יהיה פטור מן הקורס תולדות עם ישראל מראשיתו בחוג למקרא.
 
טל' מזכירות החוג: 04-8240748

 
1   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
2   בשלב זה הקורס מזכה ב-3 נ"ז בלבד. על הסטודנטים ללמוד קורס נוסף לשם השלמת 18 נ"ז של האו"פ.
 
3   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 

החוג לאמנות – המדור לתולדות האמנות

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים הבאים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

בשנת לימודיו הראשונה בחוג לאמנות באוניברסיטת חיפה, ישלימו הסטודנטים את הקורסים האלה:

  • מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית
  • מבוא לאמנות ימי הביניים
  • תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

לאחר שיעמדו בתנאים אלה, יזכה אותם החוג לאמנות – המדור לתולדות האמנות ב-3 נקודות צבירה נוספות, כלומר, בפטור משיעור בחירה אחד. סה"כ יעניק החוג 15 נקודות צבירה לקראת התואר.

טל' מזכירות החוג: 04-8249242


החוג לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד את שני הקורסים הבאים, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.
 
10266​ מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-118
10248​ פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו
​ וכן קורס נוסף מתוך ההקבץ הבא:2
10122​ בעיות בפילוסופיה של המוסר
10496​ מבוא לאסתטיקה
20202​ פילוסופיה של המדע
  כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
בשנת הלימודים הראשונה בחוג לפילוסופיה, הסטודנטים יידרשו להשלים את חובת הלוגיקה של שנה א.
 
טל' מזכירות החוג: 04-8240903/902

 
1   הקורס נקרא בעבר רציונליזם ואמפיריציזם.
 
2   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.


החוג ללימודים רב-תחומיים

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים1 (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך אחד מן ההקבצים הבאים, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.2
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.  
 
א. הקבצים חוגיים
כפי שפורטו קודם.​
ב. הקבץ במוסיקה
10148​ מוסיקה ממבט ראשון (‏3 נ"ז‎)‏​
10158​ מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏3 נ"ז‎)‏​
10113​ מבוא למוסיקה (‏6 נ"ז‎)‏​
10411​ האופרה (‏6 נ"ז‎)‏​
10251​ המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏3 נ"ז‎)‏​
10732​ תולדות המוסיקה המערבית א (‏6 נ"ז‎)‏​
10733​ תולדות המוסיקה המערבית ב (‏6 נ"ז‎)‏​
ג. הקבץ בלימודי פסיכולוגיה
10136​ מבוא לפסיכולוגיה (‏6 נ"ז‎)‏​
10104​ פסיכולוגיה חברתית (‏6 נ"ז‎)‏​
10493​ פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏4 נ"ז‎)‏​
10264​ יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית (‏6 נ"ז‎)‏​
10269​ אישיות: תאוריה ומחקר (‏4 נ"ז‎)‏​
10252​ מבחנים פסיכולוגיים (‏4 נ"ז‎)‏​
10615​ פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏6 נ"ז‎)‏​
10619​ פסיכופתולוגיה (‏4 נ"ז‎)‏​
10759​ אינטליגנציה רגשית (‏3 נ"ז‎)‏4
10293​ פסיכולוגיה של המינים (‏3 נ"ז‎)‏3
ד. הקבץ לימודי תקשורת
10408​  מבוא לתקשורת המונים (‏6 נ"ז‎)‏​
10612​ תקשורת המונים בישראל (‏3 נ"ז‎)‏​
10439​ תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏6 נ"ז‎)‏​
10698​ לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏6 נ"ז‎)‏5
10758​ שיח התקשורת (‏3 נ"ז‎)‏6
ה. הקבץ לימודי קולנוע
10640​ להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏6 נ"ז‎)‏​
10648​ תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏6 נ"ז‎)‏7
10655​ הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏6 נ"ז‎)‏​
טל' מזכירות החוג: 04-8240359/189

 
1   סטודנטים הבוחרים בקורס בן 2, 3 או 4 נ"ז, יתבקשו להשלים את מכסת 18 נ"ז בקורסים נוספים באו"פ.
 
2   עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
3   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 
4   או הקורס אינטליגנציה אנושית (‏10620‎)‏, שאינו מוצע עוד.
 
5   הקורס נקרא בעבר לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער.
 
6   או הקורס לשון ותקשורת (‏‏10668‎‎)‏‏, שאינו מוצע עוד.
 
7   הקורס נקרא בעבר תולדות הקולנוע: מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר
 


החוג ללשון עברית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים מתוך מקבץ הקורסים הרשומים להלן (‏‏18 נ"ז‎‎)‏‏ ולהשיג ציון ממוצע של 80. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת חיפה, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 
10143​ חקר השפה: יסודות ויישומים‎1
10226​ תורת ההגה (‏3 נ"ז‎)‏2
10730​ מבוא לבלשנות תאורטית (‏6 נ"ז‎)‏​
10483​ פרקים במורפולוגיה עברית (‏6 נ"ז‎)‏​
10440​ פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית (‏3 נ"ז‎)‏3
10442​ פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית (‏3 נ"ז‎)‏3
10250​ יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה (‏6 נ"ז‎)‏4
 בשנת הלימודים הראשונה בחוג ללשון העברית, יורשה הסטודנט ללמוד קורסים מלימודי שנה ב. עם זאת, הוא יידרש להשלים את יתרת חובות שנה א.
 
סטודנטים שלמדו בבתי ספר ששפת ההוראה שלהם איננה עברית נדרשים ל-125 במבחן יע"ל.

 
1   הקורס נקרא בעבר מבוא לבלשנות.
 
2   הוראת הקורס הופסקה זמנית.
 
3   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 
4   הקורס נקרא בעבר סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת.